Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1.12.2015 Kanta-palvelujen tulevaisuus ja Sote- uudistus Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1.12.2015 Kanta-palvelujen tulevaisuus ja Sote- uudistus Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 1.12.2015 Kanta-palvelujen tulevaisuus ja Sote- uudistus Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Etunimi Sukunimi2 22.9.2016 2

3 Etunimi Sukunimi3 22.9.2016 Sote-uudistuksen valmistelun ja itsehallintoalueiden perustamisen valmisteluorganisaatio Virkamies- ohjausryhmä Parlamentaarinen seurantaryhmä Asiantuntijaryhmä Projektiryhmä pj. Tuomas Pöysti Itsehallinto- alueryhmä Järjestämisen edellytyksen ja aluejako- ryhmä Rahoitus ja resurssiohjaus- ryhmä Järjestämis- ja voimaanpano- ryhmä Ohjaus, rahoitus ja kehittä- minen Vaikutta- vuus ja kustan- nustieto Vero- ryhmä Valtion- osuus- ryhmä Digitali- saatio, ICT ja tieto- hallinto Henkilös- tö Omaisuusj ärjestelyt Reformiministerityöryhmä

4 Etunimi Sukunimi4 22.9.2016 Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto - ryhmän kokoonpano  Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, STM, pj  Anna-Maija Karjalainen, ICT-johtaja, VM, vpj  Jäsenet  Tiina Pesonen, tietojohtaja, STM  Sirpa Mäntynen, erityisasiantuntija, VM  Ville-Veikko Ahonen, neuvotteleva virkamies, VM  Kristiina Luukkonen, tietohallintoneuvos, VM  Minna Saario, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto  Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM, jäsen ja sihteeri  Pysyvät asiantuntijat  Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto  Minna Angeria, kehittämispäällikkö, THL  Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos

5 Etunimi Sukunimi5 22.9.2016  Tehtävä: valmistella suunnitelma ja toimenpide- ehdotukset siitä, miten digitalisaatiolla voidaan edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan uudistamista sekä parantaa asiakkaiden ja potilaiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia itseään koskevissa asioissa.  valmistella ehdotukset siitä, miten ICT-ratkaisuja ja digitalisaatiota sekä niihin perustuvaa hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä voidaan uudistaa toimintatapoja ja asiakasvaikuttavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

6 Etunimi Sukunimi6 22.9.2016 Uusi hallintorakenne ja sote: KUNNAT Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Yhteinen ict Muut yhteiset tukipalvelut 18 ITSEHALLINTOALUETTA - SOTE-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 15 ALUEEN PUITTEISSA VALTIO Lainsäädäntö, rahoitus ja ohjaus

7 Etunimi Sukunimi7 22.9.2016 Tehokkuutta tukevat ratkaisut  Itsehallintoalueiden omistama yhteishankintayksikkö –hoitaa itsehallintoalueiden päättämissä hankinnoissa kilpailutuksen –tukee strategisen hankintatoimen järjestämisessä ja innovatiivisissa hankinnoissa –lisäksi osallistuu itsehallintoalueiden oman tuotannon tehokkuuden ja talouden arviointiin  Itsehallintoalueille yhteiset, näiden omistamat tukipalvelut –toimitilapalvelut; laiteinfrastruktuuripalvelut –talous- ja henkilöstöhallinto; –ICT-palvelut, tavoitteena täydellinen tietointegraatio

8 Etunimi Sukunimi8 22.9.2016 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007  2 § Soveltamisala: Tässä laissa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Tätä lakia sovelletaan julkisten ja yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajien järjestäessä taikka toteuttaessa sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa.  15 § Velvollisuus liittyä tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi: Julkisen terveydenhuollon palvelujen antajan tulee liittyä 14 §:ssä tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan tulee liittyä näiden tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sen potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti.

9 Etunimi Sukunimi9 22.9.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lainsäädännön uudistamista valmisteleva työryhmä Tehtävät:  1) laatia luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta siten, että lakiin lisätään sosiaalihuollon kansallisia tietojärjestelmäpalveluita koskevat säännökset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen yhteiskäyttöä koskevat säännökset  2) arvioida potilas- ja asiakasasiakirjoja koskevan nykyisen lainsäädännön eroavaisuuksia sekä tehdä jatkosuunnitelma lainsäädännön yhtenäistämiseksi  Työryhmän määräaika 31.5.2016

10 Etunimi Sukunimi10 22.9.2016 Kustannus / asiakas Asiakkaiden määrä Sähköisen palvelun osuus Asiakkaiden määrä Sähköisen palvelun osuus InformointiItsearviointi Sähköinen asiointipalvelu Fyysinen peruspalvelu Fyysinen erityispalvelu Vaativat erityispalvelut Yleiset nettipalvelut Tunnisteelliset nettipalvelut Sähköinen yhteys palvelutuottajaan Sosiaalitoimisto Perhetyö Lastensuojelu Kanta / Kansa Omakanta (PHR) Nettisivut Palvelusetelijärjestelmä Palveluhakemisto ja -vaaka ODA / Hyvis Virtuaalisairaala Mielenterveystalo Apotti / UNA Terveyskirjasto Omahoitopolut

11 Etunimi Sukunimi11 22.9.2016 Tietohallinto ja ICT - toiminnan tavoitteita  Tietohallinto - ohjauksen funktio ”ohjaus, päätöksenteko, hankinnat, tilaaja, koordinaatio”  ICT-palveluiden tuottaminen - palvelufunktio ”tehokkuus, suuruuden ekonomia, tuottaja”  Digitalisaatio - muutosfunktio ”kehittäminen, toiminnan muutos, kehittämisen koordinaatio”

12 KYSYMYKSIÄ? maritta.korhonen@stm.fi


Lataa ppt "1.12.2015 Kanta-palvelujen tulevaisuus ja Sote- uudistus Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google