Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maakuntauudistuksen valmistelu TEM:ssä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maakuntauudistuksen valmistelu TEM:ssä"— Esityksen transkriptio:

1 Maakuntauudistuksen valmistelu TEM:ssä
Outi Ryyppö, TEM

2 Juha Sipilän hallitusohjelma
Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.

3 Kolme hallinnon tasoa Valtio Maakunta Kunta Valtakunnalliset tehtävät
Eduskunta Alueelliset tehtävät Maakuntavaltuusto Paikalliset tehtävät Kunnanvaltuusto

4 SOTEn lisäksi alueille siirretään
Hallituksen linjaus Pelastustoimen tehtävät Maakuntien liitoille kuuluvat aluekehittämisen tehtävät sekä alueellisen maankäytön suunnittelun tehtävät ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämistehtävät sekä alueellisen maankäytön suunnittelun tehtävät Mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto

5 Itsehallintoalue = maakunta
Yleislain nimi on maakuntalaki Valtionosuuslain nimi on maakuntien valtionosuuslaki Maakunnan toimielimet ja vaalit ovat: maakuntavaltuusto maakuntahallitus maakuntavaali Yksittäisten maakuntien nimet säilyvät toistaiseksi nykyisinä

6 Parlamentaarinen seurantaryhmä
Toimikausi – Puheenjohtajana Anu Vehviläinen jäseninä eri puolueiden kansanedustajia lisäksi pysyviä asiantuntijoita seuraa uudistuksen ja siihen liittyviltä osiltaan valtion keskushallinnon kehittämisen valmistelua, toimeenpanoa ja vaikutuksia Tukee aluehallintouudistuksen tavoitteiden saavuttamista

7 Tarastin selvitys 26.1.2016 Lähtökohtana Asiakaslähtöisyys
Ymmärrettävyys Yksinkertaistaminen Yhdenmukaistaminen

8 Maakuntiin siirtyy Maakuntien liittojen tehtävät
Tarastin ehdotuksen mukaan Maakuntien liittojen tehtävät ELY-keskusten tehtävistä E-vastuualueen tehtävät pois lukien Tekesin tehtävät Y-vastuualueen alueiden käytön + suunnittelun ohjaustehtävät TE-toimistojen tehtävät Pelastuslaitosten tehtävät Eläinlääkärit, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta Joitakin kuntien tehtäviä kuten maatalouteen liittyviä tehtäviä ja rakennusvalvonta

9 ELY-keskuksista siirtyvät tehtävät
LVM TEM, YM, MMM, OKM TEM, MMM YM KEHA, TEM, YM, MM, SM

10 Periaatteita Tarastin ehdotuksen mukaan Samat tehtävät kaikilla maakuntavaltuustoilla ja maakuntahallituksilla Maakuntavirastoilla voi olla erilaisia tehtäviä, sillä olemassa olevia keskittämisiä ei pureta Tehtäviä jaetaan 1, 5, 12 ja 18 maakuntavirastoon Oikeusharkintaiset päätökset tehdään virastossa Yhtenäiset tietojärjestelmät Yhteinen asiakaspalvelukeskus

11 Järjestämisvastuu ja tuottajavastuu
Tarastin ehdotuksen mukaan Yrityspalvelujen ja työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille Ne voivat osoittaa tuottajaroolin kunnille, kuntayhtymille yksityisille yrityksille kolmannelle sektorille tai järjestää palvelut itse.

12 Tarastin esityksen htv-vaikutukset

13 TEM nostanut keskusteluun
Kaikki yritysten tarvitsevaa palvelut maakunnille (myös ympäristöluvat) Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta olennaista Rinnakkaisia aluehallintoja ei pidä luoda. Aluehallintoviraston tehtävistä merkittävä osa sopii maakuntien hoidettavaksi. Suurten kaupunkien rooli kasvun vetureina Tilaaja – tuottaja –mallissa kyvykkäät kaupungit voisivat tuottaa merkittävän osan maakunnan työvoima- ja yrityspalveluista Metropolialueen erityisrooli

14 Valmisteluorganisaatio
Reformiministerityöryhmä Virkamies-ohjausryhmä Järjestämisen edellytyksen ja aluejako -ryhmä Itsehallinto-alueryhmä Projektiryhmä pj. Tuomas Pöysti Asiantuntijaryhmä Parlamentaarinen seurantaryhmä Järjestämis- ja voimaanpano-ryhmä Rahoitus ja resurssiohjaus-ryhmä Valtion-osuus-ryhmä Ohjaus, rahoitus ja kehittä-minen Omaisuus-järjestelyt Digitali-saatio, ICT ja tieto-hallinto Henkilös-tö Vaikutta- vuus ja kustan-nustieto Vero- ryhmä SOTE -uudistuksen valmistelu ja itsehallintoalueiden perustaminen

15 Teemoja valmistelussa
Voiko maakunta päättää toimintamalleista? Mitä tapahtuu, jos saa? Tilaaja- tuottaja ”Non-sote- järjestämislaki” Rakenne-rahasto -kysymykset Kaupunkien rooli Aluetietoa ja analyysiä Rahoitus ja verotus Metropoli-alueen erityis-kysymykset Päätöksenteko eri tasoilla? Esityksestä vai ei? Yrityspalvelu case-esimerkkejä TEKES-muutos

16 Seuraa uudistusta


Lataa ppt "Maakuntauudistuksen valmistelu TEM:ssä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google