Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sote-uudistuksen nykyvaihe

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sote-uudistuksen nykyvaihe"— Esityksen transkriptio:

1 Sote-uudistuksen nykyvaihe
Virpi Kölhi

2 Sote- ja maakuntauudistus
10/17/2017 Integraatio Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensovitetaan asiakas-keskeisiksi kokonaisuuksiksi Kilpailulla tarjontaa ja kustannus-tehokkuutta Julkiset, yksityiset ja järjestötuottajat > Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut > Julkisen sektorin kestävyysvaje supistuu 3 mrd euroa vuoteen 2029 Valinnan-vapaus Asiakas valitsee hyväksytyistä palvelun tarjoajista Rahoitus-uudistus Monikanavainen rahoitus yksin- kertaistetaan Maakuntauudistus Uudet monialaiset maakunnat

3 10/17/2017 Aikataulu 2016 2017 2018 2019 Sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen lakiluonnokset lausunnolle 8/2016, esitys eduskunnalle 12/2016 Maakunta-uudistuksen hallituksen esitys keväällä 2017 Väliaikaishallinto alkaa valmistella toiminnan käynnistämistä alkaen Ensimmäiset maakuntavaalit tammikuussa 2018 presidentin vaalien yhteydessä Sosiaali- ja terveyden-huollon järjestäminen siirtyy uusille maakunnille Valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskevat lakiluonnokset lausunnolle 11/2016 ja esitys eduskunnalle 2/2017 Valinnan-vapauteen ja monikanava-rahoitukseen liittyvät lait voimaan Mahdollinen siirtymäaika.

4 Valmisteltava lainsäädäntö
10/17/2017 Valmisteltava lainsäädäntö Tähän mennessä v valmistellut lakiluonnokset: - sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki - järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki - maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista) - maakuntajakolaki - maakuntien rahoituslaki (valtionrahoitus maakunnille) - uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki - tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset - vaalilain ja vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain yms. hallinto-oikeudellisen ja informaatio-oikeudellisen yleislainsäädännön muutokset - viranhaltijoita, virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä eläkejärjestelmää koskevat muutokset (henkilöstö) Tähän pykälä-kuvaikoni ja tekstit värilaatikoihin (vrt. maakuntauudistuksen diasetti) Myöhemmin valmistellaan: maakuntauudistukseen liittyvä muu lainsäädäntö valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslainsäädäntö

5 Tärkeimmät ehdotukset
Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita. Maakunnan palvelulaitos tuottaa asukkaille julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös silloin, jos niitä ei ole muuten saatavilla. Maakunnalla on palvelujen yhtiöittämisvelvollisuus silloin, kun maakunta hoitaa sote-tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai palvelut ovat asiakkaan laajan valinnanvapauden piirissä. Maakunnan palveluja voivat tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut. Valtion ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa vahvistetaan. Asiakkaan valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kunnat eivät enää järjestää tai rahoita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntien tehtävänä on edelleen edistää hyvin- vointia ja terveyttä. Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta vastaa maakunnan palvelulaitos, jonka viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa.

6 Asiakkaan valinnanvapaus
Hallituksen linjaus jatkovalmistelulle Valinnanvapaus on pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakas voi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Suomalaisen valinnanvapausmallin lähtökohtana ovat ihmisten erilaiset palvelutarpeet. Erikokoisten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluja turvataan. Maakuntien erilainen palvelutarjonta otetaan huomioon. Tiina Pesonen

7 Valinnanvapauden edellytykset sote- järjestämislain luonnoksessa
Maakunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava järjestäminen ja tuottaminen Maakunnan omasta palvelutuotannosta vastaa maakunnan palvelulaitos Maakunnan on yhtiöitettävä se osa palvelutuotantoa, joka on valinnanvapauden piirissä -> maakunnan palvelulaitoksen omistama yhtiö Maakunta tekee sopimuksen valinnanvapauden piirissä olevien palvelutuottajien kanssa tuotettavista palveluista ja korvauksista Tiina Pesonen

8 Mallien jatkovalmistelu
Asiakkaiden erilaiset tarpeet ja valinnanvapaus - rajattu, pitkäkestoinen ja runsas Perustuslainmukaisuus ja julkisen vallan käyttö Rahoituksen reunaehdot Palvelutuotanto ja markkinoiden toimivuus Hallittu eteneminen Valinnanvapausjärjestelmän lisäksi maakunnan omat ostopalvelut, maksusitoumukset Tiina Pesonen

9 Yhtiöittäminen EU-valtiontukisäännöksiä sovelletaan vain taloudelliseen toimintaan hallituksen linjauksen ja EU-valtiontukisäännösten perusteella maakunnan on yhtiöitettävä sellainen oma palvelutuotantonsa, joka on valinnanvapausjärjestelmän piirissä oleva Tiina Pesonen

10 Maakunnan palvelulaitos ja yhtiö
10/17/2017 Maakunnan palvelulaitos ja yhtiö Maakunta voi tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai ostopalveluina. Maakunnan palvelulaitos vastaa maakunnan omasta palvelujen tuotannosta (ei markkinoilla) viranhaltijat voivat tehdä viranomais-päätöksiä ja käyttää julkista valtaa. tuottaa asukkaille sote-palvelut myös silloin, jos niitä ei ole muuten saatavilla. voi tuottaa myös muita maakunnan tehtäviin liittyviä palveluja. Maakunnan yhtiö Maakunnalla on palvelujen yhtiöittämisvelvollisuus silloin, kun maakunta hoitaa sote-tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai palvelut ovat asiakkaan valinnanvapauden piirissä. Palvelun tuottajana voi toimia maakunnan palvelulaitos, osakeyhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö ja itsenäinen ammatinharjoittaja.

11 Julkisen vallan käyttäminen ja merkittävä julkisen vallan käyttäminen
Julkinen hallintotehtävä (sisältää julkisen vallan käyttöä tai viranomaiselle kuuluvaa vastuuta/selvitys- tai toimintavelvollisuutta) Perustuslain 124 §: Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

12 Aikatauluja sote-järjestämislaki ja sote-palvelujen tuottamista koskevat luonnokset lausunnolla; määräaika päättyy 9.11. HE valinnanvapaudesta lausuntokierrokselle marraskuun lopussa; eduskuntaan keväällä 2017 sote-rakenneuudistuksen johdosta tarkistettava sosiaali- ja terveydenhuollon ns. substanssilainsäädäntö kokonaisuudessaan


Lataa ppt "Sote-uudistuksen nykyvaihe"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google