Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohallintoyhteistyö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohallintoyhteistyö."— Esityksen transkriptio:

1 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohallintoyhteistyö Karri Vainio, Kuntaliitto Lapin ja Länsi-Pohjan sote-seminaari Pohtimolammella 13.-14.11.2014

2 Mitä tavoitellaan ?

3 Perusterveyden- huolto Erikoissairaan- hoito Apteekit Moniammatillinen ja saumaton yhteistyö Sosiaalitoimi Yksityinen sektori Kolmas sektori Asiakasta ja palveluita koskevien tietojen saatavuus ja niiden hyödyntämisen välineet Ammattilaisen toteuttama palvelu Itsehoito, ennaltaehkäisy, Ohjattu itsepalvelu, omahoito Kansalaisia tuetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, terveysongelmien omahoidossa ja kotona pärjäämisessä oikea palvelu oikea-aikaisesti 1. Uudistetaan palveluiden tuottamisen tapoja ja toimintamalleja ICT-ratkaisujen tukemana Tehokkaat ja vaikuttavat sosiaali- Ja terveyspalvelut (käytettävissä olevat voimavarat huomioiden)

4 Tavoitteet 2. Luodaan puitteet ja ohjausvälineet muutoksen johtamiselle ja seurannalle Väestön hyvinvointi Palveluiden tarve ja kysyntä Palveluiden vaikuttavuus Palveluiden käyttö, saatavuus, tuotantokustannukset, laatu,..

5 Miksi tarvitaan tietohallintoyhteistyötä ? Nykytilanne ei ole tyydyttävä (toisaalta ei niin huono kuin monesti väitetään..) Sote-palveluiden rakenteiden ja toimintamallien uudistaminen ei onnistu ilman palvelevia ja varmatoimisia IT-ratkaisuita Odotukset ja vaatimukset lisääntyvät nopeammin, kuin voimavarat ja osaaminen »Suurin osa sote-ICT-kustannuksista (n.3/4) kohdistuu nykytilassa pirstaleisesti toteutettujen ratkaisujen ylläpitoon, ei toiminnallisia uudistuksia tukevaan kehittämiseen »Taloustilanne ei mahdollista merkittäviä lisäinvestointeja 20.8.2014Sosiaali ja terveys5

6 6 Tietojärjestelmä- kokonaisuuden tavoitetila 2020

7 Nykyistä yhtenäisemmät ICT-ratkaisut Kansallisen tason ICT-ratkaisut Kaikille sote-alueille yhteiset kansalliset ratkaisut kuten Kanta, VRK, Kela, Palveluväylä, jne. osa sähköisistä kansalaispalveluista Sote-alueen ICT-ratkaisut Sote-alueen ICT-kehittämisen johtaminen Yhteiset rekisterit, järjestelmät ja ICT-palvelut Palvelutuotantoalueiden ICT-ratkaisut Palvelualueelle yhteiset järjestelmät ja ICT-palvelut (osa sote-alueella yhteisiä) Sote-palvelutuottajat Julkiset palvelutuottajat hyödyntävät tavoitetilassa sote-alue tai palvelualueyhteisiä ICT- ratkaisuja Myös yksityisten kytkeydyttävä sote-alueen rekistereihin

8 Toimeenpanossa tarvittavan ohjauksen ja yhteistyön rakenteet 8[pvm]Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma

9 KYSELY: 12/2013 (68 vastaajaa) sosiaali- ja terveydenhuollon potilas/asiakastietojärjestelmien ja rekisterien kehittäminen edellyttää..

10 Pohjois-suomessa suunniteltua alueellista mallia ollaan käyttöönottamassa myös muilla alueilla ❶ Alueellisen yhteistyömallin suunnittelu Sote-alueen tietohallinnon kansallinen suunnittelu (pilottina Pohjois-Suomi) ❷ Määräaikaisen alueellisen tietohallintotoiminnan toteutusvaihe 2014-2015/ 2016 ❸ Sote-alueen perustamisen jälkeinen sote-alueen pysyvä tietohallintotoiminto 2016/2017 - Sosiaali ja terveys 2014201620152017201820192020 sote-alueen tietohallinto alueellinen yhteistyömalli Valmistelu projektimuotoinen toimintavakinainen toiminta

11 Sote-alueen tietohallinnon ohjausryhmä Kunnat ja sairaanhoitopiirit Tietohallinnon koordinaatio- ryhmä Projekti NProjekti N Kuntien ja Kuntayhtymien organisaatiot Asiantuntijat SOTEALUE STRATEGINEN TASO SOTEALLUE OPERATIVIINEN TASO SOTE-ALUEEN VALMISTELU SOTE-ALUEEN VALMISTELU Projekti/hanke/järjes- telmäsalkun hallinta Kokonaisarkkitehtuurin määrittäminen Yhteiset projektimenetelmät ja kehittämisen tuki Pitkän aikavälin tavoitteet ja kehittämissuunnitelmat Vastuunjaosta ja resursseista sopiminen TUOTANTOALUETASO Projekti1 Projekti 2 Muut ohjausryhmät SOTE-TUOTANTOALUEEN VALMISTELU SOTE-TUOTANTOALUEEN VALMISTELU Tuotantoalueen Tietohallinnon koordinaatioryhmä Projekti 2 YhteisProjekti Yhteisprojekti

12 Sote-alue- taso

13 Tuotantoalue - taso Kunnat/sote- kuntayhtymät Sairaanhoitopiiri Sos. osaamiskeskus Muiden kuntien toimialojen tarpeet huomioitava ja pyrittävä yhteisiin ratkaisuihin

14 Sote-järjestämislaki ja tietohallinto / ICT Sosiaali- ja terveysalueen tiedonhallintaan liittyvät tehtävät: 1.Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja asiakas- ja potilastietojen käsittelyn yhteensovittaminen (13§) 2.Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (13§) 3.Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen ja toimintaa ja taloutta koskevien tietojen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen (13§) 4.Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito (59§) Laki ei määrittele, missä ja miten ICT-tuotantopalvelut toteutetaan

15 kunta Sote- kuntayh tymä shp kunta Sote- kuntayhty mä kunta Kuntayh tymä shp kunta Sote- kuntayh tymä shp kunta Sote- kuntayh tymä shp Pohjois- Suomi Väli-Suomi Länsi- Suomi Itä- ja Keski- Suomi Kuntaliitto 20.11. 2013 Etelä- Suomi Sosiaali ja terveys15 KANSALLINEN AKUSTI - yhteistyömalli www.kunnat.net/akusti -yhteistyön ohjaus ja koordinointi -Alueellisten rakenteiden ja yhteistyön tukeminen -yhteiset kehittämishankkeet, yhteiset ICT- ratkaisut 2014- STM THL VM Tarvitaan myös kansallista ohjausta ja sote-aluerajat ylittävää yhteistyötä

16 Karri Vainio, karri.vainio@kuntaliitto.fi, karri.vainio@kuntaliitto.fi +358 50 387 1620 http://www.kunnat.net/akusti Kiitos!


Lataa ppt "Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohallintoyhteistyö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google