Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveyden edistämisen asiantuntemus sote –uudistuksessa. Kuntajohdon kysely ja TEAviisari Terve Kunta –verkostotapaaminen 10.4.2014 Helsinki Osastojohtaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveyden edistämisen asiantuntemus sote –uudistuksessa. Kuntajohdon kysely ja TEAviisari Terve Kunta –verkostotapaaminen 10.4.2014 Helsinki Osastojohtaja."— Esityksen transkriptio:

1 Terveyden edistämisen asiantuntemus sote –uudistuksessa. Kuntajohdon kysely ja TEAviisari Terve Kunta –verkostotapaaminen 10.4.2014 Helsinki Osastojohtaja Timo Ståhl, THL

2 Esityksen sisältö Sote-palvelujen järjestämistavan yhteys kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön SOTE uudistus: sosiaali- ja terveydenhuolto irtaantuu kuntaorganisaatiosta – huolenaiheita ja rajapintoja Sote-alueen ja kunnan työnjako hv ja te työssä www.thl.fi/teaviisari2

3 22.11.2013 TedBM-ohjausryhmä3 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvoitteet kunnassa – tuloksia kuntajohdon tiedonkeruusta 2013

4 Kunnan terveydenedistämisaktiivisuus – TEAviisarin tulokset 2013 Tiedonkeruu, jossa selvitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnan johdon toiminnassa. Sisältää kuntien terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen eri alueet: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi sekä osallisuus. Toteutettiin keväällä 2013 sähköisellä lomakkeella. Vastasi 214 kuntaa (67 %). Kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla TEAviisari - verkkopalvelusta (www.thl.fi/teaviisari). 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari4

5 Terveyden edistämisen vastuut ja SoTe-palveluiden järjestämisen yhteydet Vastuu kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä –Yksittäisen viranhaltijan vastuulla 48 % –Usean viranhaltijan tai työryhmän vastuulla 33 % –Lain edellyttämää vastuutahoa ei nimetty 19 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho nimetty – tarkastelu palvelujen järjestämistavan mukaan –Palvelut itsenäisesti järjestävä kunta 86 % –Isäntäkunta 93 % –Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretty isäntäkunnalle 70 % –Kuntayhtymän jäsenkunta 77 % 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari5

6 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmät Terveyden edistämisen johtoryhmän lisäksi –Kunnan oma terveyden edistämisen työryhmä 63 % Palvelut itsenäisesti tuottava kunta 77 % Isäntäkunta 68 % Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretty isäntäkunnalle 48 % Kuntayhtymän jäsenkunta 57 % –Alueellinen työryhmä 38 % Sote-palvelut siirtäneistä kunnista 61 prosentilla oli alueellinen tai kunnan oma työryhmä. 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari6

7 Vaikutusten ennakkoarviointi suunnitelmallisesti käytössä Suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa Lautakunta- päätösten valmistelussa Kuntastrategian valmistelussa Itsenäinen 47 %48 %28 % Kuntayhtymän jäsenkunta 35 %30 %31 % Isäntäkunta 52 % 41 % Sote- järjestämisvastuun siirtänyt kunta 36 % 27 % 22.11.2013 www.thl.fi/teaviisari7

8 Sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti järjestävät kunnat ja isäntäkunnat toteuttivat yleisemmin terveydenhuoltolain edellyttämät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvollisuudet. www.thl.fi/teaviisari8

9 SOTE uudistus www.thl.fi/teaviisari9

10 Aamulehti 24.3.2014 10

11 Keskeisiä sote ja kunnan muita toimijoita hv ja te työssä – rajapinnat?? Sosiaali- ja terveydenhuolto –äitiys- ja lastenneuvola –koulu- ja opiskeluterveydenhuolto –päihdehuolto ja mielenterveystyö –lastensuojelu –vammaispalvelut –vanhuspalvelut ja Kunnan muut keskeiset toimijat –varhaiskasvatus ja koulutoimi –liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi –kaavoitus –ympäristöterveydenhuolto –tekninen toimi (katu- ja tieturvallisuus) 11

12 Kunnan tehtävät (§11 ja 12) 1)Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen 2)Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen väestöryhmittäin 3)Kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteiden, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin seuraaminen 4)Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportointi valtuustolle vuosittain 5)Kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle 6)Paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 7)Nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot 12

13 Sote-alueen tehtävät 1)Valtakunnallisten hyvinvointi- ja kansanterveysohjelmien koordinointi ja toimeenpano yhdessä kuntien kanssa 2)Vaikuttaa aktiivisesti kansalliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan 3)Alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinta yhdessä kuntien kanssa 4)Terveys- ja hyvinvointitiedon tuottaminen kunnille sekä erityisesti tuki niiden tulkitsemiseen 5)Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen järjestäminen – ammattitaidon systemaattinen kehittäminen ja ylläpito 6)Hv ja te kehittämis- ja tutkimushankkeiden haku ja koordinointi (mm. Kaste-, ESR- ja muut EU-hankkeet) 7)Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien kanssa 8)Kunnan vaikutusten ennakkoarviointityöhön osallistuminen 9)Kuntien hyvinvointikertomustyöhön osallistuminen 10)Kuntien hv-työryhmien/ hv ja te johtoryhmien jäsenyys 11)Kiinteä yhteistyö peruskunnan kanssa (esim. oppilashuollossa) 13

14 Miten ja missä vaiheessa työnjaosta sovitaan, miten se organisoidaan ja resursoidaan? 22.11.2013 TedBM-ohjausryhmä14

15 KIITOS! Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisut Hätönen, Helakorpi & Ståhl: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvoitteet kunnassa Heiliö, Saaristo & Ståhl: Sosiaali- ja terveyspalvelut alueilla – Mikä on terveyden edistämisen asema kunnissa? www.thl.fi/teaviisari 15


Lataa ppt "Terveyden edistämisen asiantuntemus sote –uudistuksessa. Kuntajohdon kysely ja TEAviisari Terve Kunta –verkostotapaaminen 10.4.2014 Helsinki Osastojohtaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google