Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilöstö ja osaaminen Lapin sairaanhoitopiiri ja alueen jäsenkunnat Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013 – 2016 - päivitys 2014 - 2016 Sirpa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilöstö ja osaaminen Lapin sairaanhoitopiiri ja alueen jäsenkunnat Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013 – 2016 - päivitys 2014 - 2016 Sirpa."— Esityksen transkriptio:

1 Henkilöstö ja osaaminen Lapin sairaanhoitopiiri ja alueen jäsenkunnat Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013 – 2016 - päivitys 2014 - 2016 Sirpa Hakamaa, PTH-yksikkö/LSHP

2 Henkilöstötarpeen ennakointi Tavoite ja toimenpideVastuutaho ja aikataulu Henkilöstötarpeen ennakointitiedon keräämisen työnjaosta ja aikatauluista eri toimijoiden kesken sovitaan Yhteistyötä tehdään tiiviisti koko erityisvastuualueella järjestämissopimuksen mukaisesti. Alueellinen koulutustyöryhmä, LSHP:n hallintoylihoitaja, PTH-yksikkö, 2014-2016 Kuntien, kuntayhtymien ja oppilaitosten väliset neuvottelut käydään vuosittain yhteistyön parantamiseksi koko aluetta koskien. LSHP:n hallintoylihoitaja, PTH-yksikkö, 2014- 2016 Ennakointitiedon pohjalta arvioidaan koulutustarpeet ja jatketaan neuvotteluja, ensimmäisenä röntgenhoitaja- ja bioanalyytikko- sekä välinehuollon koulutuksen järjestämiseksi, oppilaitosten kanssa. LSHP:n hallintoylihoitaja, PTH-yksikkö, 2014- 2016 Saamenkielisten ammattihenkilöiden saatavuus pyritään turvaamaan alueella. Yhteistyötä tehdään alueen sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa vaikuttamalla koulutuksen sisältöihin, mm. saamen kieleen ja kulttuurin liittyviä kokonaisuuksia lisäämällä. Saamenkieliset palvelut työryhmä, LSHP:n hallintoylihoitaja, PTH-yksikkö, 2014-2016

3 Henkilöstön rekrytointi Tavoite ja toimenpideVastuutaho ja aikataulu Kuntien, kuntayhtymien ja oppilaitosten välisissä neuvotteluissa pohditaan ammattiin opiskelevien sitouttamisen keinoja alueelle. Lääkärien sitouttamisen keinoista keskustellaan yleislääketieteen alue- koordinaatiotyössä sekä kuntien ja kuntayhtymien johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien päivien yhteydessä. Kytkeytyy kuntien, kuntayhtymien ja oppilaitosten välisiin neuvotteluihin, ks. edellä. LSHP:n hallintoylihoitaja, PTH- yksikkö, 2014-2016 Johtavat lääkärit, yleislääketieteen aluekoordinaattorit Tehdään toimenpide-ehdotukset saamenkielisten (pohjois-, inarin- ja koltansaame) osaajien rekrytointiin ja yhteistyökäytäntöjen kehittämiseksi saamelaisten kotiseutualueella ja valtakunnan rajojen yli. Saamenkieliset palvelut työryhmän mielestä tärkeä tavoite, mutta tekijää ja aikataulua ei ole sovittu. PTH-yksikön ohjausryhmässä arvioidaan käynnistetäänkö yhteisen työnantajapolitiikan selvitystyö soveltuvilta osin. PTH-yksikön ohjausryhmä, 2014 Ohjausryhmän linjausten perusteella valmistellaan asia kunnanjohtajien kokoukseen syksylle 2014.

4 Alueellinen koulutus Tavoite ja toimenpideVastuutaho ja aikataulu Alueellinen koulutustyöryhmä toimii alueellisen lisä- ja täydennys- koulutuksen koordinoivana tahona. Alueellinen koulutustyöryhmä, LSHP:n hallintoylihoitaja ja koulutuskoordinaattori, PTH-yksikkö, 2014-2016 Otetaan käyttöön alueellisen lisä- ja täydennyskoulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin prosessi sekä määritellään prosessin eri vaiheissa olevien toimijoiden roolit ja tehtävät. Alueellinen koulutustyöryhmä, LSHP:n koulutuskoordinaattori, PTH-yksikkö, 2014-2016 Alueen koulutusyhteyshenkilöt vastaavat koulutustarpeiden informoinnista alueelliselle koulutustyöryhmälle ja koulutusten informoinnista ja osin järjestelyistä omassa organisaatiossa. Organisaatioiden nimetyt koulutus- yhteyshenkilöt Hoitohenkilökunnan saamenkielen ja kulttuurin tuntemuksen edistäminen otetaan mukaan alueelliseen koulutussuunnitteluun. Alueellinen koulutustyöryhmä Suunnitellaan työssä olevien ammattihenkilöiden tavoitteelliset työssä-oppimisjaksot (1-5 pv) shp:n eri erikoisaloilla ja terveyskeskusten eri yksiköissä. LSHP:n hallintoylihoitaja, PTH-yksikkö, alueellinen koulutustyöryhmä Toteutetaan sähköinen kysely kuntien alueellisista koulutustarpeista sekä työssäoppimisjakson tarpeista LSHP:n koulutuskoordinaattori, PTH- yksikkö, vuosittain toukokuussa

5

6 Tammi- helmikuu Maalis- toukokuu Kesäkuu SHP koulutuskoordinaattori ja PTH yksikön suunnittelija laativat alueellisen koulutussuunnitelman Järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen kuntien lausuntojen perusteella Lapin sairaanhoitopiirin valtuustossa Kootaan järjestämissuunnitelman arviointitiedon perusteella muutokset alueellisen koulutuksen suunnitteluun ja alueellisen henkilöstö ja osaamisen työryhmän toimintaan – Palautteet käsitellään PTH yksikön ohjausryhmässä Perusterveydenhuollon yksikkö päivittää terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kuntien lausuntojen perusteella Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelut / strategioiden päivitys Päivitetty järjestämissuunnitelma käsitellään kunnissa Kuntien, kuntayhtymien ja oppilaitosten väliset neuvottelut henkilöstötarpeen ennakoinnista ja koulutuksista Perusturvajohtajien ja johtavien lääkäreiden neuvottelupäivät Johtavien/vastaavien hoitajien, vanhustyön johtajien neuvottelupäivät Koulutustarvekysely organisaatioiden koulutusyhteyshenkilöille Alueellinen henkilöstö ja osaaminen -vuosikello KEHITYSKESKUSTELUTKEHITYSKESKUSTELUT

7 Loka- marraskuu Joulukuu Sovitaan/kilpailutetaan koulutusten järjestäjä Tarkennetaan suunnitelma seuraavan vuoden koulutuspäivistä ja koulutusten sisällöstä Koulutusten markkinointi koulutusyhteyshenkilöiden kautta Perusturvajohtajien ja johtavien lääkäreiden neuvottelupäivät Kuluneen vuoden koulutusten arviointi, analysointi ja yhteenveto Elo- syyskuu Alueellinen henkilöstö ja osaaminen työryhmä tekee esityksen PTH- yksikön ohjausryhmälle alueellisesta koulutussuunnitelmasta PTH yksikön ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy alueellisen koulutussuunnitelman SHP koulutuskoordinaattori ja PTH yksikön suunnittelija ja nimetyt asiantuntijat tarkentavat koulutusten sisällön ja laativat aikataulun seuraavalle vuodelle Tarvittavien koulutusten kilpailuttaminen Neuvottelut ei-kilpailutettavien koulutusten kouluttajien kanssa Johtavien/vastaavien hoitajien, vanhustyön johtajien neuvottelupäivä

8 C & Q ehdotuksia jatkosta

9 Selvittelyssä olevia asioita Henkilöstö ja osaaminen työryhmä selvittää ja tekee ehdotuksen jatkosta Laajuus ? –Kunnat -> sairaanhoitopiiri Resurssitarve ? –Haastattelut – Analysoinnit Yhteistyö ? –Sote-organisaatiot – Alueen oppilaitokset Luokitteluista sopiminen ? –Henkilöstöryhmät – Osaamisalueet Yhteys organisaatioiden henkilöstöhallinnon ohjelmiin ? Soveltuuko ohjelma sote-sektorin käyttöön ?


Lataa ppt "Henkilöstö ja osaaminen Lapin sairaanhoitopiiri ja alueen jäsenkunnat Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013 – 2016 - päivitys 2014 - 2016 Sirpa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google