Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Järjestöverkoston tapaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Järjestöverkoston tapaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Järjestöverkoston tapaaminen 15.12.2016
Aikataulu Verkoston toimintasuunnitelma v. 2017: -Painopistealueet, aiesopimukset (Lauri) -Ideoidaan viestintäkampanjan sisältöjä (Kati) Lounas Kokojen jatkokoulutusmallin suunnittelu ja keskustelua järjestöjen perus- ja jatkokoulutustarpeista 2017 & 2018 (Koulutustarvekysely -17) Kahvitori Alueellisten ohjausryhmien kehittämisrahalla toteutetut projektit STM:n Kärkihankkeen osallisuustyöpajojen jälkeiset hankesuunnitelmat pilottimaakunnissa (Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keksi-Suomi, Lappi ja Etelä-Karjala)

2 Toimintasuunnitelma 2017 TAVOITTEET: 1. Kokemustoimintaverkoston ja kokemustoimintamallin näkyvyyden lisääminen valtakunnallisesti ja alueellisesti. 2. Vaikuttaminen STM:n alaisen palvelut asiakaslähtöiseksi –kärkihankkeen “kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin” suunnitteluun, jotta eri potilas- ja vammaisjärjestöjen edustama kokemustieto otetaan huomioon mallin suunnittelussa. 3. Aktiiviset ja toimintakykyiset kokemustoiminnan alueelliset ohjausryhmät, jotka kehittävät toimintaa ja tekevät yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä tukevat alueilla olevia koulutettuja kokemustoimijoita. 4. Yhtenäinen jatkokoulutusmallirunko jäsenyhteisöjen ja alueellisten ohjausryhmien käyttöön. 5. Hyvät käytännöt ja toimintamallit -työkalupakin kehittäminen järjestöjen ja alueiden käyttöön.

3 Toimintasuunnitelma 2017 TOIMINNAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS: Tavoite 1.:
Viestintäkampanja (suunnitteluun ulkopuolista työpanosta) Alueelliset kokemustoiminnan tapahtumat Messut: Educa, Sos.alan asiantuntijapäivät, Terve sos ja Apuvälinemessut Mahdollinen radiomainos / Yle yhteiskunnallinen mainostaminen (ilmainen, jos menee läpi) Jäsenyhteisöjen toiminnanjohtajatapaaminen Yhteiset artikkelit järjestöjen omiin lehtiin sekä lääkäri-lehteen ym. Some (Facebook) tukemaan ulkoista viestintää, mm. kokemustoimijoille, ohryille, sidosryhmille Alueellisten ohjausryhmien & kumppaneiden viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumien tukeminen taloudellisesti (=kehittämisraha)

4 Toimintasuunnitelma 2017 TOIMINNAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS: Tavoite 2.:
Valtakunnallisen ohjausryhmän edustaja osallistuu STM:n “kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallia” valmistelevan työryhmän työskentelyyn, joka käynnistyi kesäkuussa 2016. Mallia pilotoidaan 11/ /2017 Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Lapissa. Tavoitteena on, että maakunnallisiin pilotteihin saadaan osallistettua verkoston alueellisten ohjausryhmien kokemustietoa ja -toimijoita.

5 Toimintasuunnitelma 2017 TOIMINNAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS: Tavoite 3.:
Vasta vähän aikaa toimineita tai muuten lisätukea kaipaavia alueellisia ohjausryhmiä autetaan rakentamaan yhteistyökumppanuuksia muiden toimijatahojen kanssa sekä muodostamaan heidän kanssaan tarkoituksenmukainen yhteistyörakenne alueelle. Tässä hyödynnetään KokoA:n aluevastaavien kanssa käynnistyvää yhteistyötä sekä mahdollisesti KoKoA:n KATOS-projektia. Jatkuvaan alueellisen toiminnan kehittämiseen varataan ohjausryhmille resursseja. Ohjausryhmien erillisprojekteihin, joihin on erityinen tarve tai perustelu, varataan erikseen lisäresursseja. Valtakunnallinen ohjausryhmä laatii ohjeistuksen ja linjaukset kehittämistuen ja erillisprojektien hakemiseen vuonna 2017.

6 Toimintasuunnitelma 2017 TOIMINNAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS: Tavoite 4.:
Jatkokoulutusmallia testataan alueilla ja jäsenyhteisöissä vuoden aikana. Alueellisia ohjausryhmiä tuetaan taloudellisesti jatkokoulutusmallin mukaisten koulutusten järjestämisessä alueen opetusyksikköjen kanssa yhteistyössä. Koulutuksiin varataan resursseja, joita voi hakea valtakunnalliselta ohjausryhmältä. Ohjausryhmä laatii ohjeistuksen koulutustuen suuruudesta ja myöntämisperusteista vuonna 2017. Toteutuksia seurataan ja arvioidaan sekä niistä kerätään palautetta. Oppilaitoskumppanuuksia hyödynnetään kokemustoimijoiden osaamisen arvioinnissa. Jatkokoulutusten toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueellisia kokemustoimijaryhmien välisiä kumppanuuksia. Mallin kehittämisessä hyödynnetään mahdollisesti myös KoKoA:n KATOS-projektin (aiesopimus) hanketyötä.

7 Toimintasuunnitelma 2017 TOIMINNAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS: Tavoite 5.:
intranettiin kootaan jäsenyhteisöjen ja alueellisten ohjausryhmien tuottamia jatkokoulutusmateriaaleja sekä toteutusmalleja jatkokoulutusten järjestämiseksi, jolloin koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen helpottuvat. Uudemmat alueelliset ohjausryhmät ja jäsenyhteisöt saavat intranetin kautta konkreettisia ideoita ja toteutuskelpoisia malleja oman toiminnan järjestämiseen, markkinointiin ja kehittämiseen sekä muuta tarvittavaa tukimateriaalia. Myös kehittämisprojektien toimivat ideat kootaan ja kuvataan sivuille. Intranettiin kootaan myös eri tahoilla tuotettua tutkimustietoa kokemustoiminnasta. Selvitetään printtiversion tarvetta työkalupakista.

8 Toimintasuunnitelma 2017 Aiesopimukset:
KoKoA, Katos-projekti (Ei toteudu) Espoon Järjestöjen Yhteisö (Toteutuu)

9 Toimintasuunnitelma 2017 Tapaamiset vuoden aikana:
Verkoston järjestöyhteyshenkilöiden tapaamiset x 2 Alueellisten ohryjen pj-tapaamiset x 2 Toiminnanjohtajien tapaamien Kokemusosaajat Suomessa –verkoston tapaamiset Perus- ja jatkokoulutusten suunnittelupajat eri alueilla x 4 – 6 Työrukkaset: viestintäkampanja-työryhmä & jatkokoulutuspilotti-työryhmä


Lataa ppt "Järjestöverkoston tapaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google