Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähköisen hyvinvointikertomus hyvinvointiklinikalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähköisen hyvinvointikertomus hyvinvointiklinikalla"— Esityksen transkriptio:

1 Sähköisen hyvinvointikertomus hyvinvointiklinikalla
Tampere 6.10.

2 Sähköinen hyvinvointikertomus
Tiedolla johtamisen työväline Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin Vertailutietoa kunnan, seudun, alueen ja koko maan elinvoimasta, taloudesta, rakenteista ja väestöryhmittäistä tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja julkisista palveluista Voidaan lisätä myös kunta- tai kuntayhtymäkohtaista tietoa Käytetään poikkitoiminnallisesti laajassa yhteistyössä Tuloksena valmistuu strategiaa ja sen toimeenpanoa tukeva hyvinvointikertomus-asiakirja Valtuusto hyväksyy asiakirjan osaksi kunnan tai kuntayhtymän valtuustokausittaista talouden ja toiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä vuosittaista raportointia

3 Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK)
Kunnassa eri hallinnonalojen yhdessä laatima asiakirja Poliittisen päätöksen- teon työväline Johtamisen työväline Seurannan työväline: strukturoitu rakenne Arvioinnin työ-väline: yhteiset indikaattorit Strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun perusta Väestöryhmittäinen yhteinen hyvinvointitieto ja sen tulkinta Hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma Hyvinvoinnin edistämistoiminnan ja politiikan arviointi = valtuustokausittainen suunnitelma ja vuosittainen raportointi Terveydenhuoltolaki2§, 12 §

4 Tuetaan strategian toimeenpanoa, arviointia ja vuotuista käyttötalouden suunnittelua
Kunnissa mietitään entistä enemmän hyvinvointikertomuksen toimivampaa yhteyttä kuntastrategiaan sekä toiminnan ja talouden vuosittaiseen suunnitteluun ja seurattaviin mittareihin. FCG järjestää kunnan johtoryhmille, hyvinvointiryhmille ja luottamushenkilöille koulutuksia ja työpajoja.

5 Indikaattorimaailma Omat Lisätyt indikaattorit
Indikaattoritieto joka ei ole valtakunnallisesti ladattavissa (esim. omat kyselyt, tilastot ja palautteet) Lisätyt indikaattorit THL:n Sotkanet-tietokannasta haettavissa olevat indikaattorit Täydentävät indikaattorit Täydentävät perusindikaattoreita, voidaan siirtää osaksi perusindikaattoreita Perusindikaattorit Indikaattori-paketteihin oletuksena sisältyvät kansalliset indikaattorit Työvälineessä valmiina

6 Indikaattoritiedon tulkinta
Indikaattoriarvon suhteellinen muutos (ilmaistaan aina prosentteina; vuosiraportissa verrataan edeltävän vuoden, laajassa kertomuksessa viiden vuoden takaiseen arvoon) Viimeisin indikaattoriarvo omassa kunnassa ja vertailukunnissa sekä tämän mukainen järjestys ja vertailu Ympyrän kehän vahvuus ilmaisee muutoksen voimakkuutta – mitä paksumpi ympyrän kehä, sitä suurempi muutos.

7 Tehtävä: Lähtekää tekemään hyvinvointikertomusta, jossa käsitellään tapaturmia: Missä osiossa käsittelisit tapaturmia? Mistä taustatukea teeman käsittelyyn? Mitä tahoja kutsuisit tämän asian valmisteluun? Valitkaa työvälineestä 5 indikaattoria (Sotkanetin tai omia indikaattoreita) Valitkaa ainakin yksi vertailun kohde Mitä toimenpiteitä tapaturmien välttämiseksi? Mistä niitä voisi löytää?

8 Keskustelua Oletteko hyödyntäneet kunnassanne sähköistä hyvinvointikertomusta? Osallistuuko sähköisen hyvinvointikertomuksen työstöön organisaation läpileikkaavasti asiantuntijoita? Mitä haasteita sähköisessä hyvinvointikertomuksessa on? Mitä hyötyjä hyvinvointikertomuksen sähköisessä työkalusta on organisaatiollesi? Vahvistaako sähköinen hyvinvointikertomus kunnassanne hyvinvointikertomuksen käytännön hyödyntämistä?


Lataa ppt "Sähköisen hyvinvointikertomus hyvinvointiklinikalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google