Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI"— Esityksen transkriptio:

1 MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI
TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja syventämistä korostaa STM:n (2004) täydennyskoulutussuositus. Taustalla myös lakeja: laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994), työterveyshuoltolaki (2001), terveydenhuoltolaki (2010). Paletti -hankkeen alussa tehty kuntakysely, jonka mukaan tarvetta on säännölliselle ja uusinta tietoa välittävälle palliatiivisen hoidon koulutukselle. MÄÄRITELMÄ: Maakunnallisella palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmallilla tarkoitetaan Karelia ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän yhdessä suunnittelemaa palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksen toimintamallia Pohjois-Karjalan maakunnassa. Malli rakennettiin Paletti (palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalassa ) –hankkeen aikana

2 MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI
TOTEUTUS: Palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli on prosessinomainen, vuosikellon mukaisesti etenevä toimintamalli, jota suunnittelee, toteuttaa ja arvioi Palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksen työryhmä. Mallissa on kuvattu organisaatioiden omia tutkinnon rakenteissa olevia koulutuksia, täydennyskoulutuksen alueellisen vastuun mukaista koulutusta, mutta myös hankkeen aikana luotuja uusia koulutustuotteita sekä organisaatioiden välistä yhteistyötä. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu muun muassa työssäoppimisen merkitys sekä STM:n suositus kolmiportaisesta palliatiivisen ja saattohoidon hoitojärjestelmästä. Koulutusten opetusmenetelminä hyödynnetään organisaatioissa olevia uusia oppimisympäristöjä, kuten simulaatioympäristöä (Karelia) ja mallinnettua ideaalista saattohoitoympäristöä (Pkky).

3 MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI
VASTUUT: Palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksen toimintamallista vastaa malliin nimetty Palliatiivisen täydennyskoulutuksen työryhmä. Sen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivista hoitoa Pohjois-Karjalan maakunnassa. Työryhmä on mukana maakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan osaamisverkostossa. Työryhmän vastuuhenkilöinä toimivat palliatiivista hoitoa koordinoiva sairaanhoitaja ja lääkäri (1/2 työpanos) Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä. Vastuuhenkilöt toimivat työryhmän koollekutsujina ja kokousten sihteereinä. Yhteisten koulutustuotteiden ym. koulutusten vastuista sovitaan jokaisen kohdalla erikseen. ARVIOINTI: Palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksen toimintamallia arvioidaan seuraamalla koulutusten– ja niihin osallistujien määriä sekä kysymällä koulutukseen osallistujilta ja maakunnalliselta asiantuntijaverkostolta palautetta. Täydennyskoulutustyöryhmä arvioi kahden vuoden välein mallin toimivuutta ja myös omaa toimintaansa.

4 PALLIATIIVISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄ Kokoontuminen x2-3/vuosi
MAAKUNNALLISEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLIN TOIMIJAT JA KOULUTUS MAAKUNNALLINEN SOTE ALAN OSAAMISVERKOSTO PALLIATIIVISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄ Kokoontuminen x2-3/vuosi PKKY KARELIA AMK PKSSK MUUT KOULUTUKSET OPPISOPIMUSTYYPPINEN KOULUTUS: PALLIATIIVINEN HOITO? ALUEELLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS YKSITTÄISET KOULUTUKSET ERIKOISAMMATTITUTKINTO: KUOLEVAN IHMISEN HOITO ITÄ-SUOMEN PALLIATIIVISEN HOIDON PV KOULUTUSTUOTE? KIVUNHOIDON TYÖRYHMÄ, KIVUNHOIDON VERKKOKURSSI? TEEMASEMINAARIT 1-2krt/vuosi PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENTÄVÄT OPINNOT PKKY:N JA KARELIAN YHTEINEN VERKKOKURSSI ONNI –KOULUTUSKALENTERI Tiedottaminen YHTEISET KOULUTUSTUOTTEET KOULUTUSTUOTE?

5 VUOSIKELLO Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
Palliativisen täydennyskoulutuksen työryhmän kokous, vuoden koulutusten ja tiedottamisen suunnittelua Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Teemaseminaari? Toukokuu Kesäkuu Verkkokurssi kesäopintoina? Heinäkuu Verkkokurssi kesäopintoina? Elokuu Verkkokurssi kesäopintoina? Syyskuu Koulutustarve kysely asiantuntijaverkostolle Lokakuu Itä-Suomen Palliatiivisen hoidon pv Marraskuu Palliatiivisen täydennyskoulutuksen työryhmän kokous, koulutustarpeiden käsittely, arviointi Joulukuu


Lataa ppt "MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google