Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vapaaehtoistyön kansallinen strategia – hanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa Jatta Vikström 10.12.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vapaaehtoistyön kansallinen strategia – hanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa Jatta Vikström 10.12.2007."— Esityksen transkriptio:

1 Vapaaehtoistyön kansallinen strategia – hanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa Jatta Vikström 10.12.2007

2 © ASPA 2007 2 Valtakunnallisen vapaaehtoistyön kartoitus- ja strategiahanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa TAUSTAA Eri toimijoilla halukkuutta yhteistyöhön, jonka tavoitteena on vapaaehtoistyön valtakunnallisen strategian työstäminen. Päätavoite on mahdollistaa vapaaehtoistyön toimijoiden - järjestöjen, kuntien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen - yhteistyönä tehty kansallinen vapaaehtoistyön strategiatyö ja siitä johdannaiset valtakunnalliset vapaaehtoistyön tukitoiminnot eri sektoreilla

3 © ASPA 2007 3 Valtakunnallisen vapaaehtoistyön kartoitus- ja strategiahanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa YHTEISEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEENA  Yhteinen näkemys!  Vapaaehtoistyön rooli ja paikka yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa!  Poliittinen vaikuttaminen!  Vapaaehtoistyön ja ammattityön rajapintakeskustelu!  Vapaaehtoistyön uudet haasteet!  Ennakointiyhteistyö!  Hyvien käytäntöjen tunnistaminen, kehittäminen ja levittäminen!  Laajemmat valtakunnalliset kehittämishankkeet!

4 © ASPA 2007 4 Valtakunnallisen vapaaehtoistyön kartoitus- ja strategiahanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa YHTEISEN KEHITTÄMISEN TULOKSENA  Asiakas- ja tarvelähtöisyys lisääntyvät!  Valtakunnallinen kumppanuusverkosto, jota ylläpidetään!  Tiedottaminen on organisoitu toimivalla tavalla!  Vapaaehtoistyön tutkimusta edistetään ja ylläpidetään!  Vapaaehtoistyö toimintamuotojen kehittymistä edistetään!  Vapaaehtoistyön tukimuotojen kehittymistä edistetään ja ylläpidetään!  Vapaaehtoistyön koulutuksen kehittämistä edistetään!  Vapaaehtoistyön välitystoiminta on asiakas- ja tarvelähtöistä!  Kansainvälinen yhteistyö tukee kansallisten toimintojen kehittymistä!

5 © ASPA 2007 5 Valtakunnallisen vapaaehtoistyön kartoitus- ja strategiahanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa STRATEGIA Selvitetään vapaaehtoistyön nykytila ja kehittämistarpeet, tekemällä aidosti valtakunnallista, monitasoista ja monialaista strategiatyöskentelyä. MALLI VAPAAEHTOISTYÖN KANSALLISEKSI TUKIRAKENTEEKSI Valtakunnallisten toimintamuotojen (mm. prosessimaisen strategiatyön jatkuminen, tiedotus- ja kehittämistoiminta, verkostoyhteistyö sekä tutkimustoiminnan edistäminen) jatkumisen varmistaminen. AVOIN VERKOSTO JA PORTAALI Kootaan laajapohjainen vapaaehtoistyön toimijoiden verkosto ja rakennetaan avoin portaali verkkoon. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Bench-marking, asiantuntijavaihto, tutustumismatkat, kehittämisyhteistyö.

6 © ASPA 2007 6 Valtakunnallisen vapaaehtoistyön kartoitus- ja strategiahanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa VAIKUTUKSET Kansalaiset, yhteiskunta:  vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja yhteiskunnallisesti merkittävät tulokset lisääntyvät ja monipuolistuvat  vapaaehtoistyön yksilötason, yhteisötason ja yhteiskuntatason hyödyt tunnistetaan, ne tulevat näkyviksi ja samalla nostavat vapaaehtoistyön yleistä arvostusta Vapaaehtoistyötä tekevät yksityiset henkilöt:  asiakaslähtöisyys lisääntyy  vapaaehtoistyön sisällölliset ja rakenteelliset mahdollisuudet lisääntyvät  tieto vapaaehtoistyöstä helposti saatavilla  vastuut ja muut tärkeät seikat ovat selkeitä ja helposti saatavilla Vapaaehtoisjärjestöt:  päällekkäisyydet vähenevät  hyvät käytännöt lisääntyvät ja leviävät  yhteinen ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa  vaikuttavuus lisääntyy  yhteistyö lisääntyy Vapaaehtoistyön järjestöjen järjestöt:  tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta lisääntyy, monipuolistuu ja kehittyy Kunnat, työvoimahallinto, vapaaehtoistyötä käyttävät toimijat:  vapaaehtoistyön rooli yhteiskunnan tukijalkana selkeytyy ja yhteistyö lisääntyy

7 © ASPA 2007 7 Valtakunnallisen vapaaehtoistyön kartoitus- ja strategiahanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa Strategiahankkeen ja siihen liittyvien osatoimintojen suunnittelu 12/2007 – 3/2008 Mm.  Verkoston ja verkoston kehittämishankkeiden kartoittaminen  Strategian ja sitä tukevien keskeisimpien osatoimintojen hahmottaminen  Rahoitusselvitykset, hankesuunnittelu  Kumppanuusneuvottelut Mitä tahoja/toimintoja tulisi ehdottomasti ottaa mukaan suunnitteluun? Millä tavalla organisaatiosi haluaisi olla mukana suunnittelussa? Millä tavalla organisaatiosi haluaisi saada tietoa suunnittelun etenemisestä?


Lataa ppt "Vapaaehtoistyön kansallinen strategia – hanke Aspa yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa Jatta Vikström 10.12.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google