Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monikulttuurinen järjestötyö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monikulttuurinen järjestötyö"— Esityksen transkriptio:

1 Monikulttuurinen järjestötyö
Mirella Huttunen

2 Monikulttuurinen järjestötyö
Mikä tekee järjestötyöstä tai –toiminnasta monikulttuurista? / Mitä monikulttuurisuuden huomioiminen tarkoittaa järjestöissä? Näkökulma rakentuu nuorisojärjestötyön ja nuorisotyön kautta (tutkimukset, kokemukset) → mitä yhtymäkohtia omaan organisaatioon?

3 Monikulttuurinen JÄRJESTÖtyö/-toiminta
Edunvalvoja Edustaa yhteiskunnan eri sosiaalisia ja kulttuurisia ryhmiä Palveluntarjoaja vapaa-ajantoiminnot (vapaaehtoistoiminta) osa julkista palvelurakennetta, vakiintunut palveluntuottaja, ”uusi kolmas sektori” (professionaali)

4 MONIKULTTUURINEN järjestötyö/-toiminta
Monikulttuurisuus yhteiskunnassa? Monikulttuurisuus arjen käytännöissä? Monikulttuurisuus- vai maahanmuuttajatyötä? Kotoutuminen (integraatio) Kaksisuuntaisuus Riippumatta maahanmuuton syistä, maahanmuuttajat kohtaavat haasteita uudessa asuinmaassaan, joissa vastaanottavan yhteiskunnan on pystyttävä heitä tukemaan ja ohjaamaan – mikä on järjestöjen rooli tässä? Ns. kantasuomalaiset kohtaavat maahanmuuton lisääntyessä arjessaan moninaisuutta, mikä on huomioitava niin työpaikoilla, kouluissa, oppilaitoksissa kuin vapaa-ajan harrastuksissa, naapuruussuhteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä – mikä on järjestöjen rooli tässä? Maahanmuuttajien kannalta onnistuneen kotoutumisen edellytyksiä: Työ / opiskelu Mielekäs vapaa-aika (JÄRJESTÖT?) Tunne turvallisuudesta Vaikuttamisen mahdollisuudet (JÄRJESTÖT?) Sosiaaliset suhteet ja verkostot (JÄRJESTÖT?)

5 Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta
Jokaisella järjestöllä on oma perustehtävänsä, jokaisen järjestön toiminta rakentuu tiettyjen arvojen varaan. → Monikulttuurisuuden huomioiminen? Perustehtävä Ei tarvitse muuttua, sitä kannattaa jatkaa mitä osataan parhaiten. Esim. Jos järjestön perustehtävä on lisätä radioamatööritietoutta – ei tarvitse aloittaa järjestämään säännöllisiä etnisen ruoan iltoja. Arvot Arvot ohjaamaan käytännön toimia monikulttuurisuuden näkökulmasta. Esim. tasa-arvo: Lähtökohtien vai lopputuloksen tasa-arvo? Mitä konkreettisia keinoja järjestötyössä käytämme tasa-arvon toteutumiseksi? Monikulttuurisuuden huomioiminen: Olemassa olevan järjestötyön ja toiminnan kehittämistä vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin? Ei sulje pois täysin uusien toimintamuotojen tai toimintojen kehittämistä. Valtavirtaistaminen, osana järjestön perustoimintaa?

6 Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta
Milloin tulisi aloittaa? esim. pyörätuoli ja pankkiautomaatti Mikä tekee järjestötoiminnasta monikulttuurista? ”Sitten kun ensimmäinen maahanmuuttaja tulee mukaan…” Kohteena ns. kantasuomalaiset: työyhteisön / vapaaehtoisten toimijoiden / jäsenten monikulttuurisen tietotaidon lisääminen, asenteisiin vaikuttaminen, julistautuminen Syrjinnästä vapaaksi alue (

7 Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta
Aidosti avoin järjestötoiminta? Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen aktiivisesti – passiivinen toteaminen avoimuudesta? Kynnysten pohtiminen: Mitkä ovat ne kynnykset, jotka mahdollisesti vaikeuttavat toimintaan osallistumista? Esimerkki: tiedon puute → järjestömme tiedotus: monipuolista / monikanavaista / monikielistä?

8 Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta
Onko asenteilla merkitystä? Monikulttuuristen nuorten kokemukset: suurin este toimintaan osallistumiselle muiden nuorten ja aikuisten ohjaajien asenteet ja rasismi Jokaisen järjestötoimijan sitoutuminen yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin monikulttuurisuuden ja asenteiden vastaisuuden osalta Myönteiset asenteet → muuttuvatko käytännöiksi?

9 Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta
Yhteistyötä? Ei itsetarkoitus – mietittävä missä yhteistyö edistäisi monikulttuurisuuden huomiointia, esim. tiedottaminen toiminnasta? Maahanmuuttajajärjestöt / aktiiviset maahanmuuttajat Muut kolmannen sektorin toimijat Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat Viranomaiset

10 Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta
Suunnitelmallisuutta strategian avulla? Resurssit: taloudelliset voimavarat, esim. rahaa esitteiden ja tiedotteiden kääntämiseksi ← ennakoitava Resurssit: henkilöstö, esim. monikulttuurisuuden huomioiminen yksittäisten toimijoiden harteilla → henkilömuutokset → ? Monikulttuurisuuden hahmottomuus → mitä konkreettisia välineitä järjestössämme on huomioida monikulttuurisuus?

11 Tutkimuksia Nuorisotutkimusseura (www.nuorisotutkimusseura.fi →
julkaisut): Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen. Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa. Allianssi ( → Monikulttuurisuus- ja vähemmistöasiat): ”Ett’ vois olla siellä missä ne muutkin” – Nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten kokemuksia ja käsityksiä yhdenvertaisesta nuorisotyöstä.

12 Kiitos!


Lataa ppt "Monikulttuurinen järjestötyö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google