Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mikä on CAN? • CAN (Controller Area Network) on autojen hajautettujen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mikä on CAN? • CAN (Controller Area Network) on autojen hajautettujen"— Esityksen transkriptio:

1 Mikä on CAN? • CAN (Controller Area Network) on autojen hajautettujen
ohjausjärjestelmien reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon suunniteltu tiedonsiirtoväylä • ajoneuvojen lisäksi CAN väylää sovelletaan laajalti muuallakin • busseissa, työkoneissa, maatalouskoneissa, hisseissä, lääketieteellisissä laitteissa, kappaletavara-automaatiossa, roboteissa, tekstiilikoneissa, mittausjärjestelmissä, ohjelmoitavissa logiikoissa … • kun tarve on lyhyillä tiedonsiirtoetäisyyksillä siirtää reaaliaikaisesti lyhyitä sanomia kontrollereiden välillä.

2 Miksi CAN ? • Lisääntyvä elektroniikka kasvattaa johdotuksen kokonaismäärää aiheuttaen kustannus -, paino, tila- ja asennusongelmia • elektroniset ohjaukset voivat jakaa saman anturitiedon ja välittää tietoja toisilleen • väylän kautta diagnostiikka on helpompaa, koska kaikki anturitiedot ovat luettavissa. Toimilaitteita voidaan ohjata testerillä • uusien laitteiden lisääminen sähköjärjestelmään helpottuu

3 Väylän rakenne

4 Tiedonsiirron periaate
CAN-tietoväylän avulla tapahtuva tiedonsiirto toimii puhelinneuvottelun tapaan: Yksi verkon jäsenistä (ohjainlaite) kertoo asiansa, jolloin kaikki muut kuulevat sen. Osa jäsenistä pitää tietoa tärkeänä ja käyttää sitä hyväkseen. Muut jättävät tiedon vaille huomiota.

5 Perinteinen johdotus

6 Multipleksaus CANin avulla

7 CAN-väylän perusominaisuudet

8 Fyysinen kerros

9

10 Kilpavarausperiaate

11 CAN-väylän mittaus

12 CAN-väylän mittaus

13 CAN väylävikoja ja seurauksia
• Oikosulku • liikennöinti loppuu • CAN_H/CAN_L • CAN_L/Vcc • CAN_H/GND • symmetrisyys muuttuu • CAN_L/GND • CAN_H/Vcc • CAN_H/CAN_L ristissä • signaalit menevät väärinpäin • ei kuule muita, muut ei ymmärrä • Terminointivirheet • liikaa vastusta • siirtyminen dominantista resessiiviseen tilaan hidastuu • liian vähän vastusta • dominanttitaso laskee • ei terminointia • CAN_L puuttuu, koska se tuotetaan terminointivastuksen avulla (differentiaalinen signaali) • liikennöinti ei toimi kunnolla • Terminointivastukset sijoitettu väärin • molemmat ovat samassa päässä väylää tai • on kolme vastusta + suuri Kaapeliresistanssi jolloin DC resistanssi on oikein, mutta seurauksena on heijastuksia • Väärä kaapelin impedanssi • Seurauksena on heijastuksia • Suuri kaapelin resistanssi • maapotentiaalit solmuilla erilaiset • yhdessä terminointivastusten kanssa aiheuttaa signaalitason heikkenemisen

14 LIN-väylän kuvaus Local Interconnect Network
14 +24V 0V Local Interconnect Network Pieni ja hidas verkkojärjestelmä Yksi isäntä ja useita orjia (maks. 16) Tiedonsiirtonopeus 20 Kb/s LIN-väylä

15 Nopean väylän esimerkkikuva:

16 Hitaan väylän esimerkkikuva:

17 Huom! Sähköjärjestelmän virta on katkaistava ennen CAN-johtojen vastuksen mittaamista. Järjestelmiä ei tarvitse kytkeä irti. Koska CAN H:n ja CAN L:n jännite vaihtelee jatkuvasti lähetettävän signaalin ykkösten (1) tai nollien (0) mukaisesti, CAN-tietoliikennettä ei voida mitata yleismittarilla. Poikkeuksen tästä säännöstä muodostavat päätevastukset, joiden eheys voidaan tarkistaa. CAN-tietoliikennettä varten jokaisessa väylässä on oltava kaksi päätevastusta. Päätevastusten eheys voidaan tarkistaa mittaamalla CAN H:n ja CAN L:n välinen vastus yleismittarilla. Mittaus tulee tehdä kunkin CAN-väylän liittimelle. Yhtä koetinkärkeä pidetään valkoisen johtimen jotakin liitinkosketinta vasten ja toista koetinta värillisen johtimen liitinkosketinta vasten. Kunkin CAN-väylän vastuksen tulee olla 60 ohmia. Jos vastus on 120 ohmia, kyseisestä piiristä puuttuu päätevastus. 60 60


Lataa ppt "Mikä on CAN? • CAN (Controller Area Network) on autojen hajautettujen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google