Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Analogia elektroniikka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Analogia elektroniikka"— Esityksen transkriptio:

1

2 Analogia elektroniikka
ESD – suojauksella tarkoitetaan, … ?  tilaa, laitteita ja materiaaleja , jotka synnytää staattista sähkövarausta.  tilaa, laitteita ja materiaaleja , jotka ei synnytä staattista sähkövarausta.  Electrical Shock Device – suojauslaitetta.  Electronics Single Digital – suojausjärjestelmää. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 8 – 9.

3 Analogia elektroniikka
EPA – kutsutaan sellaista työskentelyaluetta, … ?  joka koostuu tilasta, laitteista ja materiaaleista , jotka synnytää staattista sähkövarausta.  joka koostuu tilasta, laitteista ja materiaaleista , jotka ei synnytä staattista sähkövarausta.  jossa työskennellään Electrical Shock Device – suojaus- laitella.  jossa on Electronics Single Digital – suojausjärjestelmä. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 8 – 9.

4 Analogia elektroniikka
Elektroniikka romu (laitteet, kojeet, piirilevyt, komponentit,…) ovat ?  Ongelmajätettä.  Sekajätettä.  Metallijätettä.  Energiajätettä. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 22 – 23.

5 Analogia elektroniikka
Samalla juotosaseman juottimella ei saa juottaa vuorotellen lyijyllisellä juotostinalla ja lyijyttömällä juotostinalla ?  Oikein! Lyijyllisen ja lyijyttömän juotteen sekoitus saastuttaa juotosaseman ja vaikuttaa näin juotosten laatuun heiken- tävästi !  Väärin! Ei ole väli miten tekee, kunhan tekee jotenkin ! Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 32 – 33.

6 Analogia elektroniikka
Komponenttien liittämistä piirilevyyn EI VOI tehdä seuraavalla juotos menetelmällä?  Käsin tehdyt juotokset.  Aaltojuotoskoneella tehdyt juotokset.  Reflow-uunilla tehdyt juotokset.  Mikroaalto uunilla tehdyt juotokset.  Juotosrobotilla tehdyt juotokset. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 32 – 33.

7 Analogia elektroniikka
Elektroniikka teollisuudessa käytetään tuotteiden valmistuksessa hyödyksi RoHS - direktiiviä. Mikä tarkoittaa tämä RoHS - direktiivi?  Tuotetta ei ole valmistettu lapsityövoimaa hyödyntäen.  Tuotteen valmistuksessa on hyödynnetty tuulivoimaa.  Tuote on valmistettu uudelleen kierrätetyistä komponenteista.  Tuotteen valmistuksessa on otettu huomioon lyijyn käytön rajoitukset. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 34 – 35.

8 Analogia elektroniikka
Neljä työvaihetta käsin juottamiseen, joita noudattamalla saan todennäköisemmin laadukkaan ja luotettavan juotoksen ?  Esitinaus, varsinainen tinaus, fluxin lisäys ja lopputarkastus.  Juotoskohteen esilämmitys, juotteen lisäys, loppulämmitys ja juotin pois kohteesta.  Juotoskohteen esilämmitys, juotteen lisäys, juotoskohteen puhaltaminen ja kylmä juotos.  Fluxin lisäys, esitinaus, varsinainen tinaus ja lopputarkastus. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeamat s. 36 – 38.

9 Analogia elektroniikka
Flux eli juoksute on … ?  sähköä johtava elektroniikka – pikaliima.  Juottimen kärjen puhdistusaine.  Elektroniikan slangi sana joka tarkoittaa täydellistä juotosta.  aine joka edesauttaa juotteen leviämistä juotoskohtaan ja näin parantaa juotoksen onnistumisen mahdollisuutta. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 40 – 41.

10 Analogia elektroniikka
Flux eli juoksute on … ?  sähköä johtava elektroniikka – pikaliima.  Juottimen kärjen puhdistusaine.  Elektroniikan slangi sana joka tarkoittaa täydellistä juotosta.  aine joka edesauttaa juotteen leviämistä juotoskohtaan ja näin parantaa juotoksen onnistumisen mahdollisuutta. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 40 – 41.

11 Analogia elektroniikka
Yleismittari on laite joka sisältää muun muassa?  Jännite-, virta- ja resistanssimittarin.  Virta-, ohmi- ja resistanssimittarin.  Jännite-, virta- ja volttimittarin.  Ohmi-, virta- ja resistanssi mittarin.  Jännite-, ampeeri- ja volttimittarin. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 44 – 45.

12 Analogia elektroniikka
Yleismittarilla voi mitata tasasähkö (DC = Direct Current, ”dasa cähkö”) ja vaihtosähkö (AC = Alternating Current, ”aaltoileva cähkö”) suureita?  Väärin.  Oikein. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeamat s. 52 – 61.

13 Analogia elektroniikka
Oskilloskoopin näytön vaaka-akselin mittasuhdetta, eli pyyhkäisyaikaa säädetään ?  X – position säädöllä.  Time / Div säädöllä.  Volts / Div säädöllä.  Y – position säädöllä.  DC, AC, GND säädöllä. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 80 – 81.

14 Analogia elektroniikka
Oskilloskoopin näytön pysty akselin mittasuhdetta, eli signaalin vahvistusta säädetään ?  X – position säädöllä.  Time / Div säädöllä.  Volts / Div säädöllä.  Y – position säädöllä.  DC, AC, GND säädöllä. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 80 – 81.

15 Analogia elektroniikka
Funktiogeneraattori on laite, …?  jolla generoidaan ja lasketaan sähkötekniikan perus- laskutoimituksia tietokone avusteisesti.  josta otetaan DC – käyttöjännitteet mittauskytkentöihin.  jolla tuotetaan erimuotoisia, -taajuisia ja jännitteellisiä signaaleja.  josta otetaan AC – käyttöjännitteet mittauskytkentöihin. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 114 – 115.

16 Analogia elektroniikka
Esimerkiksi: Johtimet, kaapelit, liittimet, kytkimet luokitellaan passiivisiksi komponenteiksi !  Oikein.  Väärin. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 124 – 125.

17 Analogia elektroniikka
Sulkeutuva kytkimen sähköinen ominaisuus voidaan ilmoittaa myös kirjainlyhenteellä!  NO.  NC. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 136 – 137.

18 Analogia elektroniikka
Avautuva kytkimen sähköinen ominaisuus voidaan ilmoittaa myös kirjainlyhenteellä!  NO.  NC. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 136 – 137.

19 Analogia elektroniikka
Lasiputki sulakkeisiin on painettu seuraavat tekstit: F 250V 1A ja T 250V 1A. Mitä ilmoittaa tyyppimerkinnän ensimmäinen kirjain F tai T ?  Ilmoittaa millä täyteaineella lasiputki sulake on täytetty (ilma, hiekka, jne.).  Ilmoittaa sulakkeen toimintanopeuden.  Ilmoittaa sulakkeen vastuslangan halkaisijan.  Ilmoittaa sulakkeen vastuslangan metallin koostumuksen. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 142 – 143.

20 Analogia elektroniikka
Signaalin aallonpituuden voi ratkaista matemaattisesti seuraavalla kaavalla ?   = aallonpituus  c = valon nopeus  f = taajuus Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 136 – 137.

21 Analogia elektroniikka
Mikä on vastusarvo vastuksella kun värikoodi on: Ruskea-, vihreä-, punainen- ja leveä vihreä rengas ?  5,2 MΩ ±1%  63 MΩ ±2%.  26 kΩ ±0,25%.  1,5 kΩ ±0,5%. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 164 – 165.

22 Analogia elektroniikka
Vastuksen kuudes värikoodi rengas tarkoittaa vastuksen lämpötila kerrointa. Mitä tarkoittaa keltaisen värin 25 ppm/°C koodaus ?  Lämpötilan noustessa +1°C, resistanssi kasvaa 25 milliosa ohmia.  Lämpötilan noustessa +1°C, resistanssi kasvaa 25 mikro-osa ohmia.  Lämpötilan noustessa +1°C, resistanssi kasvaa 25 miljoonasosa ohmia. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 166 – 167.

23 Analogia elektroniikka
Mikä on vastusarvo pintaliitos vastuksella kun vastukseen on printattu numerosarja 3333 ?  3,333 Ω.  333,3 Ω.  333 kΩ.  MΩ. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 164 – 165.

24 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  400 Ω.  93,75 Ω.  9,375 Ω.  40 Ω.  4 Ω. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 158 – 159. 25 Ω R kok 15 Ω

25 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  900 Ω.  700 Ω.  550 Ω.  400 Ω.  200 Ω. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 158 – 159. 300 Ω R kok 600 Ω

26 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  250 Ω.  200 Ω.  150 Ω.  100 Ω.  50 Ω. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 158 – 159. 300 Ω R kok 300 Ω

27 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  250 Ω.  200 Ω.  150 Ω.  100 Ω.  50 Ω. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 158 – 159. 300 Ω R kok 300 Ω 50 Ω

28 Analogia elektroniikka
Mikä on kondensaattorikytkennän kokonaiskapasitanssi Ckok?  9 mF.  7 mF.  4,5 mF.  2 mF.  0,5 mF. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 188 – 189. 3 mF R kok 6 mF

29 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  9 mF.  7 mF.  4,5 mF.  2 mF.  0,5 mF. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 188 – 189. 3 mF R kok 6 mF

30 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  6 mF.  5 mF.  4,5 mF.  3 mF.  1,5 mF. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 188 – 189. 3 mF R kok 3 mF

31 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  12 mF.  8 mF.  7,5 mF.  3 mF.  1,5 mF. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 188 – 189. 3 mF R kok 3 mF 6 mF

32 Analogia elektroniikka
Kondensaattorin kapasitanssin C suuruus määräytyy: Kondensaattorin levyjen pinta-alasta A. Kondensaattorin levyjen välisestä etäisyydestä . Kondensaattorin levyjen välisestä eristeaineesta ρ  Oikein  Väärin Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 190 – 191.

33 Analogia elektroniikka
Mikä on kelakytkennän kokonaisinduktanssi Lkok?  400 mH.  93,75 mH.  9,375 mH.  40 mH.  4 mH. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 204 – 205. 25 mH L kok 15 mH

34 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  900 Ω.  700 Ω.  550 Ω.  400 Ω.  200 Ω. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 204 – 205. 600 mH L kok 300 mH

35 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  250 Ω.  200 Ω.  150 Ω.  100 Ω.  50 Ω. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 204 – 205. 300 mH L kok 300 mH

36 Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?  250 Ω.  200 Ω.  150 Ω.  100 Ω.  50 Ω. Vastaus löytyy: Haikko, T Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY. Kirja-aukeama s. 204 – 205. 300 mH 300 mH L kok 50 mH


Lataa ppt "Analogia elektroniikka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google