Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Kehityspäällikkö Antti Mäki CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy 5.11.2013, IT2013, Tampere

2 Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonvälityksen* ja raportoinnin** palvelut Raportointi Tietojen louhinta ja analysointi Tietojen keruu Operatiivinen tiedonvälitys Vipunen.fi Rajatut näkymät Raportointivälineet Tietovarastopalvelut Suorat tiedonkeruut (KOTA) Tilastokeskus, OPH ym. Tietovaranto Opiskelijavalinnat (OPH) * Vain korkeakoulujen tiedot** Koko koulutusjärjestelmä

3 Suora velvoite lailla Korkeakoulujen opiskelija- valintojen kehittäminen Muut velvoitteet OKM:n ohjauksen tarpeet Raportointi ja tiedonluovutus eri viranomaisille Tietohal- lintolaki, KA … Tietojen yhteentoimivuuden kehittäminen OKM:n kohdealueella (JHKA) toiminnan tarpeet ohjaus strategiset tavoitteet

4 Aikataulu 1Q/2014 Käytössä30 / 39 testi- vaiheessa ----- Korkeakoulu- kohtaiset tieto- integraatiot Keskitetty tietovaranto- palvelu Viranomais- tietovirrat Yhteinen tietoarkkitehtuuri käytössä KSHJ ym. Oppijan valtakunnalliset palvelut (OPH) Tilastokesk. ja OKM tiedonkeruut (opiskelijatied.) RAKETTI-VIRTA-projektin tuotokset Testiympäristö

5 Tietovarannon tietosisällön rajaus (laki 484/2013, tallennusvelvoite + ministeriön tiedonkeruukirje)484/2013 Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus Tutkinnot Opiskeluoikeudet Ilmoittautumis- tiedot Opintosuoritukset ja arvosanatiedot Henkilön tunnistetiedot Opiskeluoikeustiedot myös eräistä ei tutkintoon johtavista

6 Kopioitu tietovaranto (Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri) Opintosuoritukset, Opiskeluoikeudet, LK-ilmoittautumiset reaaliaikaisesti, ws-soap kerran kk – kerran vrk, eräsiirto Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti Eri palvelut, jotka käsittelevät eri tietovarantoja eri lähteistä reaaliaikaisesti Siirtomuotona kummassakin tapauksessa sama XML- määritys

7 Korkeakoulujen toteutusten tilanne 4.11.2013 TuotannossaOsittainen testaus tehty Kohonnut riskiMerkittävästi kohonnut riski Aalto yo 4) Metropolia 4) HUMAK 4) VAMK 1) Osa tuotantodatasta testissä: Åbo 4), Centria 1), HAMK 2),, KAMK 5), Karelia 2), Kemi-Tornio+RAMK, 1) LAMK 1), Laurea 2), Mikkeli 4), Savonia 4), TAMK 2) TurkuAMK 1), 1) WinhaPro: Satakunta Novia (hankintapäätös tehty 10/2013) Yhteydet ja tiedonsiirto testattu: Arcada 4), Haaga-Helia 2),, HY 3), JAMK 5), KyAMK 2), MAMK 5) OAMK 5), Saimaa 2), SeAMK, TTY 4), TY 4), LUT 3), UEF 3), Oulun yo 3) JY (tuotantovalmius 02/2014 lopussa lähdejärjestelmän vaihdon vuoksi) 3) Oodi: Lapin yo, Vaasan yo, Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto 4) Muut: Diak, UTA 426 (12+14)7 (1+4+2)2 1) = Winha Pro, 2) = WinhaLogiDW. 3) = Oodi – konsortio:, 5) Asio, 4) = muut lähdejärjestelmät MPKK:n ja POLAMK:n kanssa aloitettu keskustelut mukaan tulemisesta; erikseen Högskolan på Åland

8 Ohjauksen tietotarpeet muodostuvat panoksista ja tuotoksista PANOKSETTUOTOKSET Tutkinnot, Suoritukset Julkaisut… Opiskelijat, Rahoitus, … Korkeakoulun sisäinen tietovarasto, prosessien johtamisen tarpeet

9 TiKe opiskelijatiedonkeruu TiKe tutkintotiedonkeruu OKM opintopistetiedonkeruu

10 Korkeakoulujen tuottamat tietovarannot (hallinnollinen tieto) Opintotiedot (Kansallinen osaamisen pääoman tietovaranto) Julkaisutiedot Henkilöiden roolitiedot Palvelut kansalaisille, työnantajille (SADe) Opiskelijavalinnat, liikkuvuus, AHOT… Avoin tieto Rahoituksen hakeminen, raportointi… Asiointipalvelut, tietojen yhteentoimivuus Opettaja-, tutkija-, henkilökunta- ja opiskelijaliikkuvuus

11 Yhteinen tietovaranto (Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri) Opintotiedot, Julkaisutiedot, Roolitiedot jne. kerran kk – kerran vrk, eräsiirto Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti Eri palvelut, jotka käsittelevät ja tallentavat tietoja eri tietovarannoissa reaaliaikaisesti Kansallinen palveluväylä? Reaali- aikaisesti, ws-soap / rest…?

12 Haasteita tulevaisuuden tavoitteille Strategisten tavoitteiden asettaminen Kokonaisarkkitehtuurin kypsyys Tietojen yhdisteltävyys Osaoptimointi

13 Kiitos! - Ja yhteenveto Tietovaranto on osa OKM:n CSC:ltä hankkimia tiedonvälityksen ja raportoinnin palveluita Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovarannon taustalla ovat operatiiviset, ohjaukselliset ja strategiset tavoiteet Operatiivinen toteutus loppusuoralla korkeakouluissa Tietovaranto ohjauksen osatietolähteeksi 2014 Tietojen yhteentoimivuuden laajentaminen strategisena pitkän tähtäimen tavoitteena Haasteita mm. organisaatiorajojen ylitys, yksilöinti

14

15 Yhteismital- listen XML- siirtotiedosto- jen muodos- taminen Korkeakoulukohtaisen tietointegraation toteuttaminen: Hahmotelmia korkeakoulun toimenpiteistä Koodistopalvelu käyttöön Siirto: lähdejärjestelmän tuotantoympäristöstä suojatulla yhteydellä CSC:n palvelimelle korkeakoulun omaan hakemistoon ? Lähdejärjes- telmä Siirtotiedos- tojen tarkastaminen Tiedostojen siirtäminen tietovaranto- palveluun (SFTP) Muodostus: lähdetiedoista poimimalla ja päätelemällä. Tarkastus: yhteisen tietoarkkitehtuurin tarkastuksien tekeminen muodostetuille tiedostoille (luodaan ja ylläpidetään yhteisesti). Muodostuksen ja tarkastuksen automatisointi, jotta lähteen tietoja voidaan korjata mahdollisimman pian? Lähteet: Tietojen kokoaminen eri lähteistä?

16 Tietojen turvaamisen tavoitteet tietovarannon toteutuksessa Tietojen mahdollisimman sujuva ja laaja käyttö joustavasti erilaisissa tilanteissa on ensisijainen tavoite rekistereihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien edistämisessä Samalla tietovarantoon tuotavat tiedot turvataan tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen varmistavilla kuvauksilla, määrityksillä ja ratkaisuilla

17 Tietojen luovuttaminen Opiskelijavalintarekisterin käyttöön eli OPH:n toteuttamiin valtakunnallisiin palveluihin laissa säädetyn velvollisuuden nojalla eikä edellytä korkeakoululta erillistä ratkaisua Muihin viranomaistarpeisiin perustuu eri laeissa määriteltyihin tiedonsaantioikeuksiin sekä siihen, että kyseiset viranomaiset pyytävät korkeakouluja toimittamaan tiedot tietovarannon kautta Muuten rekisterinpitäjän päätöksellä

18 Tietovarannon tietojen käsittely Tietovarantoon ei ole suoria käyttöliittymiä Tietovarannon lukurajanpinta luovuttaa automaattisesti kaiken pyydetyn tiedon sallituille palveluille (nyt vai OPH) OPH:n ylläpitämien palveluiden osana valvotaan henkilötietojen käyttöä Viranomaistiedonkeruita varten poiminnat toteutetaan erikseen valtuutetun CSC:n henkilöstön toimesta

19 Ehdotukset korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon mahdollistamista jatkokehityshankkeista Viranomaiskäytön laajentaminen: Tietohallinto-ohjausryhmän esitykset Suoraan korkeakouluille tarjottavat palvelut Tietovarannon laajentaminen uusiin tietoalueisiin

20 Nykyisen tietovarannon viranomaiskäytön laajennus Opettajan pätevyystiedon laajentaminen ja Valviran laillistamispäätöksiin keräämät pätevyystiedot Opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tietoja OKM:n suorien tiedonkeruiden osittainen korvaaminen (VIRTA--Vipunen-integraatio) Seurataan opintohallinnon tietosuojakäytäntöjen kehitystä (lokien lukupalvelut ym.?) Muitakin ehdotuksia pöydällä (kuten Kela-tiedonsiirrot)

21 Suoraan korkeakouluille tarjottavien palveluiden tukeminen Pitkäaikaissäilytys opiskelijatietojärjestelmiä koskevien velvoitteiden osalta (maksullinen palvelu?) –Tietohallinto-ohjausryhmä esittää selvitettäväksi Tietojen käyttö korkeakoulujen muussa toiminnassa, kuten opiskelijaliikkuvuus, AHOT ym. (TIPTOP) –Tietojen luovuttaminen hyväksytyille palveluille –Tiedon luovuttamisesta päättää korkeakoulu –Tiedon luovutusten hallinnoimiseksi ja käytännöistä sopimiseksi luotaisiin toimintatavat

22 Ehdotus: Kaikkien korkeakoulujen tietojen luovuttaminen uusille palveluille Tekninen ylläpitäjä (CSC) auditoi automaattista luovutusta tarvitsevan palvelun CSC kokoaa tietosuojalausunnon ja päätösesityk- sen rekisterinpitäjälle eli korkeakoululle Korkeakoulu päättää luovutuksesta, jonka jälkeen tiedot ovat automaattisesti saatavilla, kuten OPH:n tuottamiin palveluihin (OPH:lle toteutetun lukurajapinnan kautta)

23 Tietovarannon laajentaminen uusiin tietoalueisiin Julkisen hallinnon tietovarantoja –Valtakunnallisia: väestö-, paikka-, yhteisö-… –Koulutustarjontatietovaranto (OPH, kesken) Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto –Henkilön saavutukset: tutkinto, suoritus, oikeus… –Julkaisutietoja…? (tutkijaliikkuvuus) –Henkilöstötietoja…? (opettajaliikkuvuus) Strateginen kysymys: miten tietojen yhteen- toimivuutta halutaan rakentaa? (korkeakouluissa)

24

25 Koulutuksen ja tutkimuksen tarve yksilöintiratkaisulle Henkilötunnuksen ongelmia –Voi muuttua –Sen saaminen ulkomaalaisille kestää liian kauan –Sisältää tarpeetonta tietoa iästä ja sukupuolesta Miten ulkomaalainen yksilöidään –Nimi ei yksilöi henkilöä –Osoite, syntymäpaikka, syntymäaika, kansalaisuus, passinumero… Riittääkö, että yksilöidaan vain hakijoita? (Joonas Mäkinen, OPH)

26 Tietojen yhteentoimivuuden avaimena on yksilöinti Case: Yksilöintitiedolla henkilöön voidaan yhdistää –Nimi-, yhteys-, tausta- ja tietosuojatiedot (VTJ) –Ylioppilastutkinto ja muu toisen asteen tutkinto –Korkeakoulututkinto, suoritukset, opiskeluoikeudet ja ilmoittautumiset (VIRTA) –Toimii vain henkilötunnuksen avulla, ellei tietovarannoissa ole muuta yksilöintitunnistetta Arkkitehtuuritason ongelma: sama henkilö esiintyy korkeakoulussa moneen kertaan eri hetuilla – kustannuksia korkeakouluille ja viranomaisille

27 Q4 Korkeakou- lujen palaute ja uudet tiedonkeruu- tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran- toon uusia tietoja? Q1 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q4Q1 Q3 Tiedot tieto- varantoon uusilla vaatimuksilla Q4 Korkeakou- lujen palaute ja uudet tiedonkeruu- tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran- toon uusia tietoja? Q2 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q4Q1Q2 Q3 Tiedot tieto- varantoon uusilla vaatimuksilla Ehdotus tietovarannon yhteisen tietoarkkitehtuurin päivityssyklistä VE: Tieto pääteltävissä nykyisestä tietosisällöstä tai muu tiedonkeruutapa Kirjaamisen muutokset, tekninen toteutus Toinen vuosi Ensimmäinen vuosi


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google