Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja viranomaisten tiekartta 6.2.2013, Kirsi Pispa

2 välikysymys Huolestuttaako tietosuoja tai tietoturva?

3 Sisältö Muistilista tietointegraation toteutuksesta korkeakoulun vastuuhenkilöille Aikataulutus: OPH:n valtakunnalliset palvelut ja viranomaistiedonkeruiden toteuttaminen Tuotantokäytön aloittaminen Jatkokehitys Lähiajan tärkeät päivänmäärät

4 Muistilista tietointegraation toteutukselle XML määritykset: Virta.xsd skeeman mukainen siirtotiedosto (Opiskelijat, Opiskeluoikeudet, LukukausiIlmoittautumiset ja Opintosuoritukset) Mappays korkeakoulujen tietomalliin Koodistojen yhteismitallinen kirjaaminen: helmikuun aikana kootut lisäohjeet yksittäisten koodiarvojen tulkinnasta ja käyttötarkoituksesta XML- tiedostojen validointi ennen siirtoja Avainten generointi ja yhteyksien avaaminen CSC:lle https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Muistilista+tietointegraation+toteutukselle

5 välikysymys Onko tietointegraation toteutus aloitettu korkeakoulussanne?

6 Aikataulutus: OPH:n valtakunnalliset palvelut ja viranomaistiedonkeruut

7

8 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Korkeakoulukohtainen vastaanottoalue: SFTP (toteutettu) Tietojen automaattinen tarkistus ja raportointi korkeakoululle (jatkokehityksessä) Korkeakoulukohtainen tietokanta tiedon tallentamiselle (toteutettu) SFTP SA Tietojen tarkistus SA Tallennus 2015 2014 2013 2012

9 WS- liikenne ulos Yhdistetty tallennus Lukurajapinnat Lukurajapintaratkaisun hankinta käynnissä (kilpailutus 02/2013) Testikäyttöön loppukeväästä Kuormitustestauksen perusteella lopullinen hyväksyminen (tavoite 30.9.2013) Luku- rajapinta- ratkaisu 2015 2014 2013 2012

10 3Q/2013-1Q/2014 Tilastokeskus OKM OPH-massaluovutukset yhteishaun päättymispäivien tilanteista (?) Viranomaistiedon- keruiden toteutus 2015 2014 2013 2012

11 Tietovarannon tietojen käyttöönotto- aikataulu Korkeakoulujen toiminta, OPH:n valtakunnallisille palveluille –Valmiina 11/2013 mennessä –Ensimmäisen kerran kevään 2014 yhteishaussa syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen. Per henkilö, kun henkilö tunnistautuu Opintopolku.fi-asiakkaaksi Kaikkien hakeneiden osalta yhteishakuaikojen päättymispäivämäärän tilanteesta 2015 2014 2013 2012

12 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten tiedonkeruut ohjaustarkoituksiin –Tiedonkeruut mahdollisia vuoden 2014 tietojen osalta tiedonkerääjien niin päättäessä –Tarkoittaisi Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruita syksyllä 2014 –Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön muita tiedonkeruita vuoden 2015 alusta alkaen. Tietovarannon tietojen käyttöönotto- aikataulu 2015 2014 2013 2012

13 Tuotantokäytön aloittaminen

14 Projektin 5. ratkaisukohta 14.10.2013 Projektin tuotosten alustavien testaustulosten pohjalta ohjausryhmän päätökset: Tuotantoon siirtymisestä Ehdotuksesta yhteisen tietoarkkitehtuurin muutosten hallinnasta Tietoturva-auditoinnin toteuttamisesta

15 Q4 Korkeakou- lujen palaute ja uudet tiedonkeruu- tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran- toon uusia tietoja? Q1 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q4Q1 Q3 Tiedot tieto- varantoon uusilla vaatimuksilla Q4 Korkeakou- lujen palaute ja uudet tiedonkeruu- tarpeet Q1 Tarvitaanko tietovaran- toon uusia tietoja? Q2 Uusien tietojen ja siirtojen määrittely Q3 Uusien vaatimusten julkaisu Q4Q1Q2 Q3 Tiedot tieto- varantoon uusilla vaatimuksilla Ehdotus tietovarannon yhteisen tietoarkkitehtuurin päivityssyklistä VE: Tieto pääteltävissä nykyisestä tietosisällöstä tai muu tiedonkeruutapa Kirjaamisen muutokset, tekninen toteutus Toinen vuosi Ensimmäinen vuosi

16 Tietoturva-auditointi Ulkopuolisen tahon toteuttamana Toteutus kun tietovaranto on kokonaisuutena audiotoitavissa (vuoden vaihteessa 2013-2014) Kohteena ketju korkeakoulusta tietoa käyttäviin palveluihin saakka (Opetushallituksen valtakunnalliset palvelut)

17 Seminaari tietovarannon käyttöönotosta marraskuussa 2013 Viranomaistiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta Mukaan rekisterinpidosta vastaavat ja tietoturva-asiantuntijat –Rekisterinpitäjän vastuun muutokset ja rekisteriselosteet sekä tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset –Tietoturva-auditointi Jatkokehityksen tilannekatsaus

18 Jatkokehitysaihioista

19 Viranomaistiedonkeruiden jatkokehittämisestä Tietovarannon tietosisältöön perustuvien tiedonkeruiden sopiminen muiden viranomaisten kanssa: Kela, työvoimaviranomaiset (?), Valvira… –Kelan tiedonkeruut käytännössä sopimisasia, tahtotila löytyy –Työvoimaviranomaisten tietotarpeet selvitettävä –Valviran kanssa voitaisiin avata keskustelut tutkintoja ja muita opintosuorituksia koskevista tiedonluovutuksista tai tietojen tarkastamisesta suoraan tietovarannosta

20 Viranomaistiedonkeruiden jatkokehittämisestä Pätevyystietoa koskevan tiedonkeruun laajentaminen: amk-lastentarhanopettajat, pedagogiset opinnot suorittaneiden opetettavat aineet –Tietoarkkitehtuuri valmiina (pätevyys-koodisto) –Osin saatavilla koulutusluokituksen perusteella –Edellyttää kirjauksien laajentamista, kirjaustapojen muutoksista sopimista –Haasteena sopia, miten opetettavat aineet määräytyvät

21 Viranomaistiedonkeruiden jatkokehittämisestä Uusien kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvien tiedonkeruiden sisällyttäminen 2016 alkaen –Nykyisiin CIMO:n tiedonkeruisiin verrattuna tiedonkeruu tarkemmalle opiskelijakohtaiselle tasolle –Edellyttäisi erityisesti korkeakouluissa kansainvälisen liikkuvuuden hallinnan ja opiskelijarekistereiden tietojen yhdistämistä –Tietoarkkitehtuuria laajennettava aikaisemman koulutusmaan, ohjelmatietojen, kohdemaiden ja vaihto- ohjelmatyypin osalta

22 Esimerkkejä muista jatkokehitys- ja laajennusaiheista (tarkemmin 11/2013) Tietovarannon tietosisällön laajentaminen muihin viranomaistiedonkeruisiin, jotta korkeakoulun ei tarvitsisi raportoida niitä erikseen EuroLMAI-standardin mukainen lukurajapinta Korkeakoulujen tietointegraatiotapojen laajentaminen reaaliaikaisen tietojen päivitykseen (ei tarvetta erilliseen kopioon) Sähköisen pysyvän säilyttämisen ratkaiseminen tietovarannossa (jo nyt säilytettävä opintosuoritustietoja ”elinikäisesti” saatavilla)

23 Lähiajan tärkeät päivänmäärät

24 14.2. Winhaajien palaveri 18.2. Virta yhteyshenkilöiden palaverit –Jatkuen kahden viikon välein acp:ssä Synergia –ryhmä –20.2. Virta projektin laajennusehdotukset korkeakoulujen tietomalliin –5-6.3. Korkeakoulujen tietomallin laajennus- ja muutostarpeiden tarkastelu ei-tutkintoon johtavan koulutuksen osalta –21. 3. Yhteisen tietoarkkitehtuurin tarkennukset koodistojen kirjausten osalta 14.10. ohjausryhmälle projektin 5. ratkaisukohdan päätökset 11/2013 Seminaari tietovarannon käyttöönotosta ja jatkokehitysaiheista

25 Kiitos osallistumisesta! 6.2. seminaarin esitysmateriaalit saatavilla: –https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2013_02_06 +yhteyshenkiloiden+RAKETTI-seminaarihttps://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2013_02_06 +yhteyshenkiloiden+RAKETTI-seminaari –www.csc.fi/virtawww.csc.fi/virta –virta@csc.fivirta@csc.fi


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google