Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RAKETTI-OPI-osahankeRAKETTI-VIRTA-projekti Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RAKETTI-OPI-osahankeRAKETTI-VIRTA-projekti Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen."— Esityksen transkriptio:

1 RAKETTI-OPI-osahankeRAKETTI-VIRTA-projekti Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävää yhteistyötä. Antti Mäki, VTM Korkeakoulujen hallinnon palvelut, CSC Takana mm. Oodi-kehitys, opiskelija-valintojen tukipalvelut Toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja viranomaistietovirrat tutkinto-, opintosuoritus- ja opiskelijatietojen osalta. Paula Merikko, FM Opintohallinnon palvelut, CSC Takana mm. yliopistojen yhteispalvelut, kv- ja opiskelija-asiat

2 Esittelyosuus (case-esimerkit) Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

3 Ennakkomateriaali

4 Esittelyosuus (case-esimerkit) Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

5 HLÖ | KK | kmID | ECTS | asteikkoID | arvosana | PVM | ”suorituksen nimi” | … KK:n opiskelija- rekisteri XML Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ”kmID” = Viite koulutusmoduuliin, josta opintosuoritus on tehty (esim. opintojakso, toteutus, tutkinto) eli sisällön kuvaukseen Vain yhteismitallista, luokiteltua tietoa (paitsi opintosuorituksen nimi); apuna koodistopalvelu. Muu tieto on toisissa tietovarannoissa (korkeakoulussa, VTJ, OPH…)

6 Esittelyosuus (case-esimerkit) Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

7 Opiskelijavalintarekisteri: 2 § Käyttötarkoitus “1) korkeakoulujen hakurekisteriä valittaessa opiskelijoita yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettuihin alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin johtaviin opintoihin ja ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitettuun ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan myös muuhun korkeakoulun tarjoamaan koulutukseen;”

8 Valtakunnalliset palvelut hakeutujalle

9 Valintapalvelut Korkeakoulu X tarjoaa ”Siirtymisväylä vähintään vuoden ja 60 op opiskelleille”

10 HLÖ | KK | kmID | ECTS | asteikkoID | arvosana | PVM | ”suorituksen nimi” | … KK:n opiskelija- rekisteri XML Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto OPH:n palvelussa tietoja toiminnassaan hyödyntävä korkeakoulu saa yhteismitallisen, luotettavan ja kattavan tiedon opiskelijastaan Opintosuoritukset (tutkinnot ja muut) Opiskeluoikeustiedot Lukukausi-ilmoittautumistiedot

11 Esittelyosuus (case-esimerkit) Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

12 Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelijaksi yliopistoon! Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelijaksi yliopistoon! Opiskelijaksi- ja lukuvuosi- ilmoittautumispalvelu

13 Opiskelupaikan vastaanottaminen

14 4 Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi

15 4 Maksujen valinta Opiskelija suorittaa maksut verkkopankissa LVI-palvelun ohjaamana

16 Korkeakoulun omat järjestelmät

17 Opintojen suunnittelu

18 Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet tulossopimuksessa ”Korkeakoulut ja OKM kehittävät ja ylläpitävät tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta sekä valtakunnallista tietovarantoa korkeakoulujen toiminnan ja OKM:n ohjauksen tueksi. Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla, mitä tietojärjestelmiä ne yhdessä tai erikseen tuottavat.”

19 Esittelyosuus (case-esimerkit) Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

20 TiKe opiskelijatiedonkeruu TiKe tutkintotiedonkeruu OKM opintopistetiedonkeruu

21 Esittelyosuus (case-esimerkit) Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Esittelytunnin jälkeen neuvotteluosuus

22 Tietovarannon tietosisällön rajaus (HE 44 / 2012, tallennusvelvoite) Tutkintoon johtava koulutus Ei tutkintoon johtava koulutus Tutkinnot Opiskeluoikeudet Ilmoittautumis- tiedot Opintosuoritukset ja arvosanatiedot Henkilön tunnistetiedot

23 HE 44/2012 ja Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 2013-2016 Korkeakoulujen tietovaranto on valtakunnallisesti jaettua tietoa siitä, että henkilö on tehnyt jotain Yhteishaun lisäksi tietoja voi käyttää muuhunkin korkeakoulun toimintaan (OPH:n palvelut) Yhteisiä tietoja voidaan tarvita ja hyödyntää myös korkeakoulujen omissa palveluissa Korkeakoulun toiminnan tukemisen lisäksi tietovaranto on viranomaistiedonkeruiden lähteenä Siirtymisen ja alanvaihdon kehittäminen; OPH:n palvelun käyttötarkoituksen laajennus Tallennusvelvoite korkeakoululle opiskelijavalintojen kehittämiseksi Korkeakoulut ja OKM tietojen yhteentoimivuutta korkeakoulujen toiminnan tueksi Ohjauksen tueksi ajantasaisempia ja laadukkaampia tietoja

24 HE 44/2012 ja Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 2013-2016 mm. (558/2009 ja 351/2003) perustelut s. 35-36 ja 37-39; (1058/1998) 2 § (1058/1998) 1a luku; tallennettavat tiedot 6 c §; perustelut s. 40-46 (1058/1998) 1a luku, tavoite, tarkoitus; OKM:n ja korkeakoulujen sopimukset, OKM muistio korkeakoulujen tietohallinnon kehittämisestä; RAKETTI-hankkeen tavoitteet Siirtymisen ja alanvaihdon kehittäminen; OPH:n palvelun käyttötarkoituksen laajennus Tallennusvelvoite korkeakoululle opiskelijavalintojen kehittämiseksi Korkeakoulut ja OKM tietojen yhteentoimivuutta korkeakoulujen toiminnan tueksi Ohjauksen tueksi ajantasaisempia ja laadukkaampia tietoja

25 Mitä seuraavaksi? Korkeakoulun tiedot on tietovarannon kautta käytettävissä 2014 alkaen –Tietointegraatio valmis 11/2013 –Toteutussuunnitelma viimeistään 12/2012 Tietovarannon tietojen käytön kehittäminen –Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen yhteismitallisuutta edistävällä yhteistyöllä (RAKETTI-OPI) –…?

26 Lisätietoja RAKETTI-OPI-osahanke www.csc.fi/opi Koordinaattori Paula Merikko 044-5576917, opi@csc.fi RAKETTI-VIRTA-projekti www.csc.fi/virta Projektipäällikkö Antti Mäki 050-4309119, virta@csc.fi www.csc.fi/korkeakoulukierros2012 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Keilaranta 14 (PL 405), 02101 Espoo http://raketti.csc.fi

27 Neuvotteluosuuden agenda 1.(0-05) Tapaamisen tavoitteet ja työjärjestyksestä sopiminen 2.(05-30) Palaute esittelyosuudesta 3.(30-45) Korkeakoulun kannalta tärkeimmät kysymykset 4.(45-55) Oma ja yhteinen kehittämistoiminta, hankkeet ja projektit 5.(55-65) Osallistuminen valtakunnalliseen yhteistyöhön opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kehittämiseksi 6.(65-85) Tiedonsiirtokysely ja korkeakoulun alustava toteutussuunnitelma 7.(85-110) VIRTA-projektin huomiot korkeakoulun lausunnosta ja korkeakoulukorttiin kirjaamista asioista 8.(110-120) Terveiset RAKETTI-hankkeelle ja CSC:lle

28

29 Yhteismital- listen XML- siirtotiedosto- jen muodos- taminen Korkeakoulukohtaisen tietointegraation toteuttaminen: Hahmotelmia korkeakoulun toimenpiteistä Koodistopalvelu käyttöön Siirto: lähdejärjestelmän tuotantoympäristöstä suojatulla yhteydellä CSC:n palvelimelle korkeakoulun omaan hakemistoon ? Lähdejärjes- telmä Siirtotiedos- tojen tarkastaminen Tiedostojen siirtäminen tietovaranto- palveluun (SFTP) Muodostus: lähdetiedoista poimimalla ja päätelemällä. Tarkastus: yhteisen tietoarkkitehtuurin tarkastuksien tekeminen muodostetuille tiedostoille (luodaan ja ylläpidetään yhteisesti). Muodostuksen ja tarkastuksen automatisointi, jotta lähteen tietoja voidaan korjata mahdollisimman pian? Lähteet: Tietojen kokoaminen eri lähteistä? Tietojen siirron automatisointi?

30 SATallennus Yhdistetty tallennus SFTP Ohjaus, lähde, muunnos, tarkistus, siirto Luku- rajapinta- sovellus WS-liikenne ulos Tarkistus- sovellus Korkeakoulujen omat palvelut Opetushallituk- sen palvelut Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: Keskitetty tietovarantopalvelu (CSC) Koodistopalvelu Eri instansseina 41-44 korkeakoulua + noin 3 toimittajaa ”korkeakouluina” Yksi valtakunnallinnen instanssi (toimintavarmuus, kahdennus, kuorman jakaminen…) Kokonaisuus toimii automaattisesti ja reagoi korkeakoulusta tulevaan uuteen tietoon ja lukurajapintojen kutsuihin: testi- ja tuotantoympäristöt CSC: poiminta esim. Tilastokeskukselle tai Vipuseen Palvelu A: siirtää tiedot SFTP => Staging Area => Tallennus Palvelu B: (Staging Area) tarkistaa uudelleen tietoa ennen tallennusta Korkeakoulukohtaisen (vihreän) osan suorituskykyvaatimukset ovat matalat, kaikki instanssit samoilla palvelimilla:  2 x Active Directory  SFTP, Events ja Auditor (Tectia) ja SQL  SQL Server 2008 R2 Palvelu C: muodostaa korkeakoulukohtaisista tallennuksista (Tallennus) yhdistetyn lukurajapintoja vastaavan tiedon ja tallentaa sen (Yhdistetty tallennus) Tietojen lukeminen:  Järjestelmäkohtainen valtuutus lukurajapintojen käyttöön.  Valtuutustyyppejä kaksi: valtakunnallinen tai korkeakoulukohtainen.  Käyttövaltuuksien valvonta etäjärjestelmissä.  Lukemisen lokitus.

31 ”LÄHDE” ”VIRTA” XML ? DW XML Järjestelmäarkkitehtuurivaihtoehtoja

32 Tietovarannon tiedot palveluiden käytössä: 1. askel (lain nojalla) Opintosuoritukset, Opiskeluoikeudet, LK-ilmoittautumiset reaaliaikaisesti, ws-soap kerran kk – kerran vrk, eräsiirto Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti Eri palvelut, jotka käsittelevät eri tietovarantoja eri lähteistä reaaliaikaisesti

33 Tietovarannon tiedot palveluiden käytössä: seuraavat askeleet Opintosuoritukset, Opiskeluoikeudet, LK-ilmoittautumiset reaaliaikaisesti, ws-soap kerran kk – kerran vrk, eräsiirto Nykyiset lähdejärjestelmät, jotka käsittelevät kaikkia tietoja monoliittisesti Eri palvelut, jotka käsittelevät ja tallentavat tietoja eri tietovarannoissa reaaliaikaisesti

34 Toimintaa tukevat palvelut: yleisimmällä tasolla tunnistetut Koulutuksen suunnittelu HOPS Ilmoittautumis- palvelu Koulutustarjon- nan esittäminen Haku- ja valintapalvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Opetustarjonnan esittäminen Arviointipalvelut Opintojen etenemisen seuranta Koulutuksen suunnittelu HOPS Haku- ja valintapalvelu

35 Koulutuksen suunnittelu HOPS Ilmoittautumis- palvelu Koulutustarjon- nan esittäminen Haku- ja valintapalvelu Opetuksen toteuttamisen palvelut Arviointipalvelut Opintojen etenemisen seuranta TIPTOP OPHPEPPI ”OI”? ??? Opetustarjonnan esittäminen Toimintaa tukevat palvelut: miten näitä rakennetaan?


Lataa ppt "RAKETTI-OPI-osahankeRAKETTI-VIRTA-projekti Tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google