Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto: viranomaistiedonkeruiden toteutus 25.10.2013, Antti Mäki

2 Esityksen sisältö Tietovarannosta toteutettavat tiedonkeruut ja toteutustapa yleensä (ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat) Valmistautuminen ja testaus tiedonkeruiden pohjaksi (luonnos, tiedoksi) Tiedonkeruiden toteutuksen aikataulu Jatkotoimenpiteet

3 Tietovarannosta toteutettavat viranomaistiedonkeruut OKM:n suorat tiedonkeruut opintopisteistä –Tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet (AMK-2A) –Ei Tutkinto-opiskelijoiden opintopisteet (AMK-2B) –Opinnäytetyöt (AMK-9) –Opintopisteet (YO-2) Tilastokeskuksen –Opiskelijatiedonkeruut (syksyllä) –Tutkintotiedonkeruut –Opettajan pedagokiset opinnot (yliopistoista)

4 Tiedonkeruun järjestäminen tietovarannosta Tiedonkerääjä ilmoittaa, milloin sen tiedonkeruiden aineistot poimittaisiin tietovarannosta Korkeakoulu huolehtii, että on ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä päivittänyt tietovarantoon tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi. Korkeakoulun ei tarvitse ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin tiedonkeruita varten. CSC muodostaa OKM:n ja Tilastokeskuksen toimeksiannoista tiedonkerääjälle siirrettävän tiedoston.

5 Valmistautuminen ja testaus tiedonkeruiden pohjaksi CSC, OKM ja tilastokeskus testaavat tiedonkeräämistä todellisilla aineistoilla Tarkoitus varmistua siitä, että nykyisellä tavalla kerätty tieto ja tietovarannosta poimittu tieto muodostavat samanlaisen aineiston Myös teknisen toteutuksen testaus Myös uuden aineiston käsittelytapaan perehtyminen tiedonkerääjien toimesta

6 Jo toteutetut valmistelutoimenpiteet OKM:n ja Tilastokeskuksen kirje 5.12.2012 Tilastokeskuksen tiedonkeruussa on jo otettu käyttöön koulutusluokitus (kuusinumeroiset; myös OPH:lle on ehdottu luokituksen sisällyttäminen Opintopolku.fi virkailijoiden koulutukseen) Voidaan aloittaa tietojen poiminnan määrittely 2012 keväällä tehdyn paperisimulaation pohjalta Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa alustavasti sovittu tiedonkeruun testaamisesta

7 Tilastokeskuksen ja CSC:n sopimat toimenpiteet valmistelusta (1/3) Aineistojen toimitus CSC-TK: CSC:n SFTP-palvelin tietojen siirtoa varten, varalla salattu sähköposti Syksyn 2013 opiskelijatiedonkeruun toteuttamisen jälkeen vertaillaan nykytavalla kerättyjä ja tietovarannon aineistoja (AYO ja Metropolia) CSC valmistelee tietojen käsittelyyn liittyvät lupa- ja sopimusasiat AYO:n, Metropolian, OKM:n ja Tilastokeskuksen kesken

8 Tilastokeskuksen ja CSC:n sopimat toimenpiteet valmistelusta (2/3) Tutkintotiedonkeruun testaamiseen vuoden alussa, tammikuussa –poimitaan samalla 20.9. tilanteen mukainen opiskelijatiedonkeruu edelliseltä syksyltä –opettajan pedagokisia opintoja koskevaa erillistä tiedonkeruuta voitaisiin testata samalla ja vielä maaliskuussa Jatkossa opettajin erillisiä opintoja koskeva tiedonkeruu voitaisiin yhdistää tutkintotiedonkeruuseen

9 Tilastokeskuksen ja CSC:n sopimat toimenpiteet valmistelusta (3/3) Viranomaistiedonkeruut ryhmä ohjaa testausta 2Q/2014 testaaminen kaikkien korkeakoulujen tilastokeskusaineistoilla (valtakunnallinen testaus ja korkeakoulujen oma testaus) Voitaisiin toteuttaa korkeakouluille palveluna tiedonkeruuaineiston kokoaminen pyynnöstä tai automaattisesti (esimerkiksi tietovarannon sisällön päivityksen tulosraportin mukana – suorituskyky?)

10 OKM:n ja CSC:n sopimat toimenpiteet valmistelusta OKM ja CSC ovat laatineet alustavan suunnitelman ja toteuttavat sen tarkentamisen pohjalta valmistelut vuoden 2014 aikana Tilastokeskuksen kanssa tehtävää testausta vastaavat toimenpiteet tehdään myös OKM:n opintopisteiden suoran tiedonkeruun osalta Tilastokeskuksen tiedonkeruuta testataan ensimmäisenä

11 Tiedonkeruun toteutuksen aikataulu ”-- tiedonkerääjien niin päättäessä…” Tietojen poiminta-ajankohdat olisivat samat kuin nykyisin Tulevina vuosina tilannepäivän ja tiedonkeruun välistä viivettä voitaisiin lyhentää ja/tai tiedonkeruun ajankohtia yhdistää Poimittaisiin tietovarannosta viimeistään korkeakoulun tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta

12 Luonnos tiedonkeruun toteutuksen aikataulusta Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu 20.9.2014 tilanteen mukaisista tiedoista –1.10.2014 mennessä (ammattikorkeakoulut) –17.10.2014 mennessä (yliopistot) 21.1.2015 mennessä TK:n tutkintotiedonkeruu vuonna 2014 suoritetuista tutkinnoista 27.2.2015 mennessä OKM:n opintopistetiedonkeruu (AMK-2A, -2B ja -9 sekä YO-2) 2014 suoritetuista 03/2015 TK:n tiedonkeruu yliopistoissa opettajan pedagokiset opinnot vuonna 2014

13 Jatkotoimenpiteet Tiedonkerääjät ohjeistavat mahdolliset muutokset tiedonkeruiden aikataulussa ja tiedonkeruutavassa eli tietovarannosta tapahtuvaan tiedonkeruun siirtymisestä (Ennakko-) tieto Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukirjeessä (syksy 2013) RAKETTI-VIRTA-projekti pitää eri osapuolet ajantasalla asiassa


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google