Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto VIRTA-PROJEKTI:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto VIRTA-PROJEKTI:"— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto VIRTA-PROJEKTI: ympäristö 26.8.2012, Antti Mäki

2 Opiskelun ja opetuksen tukipalvelut 2. aste OPH Oppilaitos Y Opisto X Avoin amk Yliopisto 2 Yliopisto 1 Ulkomainen korkeakoulu Duuni… Täydennys- koulutuskeskus

3 Tietojen yhteentoimivuus organisaatiorajojen yli Tieto säilyy korkeakoulun rekisterin loogisena osana Korkeakoulu vastaa tiedon tuottamisesta ja siirtämisestä tietovarantoon rekisteristään sekä päättää tiedon luovutta- misesta (tietoa ei syötetä tai ylläpidetä manuaalisesti) OKM vastaa tietovarannon kustannuksista viranomais- tarpeen pohjalta

4 Suoritukseen sisältyvä suoritus Suoritukseen sisältyvä suoritus (esim. tutkinto…) Henkilö Suoritus (esim. tutkinto tai yksittäinen jakso) Opiskeluoikeus Ilmoittautuminen Lupatiedot

5 Kytkennät

6 VIRTA… Korkeakoulujen tietovaranto OKM Tilasto- keskus KelaCIMO 1. Aineiston siirto viranomaisille Korkea- koulut KSHJ, Vipunen ym. 2. Tiedon- välitys kansallisille palveluille RAKETTI-Opi, TIPTOP ym. 3. Tiedontarjoaminen korkeakoulujen omille järjestelmille 4. Arkisto Korkea -koulu

7 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat Ensimmäinen vaihe 2012-2013 Kopiot kk- rekisterin tiedoista KSHJ ym. Oppijan kansalliset palvelut (OPH) Tilastokesk. ja OKM tiedonkeruut (opiskelijatied.) OP- REK Ratkaisu tietojen siirtämiseen, siirtojen tarkastami- seen, lokien katseluun sekä oikeuksien hallintaan KORKEAKOULUTIETOVARANTOVIRANOMAISET

8

9 Tarkistukset lähdejärjestelmissä Korkeakoulujen käyttöön Toimintatapoja, reseptejä ja mahdollisesti toimintoja (scriptejä), joilla korkeakoulut voivat valvoa tiedon laatua lähdejärjestelmässä Ennen korkeakoulukohtaisia teitointegraatioita eli tiedon muodostamista lähdejärjestelmistä Korkeakoulujen tietomalliin siirtämistä varten

10 Korkeakoulu- kohtaiset tieto- integraatiot Lähtökohtana koko tietosisällön siirto, joka korvaa kaiken aiemmin tuodun (create) Jatkossa tiedon päivittämiseksi, uuden tiedon lisäys (insert), vanhan tiedon päivitys (update), poistuneen tiedon poistaminen (delete)

11 Korkeakoulu- kohtaiset tieto- integraatiot Tekstitiedostot tuodaan sftp-yhteydellä keskitetyn tietovarantopalvelun SA-alueelle

12 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Korkeakoulukohtainen vastaanottoalue (SA) Korkeakoulukohtainen ”instanssi” tiedon tallentamiselle Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto KVT = lukurajapintoja palvelevat korkeakoululaitostason koosteet tiedoista ja korkeakoulukohtaiset tarkistuskoosteet SA TallennusKVT

13 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Korkeakoulun lähtettämän siirtotiedoston vastaanotto- ja tarkistusalue SA TallennusKVT

14 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Paljonko? Per korkeakoulu kertaa kaksi: testi ja tuontanto; korkeakoulut eri virtuaalipalvelimilla? SA TallennusKVT

15 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Korkeakoulujen tietomallin (xdw-malli) mukainen korkeakoulukohtainen ”primaaritallennus” Korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa Tietovaranto, ei tietojen käsittely, analysointi ym. BI-juttuja SA TallennusKVT

16 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Relaatiotietokanta (ei muuta) Kuinka iso tää on = esim. enintään 250 Mt Paljonko? Per korkeakoulu kertaa kaksi: testi ja tuontanto; korkeakoulut eri virtuaalipalvelimilla, mutta SA ja Tallennus samalla? SA TallennusKVT

17 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Päivitetään märääajoin, kun yksikin korkeakoulu on päivittänyt omia tietojaan ”KVT”, ”Materialisoidut näkymät (Oracle)”, ”indeksoitu näkymä (Microsoft)” –Riippumaton korkeakoulukohtaisesta instanssista –Näkymät per kutsu? SA TallennusKVT

18 SA Keskitetty tietovarantopalvelu Teknisesti sama tietokanta-alusta kuin tallennuksessa, eri ”instanssi”, irti korkeakoulukohtaisista osista Ulospäin palveleva tietovarannon osa: kahdennettava toimintavarmuuden vuoksi ja mahdollisesti suorituskykysyistä (kuorman jako) Pystyy piikkikuormana vastaamaan tasolla 12 000 kyselyä tunnissa SA TallennusKVT

19 Viranomais- tietovirrat Valtakunnallisesti (käyttö) 1.1 Per henkilö (reaaliaikaisuusvaade) 1.2 Massa henkilölistaa vasten Korkeakoulukohtaisesti (tarkistaminen) 1.1.1 sovellus (1.1) ”Per henkilö korkeakoulusta” 1.3 Massa korkeakoulun kaikki tiedot 1.4 Massa korkeakoulun viimeksi päivitetyt tiedot Jatkossa mahdollisesti tietosisällön rajauksia

20 Viranomais- tietovirrat Valtakunnallisen tietojen käytön osalta luotetaan tietoa kysyviin palveluihin eli Opetushallitukseen; ei valvota tietojen tai henkilöiden tasolla saantioikeutta (KVT:n) Korkeakoulukohtaisten tietojen käytön eli tarkistamisen osalta luotetaan erikseen sertifioituihin korkeakoulujen palveluihin tai yhteiseen tarkistuspalveluun Henkilö- ja tietokohtaiset lupatiedot lisätään myöhemmin (2013-)

21 Viranomais- tietovirrat Tietojen käytön eli lukemisen lokit

22 Viranomais- tietovirrat WS-SOAP, XML Pystyy piikkikuormana vastaamaan tasolla 12 000 kyselyä tunnissa (Nice to have) EUROLMAI/ELMO eli ”ELM” standardi ”KVT”, ”Materialisoidut näkymät (Oracle)”, ”indeksoitu näkymä (Microsoft)” –Riippumaton korkeakoulukohtaisesta instanssista –Näkymät per kutsu?

23 Tietojen tarkistuspalvelu Korkeakoulujen käyttöön Toiminto, joka käyttää viranomaistietovirtoja varten toteutettuja rajapintoja Tuottaa ”tarkistusraportin” eli näkymän tietosisältöön kattavasti, as is dumppi, esitys web-sovelluksella Bonarina tarkistussummia ja per henkilö -haku sovellettuna korkeakoulurajauksen sisällä


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto VIRTA-PROJEKTI:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google