Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

METATEKSTI, METADISKURSSI = tekstiä tekstistä (Minna-Riitta Luukka 1992 ja 1995) Tieteellisetkään tekstit eivät ole pelkkiä faktakokoelmia, vaan niissä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "METATEKSTI, METADISKURSSI = tekstiä tekstistä (Minna-Riitta Luukka 1992 ja 1995) Tieteellisetkään tekstit eivät ole pelkkiä faktakokoelmia, vaan niissä."— Esityksen transkriptio:

1 METATEKSTI, METADISKURSSI = tekstiä tekstistä (Minna-Riitta Luukka 1992 ja 1995)
Tieteellisetkään tekstit eivät ole pelkkiä faktakokoelmia, vaan niissä on lukijan työtä helpottavaa metatekstiä, tekstiä tekstistä. Metatekstin avulla strukturoidaan tekstiä tai tilannetta ohjataan tulkintoja pidetään yllä vuorovaikutusta kommentoidaan tekstin tuottamista. Esa Laihanen 2006

2 Minna-Riitta Luukka (1992, 1995) jakaa metatekstin eri tyypit kolmia seuraavasti:
1) TEKSTUAALINEN METATEKSTI 2) INTERPERSONAALINEN METATEKSTI 3) KONTEKSTUAALINEN METATEKSTI. Esa Laihanen 2006

3 1) TEKSTUAALINEN METATEKSTI
Tehtävänä on tekstin rakenteen eksplisiittinen osoittaminen, tekstin kokonais- tai osarakenteen selventäminen, asiakokonaisuuksien rajojen osoittaminen. Ensimmäiseksi… Toiseksi … Kolmanneksi… Luvussa kuusi tarkastellaan… Kuten jo edellä todettiin… Esa Laihanen 2006

4 2) INTERPERSONAALINEN METATEKSTI
Tehtävänä on kirjoittajan ja lukijan välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpito tekstin tuottajan asenteiden ja näkökulman osoittaminen. Esa Laihanen 2006

5 Tämä saattaa aiheuttaa…
Interpersonaalisessa metatekstissä kyse on siis tekstiin kirjoittuvista a) kanssakäymismerkityksistä ja b) asennemerkityksistä. a) vuorovaikutukselliset asenteet (persoonien käyttö, teksteihin rakentuvat kirjoittajan ja lukijan roolit)  Missä roolissa (esim. toimija, tietäjä, tekemisen velvoittaja) ja persoonassa (persoonavalinta: minän häivyttäminen vs. minän esilletuonti) kirjoittaja puhuu itsestään, tekemisistään ja tekstistään?  Mikä on lukijan rooli (esim. ohjeiden noudattaja, tiedon saaja)? b) sisällölliset asenteet (esim. varmuusaste, affektiiviset asenteet) Tämä saattaa aiheuttaa… Tärkeää on huomata… Mahdollisesti… Esa Laihanen 2006

6 3) KONTEKSTUAALINEN METATEKSTI
Tehtävänä on tilanteen tai lukemisprosessin kommentointi ja ohjailu. Ks. kuva 9 sivulla 76. Taulukosta 3 nähdään, että… Ks. tarkemmin seuraava luku. Esa Laihanen 2006

7 Kirjallisuutta ja aiheesta enemmän
Luukka, Minna-Riitta 1992: Akateemista metadiskurssia. Tieteellisten tekstien tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitä. Korkeakoulujen kielikeskuksen julkaisuja n:o 46. Jyväskylä. Luukka, Minna-Riitta 1995: Puhuttua ja kirjoitettua tiedettä: funktionaalinen ja yhteisöllinen näkökulma tieteen kielen interpersonaalisiin piirteisiin. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Communication 4. Jyväskylä. Esa Laihanen 2006

8 Tehtäviä Tarkastele oman alasi tieteellistä artikkelia tai opinnäytettä tai omaa (tutkielma)tekstiäsi. Etsi erilaisia lukijaa ohjaavia metatekstijaksoja (esimerkkejä tekstuaalisesta, interpersonaalisesta ja kontekstuaalisesta metatekstistä). Mieti, mihin tutkielmatyyppisen tekstin osiin, kohtiin ja/tai tilanteisiin erityyppiset metatekstuaaliset jaksot sijoittuvat ja miten niitä käytetään. Esa Laihanen 2006


Lataa ppt "METATEKSTI, METADISKURSSI = tekstiä tekstistä (Minna-Riitta Luukka 1992 ja 1995) Tieteellisetkään tekstit eivät ole pelkkiä faktakokoelmia, vaan niissä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google