Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvä tieteellinen käytäntö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvä tieteellinen käytäntö"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvä tieteellinen käytäntö
(Good scientific practice) TKK Tieteen rooli yhteiskunnan eri sektoreilla on merkittävä. Tiede-yhteisöltä edellytetään tieteen perusperiaatteiden ja sovittujen eettisten normien tarkkaa noudattamista. Tavoitteena on laatukulttuuri, jonka tiedeyhteisön jokainen jäsen sisäistää (vrt. ”hyvä konepajakäytäntö”; prof. Paul Lillrankin ”laatuluuta”). Tiedeyhteisö itse määrittelee ja valvoo käytäntöä. Suomessa asetus määrittää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan roolin ja tehtävät. Hyvä tieteellinen käytäntö ei ole juridiikkaa mutta loukkauksilla voi olla myös juridisia seuraamuksia. Pääpaino on ohjeistuksessa ja neuvonnassa. Myös loukkausten käsittelemiseen on olemassa määrämuotoinen prosessi.

2 Hyvä tieteellinen käytäntö
(Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet) TKK Toimintatavat: tiedeyhteisön tunnustamat yleiset toimintatavat. Menetelmät: tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä. Julkaiseminen: tieteellisen tiedon avoimuus (julkisuus). Suhde muiden tutkijoiden työhön: kunnioitus, arvostus, (kriittisyys). Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi: tieteen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tutkimusryhmän jäsenten välinen suhde: oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määritellään ennen tutkimuksen aloittamista. Sidonnaisuudet: raportoidaan tuloksia julkaistaessa. Hallinto: noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa.

3 Tutkimuksen eettisen arvioinnin rakenteet
Suomessa TKK Lähde: Tutkimuksen eettinen arviointi Suomessa

4

5 Rules of good scientific practice
(Max-Planck-Gesellshaft, ) TKK Esimerkki tutkimuslaitoskohtaisesta hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksesta. Yleiset periaatteet: + päivittäiset käytännöt + yhteistyö ja kollegasuhteet + julkaiseminen Tutkimusryhmän johtaminen ja ryhmän sisäinen yhteistyö Nuorempien tutkijoiden ohjaaminen Primaariaineiston turvallinen säilyttäminen Tieteelliset julkaisut ”Laatuvastaavan” nimeäminen ja toimenkuva

6 käytännön loukkaukset
Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset TKK TAI Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä: törkeät laiminlyönnit ja holtittomuus erityisesti tutkimuksen suorittamisessa Vilppi tieteellisessä toiminnassa: sepittäminen havaintojen vääristely luvaton lainaaminen anastaminen Menettelyohjeet epäilyjen käsittelemiseksi: tiedeyhteisö toimii (tutkimusorganisaatio käynnistää prosessin) käsittely: oikeudenmukaista ja puolueetonta kaikkia osapuolia kuullaan; ihminen on syytön, kunnes toisin osoitetaan nopea käsittely


Lataa ppt "Hyvä tieteellinen käytäntö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google