Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maahanmuuttajanuorten ohjaus KIVITIPPU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maahanmuuttajanuorten ohjaus KIVITIPPU"— Esityksen transkriptio:

1 Maahanmuuttajanuorten ohjaus KIVITIPPU 19.11.2010

2 Keskeisiä näkökulmia maahanmuuttajanuorten ja heidän perheidensä kohtaamiseen ja dialogisen ohjaussuhteen rakentumiseen

3 Näkökulmia maahanmuuttajanuoren ohjaukseen?
Elämän monet muutokset Asema perheessä Käsitys sukupolvista Identiteetin muutos Uusi kieli Nuorisokulttuuri Koulukulttuuri Koettu syrjintä ja rasismi

4 Perheen merkitys Nuori sosiaalistuu yhteiskuntaan perheen kautta
Perhe on menettänyt sidoksen tuttuun sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin

5 Yksilöllisyys vs. kollektiivisuus Tunteiden ilmaisu vs. pidättyvyys
Ihmiskäsitys Yksilöllisyys vs. kollektiivisuus Tunteiden ilmaisu vs. pidättyvyys Perineet, käsitys pyhästä Seurustelusuhteet Perheen sisäiset arvoristiriidat

6 Perhe on sosiaalinen määrite, ei vain lähisukulaisuuteen perustuva
Perheen merkitys ei vähene, vaikka perheenjäsenet asuvat ympäri maailmaa Perhe on sosiaalinen määrite, ei vain lähisukulaisuuteen perustuva Valittu uusi perhe, joka merkitsee suhteiden verkostoa Kotiin hautautuvat vanhemmat (äidit) Ajatus paluusta elää

7 Ohjausprosessin elementit
Maahanmuuttajanuori Ohjaaja maailmankuva maailmankuva elämänkokemus elämänkokemus arvot arvot kotikulttuuri kotikulttuuri sukupuoli/ikä, maahanmuuton sukupuoli/ikä vaihe (teini-ikä, välisukupolvi) muuttojen määrä tehtävänkuva opintojen vaihe kokemus

8 Ohjausdialogi maahanmuuttajanuoren kanssa: jakaa omaa kulttuuria
oppia toisista kulttuureista oppia toisten kulttuurien kautta omaa kulttuuria uusi tapa kommunikoida luoda yhdessä uudenlaista kulttuuria (Taajamo, Puukari 2007)

9 Dialogin vetäjän roolista
Mahdollistaja, virittäjä, fasilisaattori Laatii dialogille yhteiset pelisäännöt – raamit Rohkaisee kaikkia mukaan, jos ryhmä ei itse tee sitä vetäjän ”yrityksistä” huolimatta Aistii tilannetta, nyansseja, sanoja, hiljaisuutta – onko hiljaisuus aktiivista vai passiivista? Palauttaa keskustelua tarvittaessa dialogisiin periaatteisiin Selventää väitteitä ja keskustelua - tekee niistä yhteenvetoja (Sarja A.)

10 Ohjaajan rooli peili sillanrakentaja voimaannuttaja toivon herättäjä ja ylläpitäjä neuvonantaja kuuntelija

11 Ohjaus Ajan Huomion Kunnioituksen antamista nuorelle huolimatta hänen taustastaan Iästä, rodusta, sukupuolesta Jotta hän voi saavuttaa päämääränsä Ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kommunikointia (Sue & Sue) Ohjausprosessin tulos on yhteistyön aikaansaannos (Peavy)

12 Ohjaussuhteen rakentuminen
Perussuhde Vuorovaikutussuhde Tansferenssisuhde Aikaisemmat ihmissuhteet Tunteet Työskentelysuhde Työtoveruus Liittolaisuus (Taajamo, Puukari 2007)

13 Integroitumisen (akkulturaatio) mahdollisuudet (J.W.BERRY)
Oman kulttuurin ylläpitäminen KYLLÄ Oman kulttuurin ylläpitäminen EI Uuteen kulttuurinen osallistuminen Integraatio / Kotoutuminen Assimilaatio / Sulautuminen Uuteen kulttuuriin osallistuminen Separaatio / Eristäytyminen Marginalisoituminen / Syrjäytyminen

14 Kirjallisuutta Taajamo M. Puukari S (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Talib M-T. Lipponen P. Kuka minä olen? Monikulttuuristen nuorten identiteettipuhetta. Suomen kasvatustieteellinen seura. Turku.


Lataa ppt "Maahanmuuttajanuorten ohjaus KIVITIPPU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google