Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Puutavaran laillisuus Kommentti asian monimutkaisuudesta 14.2.2013 M13-01115.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Puutavaran laillisuus Kommentti asian monimutkaisuudesta 14.2.2013 M13-01115."— Esityksen transkriptio:

1 Puutavaran laillisuus Kommentti asian monimutkaisuudesta 14.2.2013 M13-01115

2 Mitä on laillinen puutavara? Puun alkuperä on tiedossa Puun / puutavaran hankinnassa on noudatettu lakeja 2COPYRIGHT © 2013 INDUFOR Kuljetus Varastointi Jalostus Kuljetus Varasto Jalostus Raaka-aine EU DDS -Alkuperä -Laillisuus Sosiaaliset lait – työlainsäädäntö, käyttöoikeudet Ympäristölait – hakkuiden toteutus, suojelu Taloudelliset lait – kauppa, vienti, verotus Sosiaaliset lait – työlainsäädäntö, käyttöoikeudet Ympäristölait – hakkuiden toteutus, suojelu Taloudelliset lait – kauppa, vienti, verotus Kuljetus

3 Laillisuuden määrittäminen EUTR – vientimaan laillisuuden määrittäminen toimijan vastuulla –Vientiluvat käsittävät laillisuuden usein suppeasti –Miten arvioida muita laillisuuden osa-alueita? EU-FLEGT VPA neuvottelut –Kansallisessa yhteistyössä määritetään laillisuus ja sen todentaminen työ kestää kuukausia 3COPYRIGHT © 2013 INDUFOR → EU:n alueelle tulevan puun laillisuus määräytyy vientimaittain erilaisin perustein ja vaihtelevalla luotettavuudella → Puutteellinen laillisuuden tuntemus --- puutteellinen riskinarviointi ja -hallinta Hakkuuoikeus Maksut Ympäristö, Työ, Tapaoikeus Laillisuus tulkittu laajasti, Kattaa osan hankintaketjua

4 Lainmukaisuuden varmistaminen Valvotut ja vakiintuneet hankintaketjut –Tietoa, näyttöä –Toimittajavalvonta –Vapaaehtoisia järjestelmiä tukena Lyhytkestoiset / opportunistiset hankintaketjut –Tiedon luotettavuuden arviointi vaikeata –Vapaaehtoiset järjestelmät avaintyökaluna? 4COPYRIGHT © 2013 INDUFOR → Suuret toimijat luottavat järjestelmiinsä → Pienillä ei resursseja DDS investointeihin – suosivat ehkä sertifioitua alkuperää → EUTR kannusta yrityksiä parannuksiin – strategia miten selvitä vähimmällä? → Sanktioriski - vaihtelu EU maiden välillä, toimijoiden välillä? → Maineriski – vaihtelu yritysten ja tuotteiden välillä? NGO strategiat? Suurilla toimijoilla vahvoja hankintajärjestelmiä Resurssit laillisuuden arviointiin vähäisemmät

5 Vapaaehtoiset järjestelmät Vapaaehtoiset sertifioinnit –Alkuperä- ja metsäsertifiointi mahdollisia työkaluja riskinhallinnassa –Sertifioinnit pyrkivät lähestymään EUTR vaatimuksia (PEFC CoC) Kaupan yhteistyö –Business Social Compliance Initiative (BSCI) ym. 5 COPYRIGHT © 2013 INDUFOR → Vahvistuuko sertifioinnin asema merkittävänä osana DDS:ää? Hyvä riskinhallinnan väline –laillisuuden vaatimukset? Keskittyy metsien käyttöön, ei hankintaketjuun – standardeja kehitetään Ympäristö & sosiaaliset vaatimukset Lainmukaisuuden arviointi? Työkaluja hankintaketjujen valvon- taan ja sosiaaliseen vastuuseen

6 Muuttuuko maailma? EU:n tuodaan eri asteisesti laillisia puutuotteita Todellisen riskinarvioinnin ja hallinnan taso vaihtelee Valvonnan resurssit vähäiset suhteessa toimijoihin Yksityissektorin kiinnostus laillisuuteen vähäinen – Kannuste? Kansalaisyhteisöt nostavat laittomuuksia esille Asenteet ja toimintatavat muuttuvat - hitaasti 6COPYRIGHT © 2013 INDUFOR

7 7

8 Indufor OyTel. +358 9 684 0110 Töölönkatu 11 AFax +358 9 135 2552 FI-00100 Helsinkiindufor@indufor.fi Finlandwww.indufor.fi Indufor Asia Pacific Ltd Tel. +64 9 281 4750 7th Floor, 55 Shortland St Fax +64 9 281 4789 PO Box 105 039 indufor@indufor.fi Auckland City 1143 www.indufor-ap.com New Zealand


Lataa ppt "Puutavaran laillisuus Kommentti asian monimutkaisuudesta 14.2.2013 M13-01115."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google