Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu? Näkökulmia Tampereen seudun rakennesuunnitelmatyöhön Jari Kolehmainen Olli Ruokolainen Tampereen yliopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu? Näkökulmia Tampereen seudun rakennesuunnitelmatyöhön Jari Kolehmainen Olli Ruokolainen Tampereen yliopisto."— Esityksen transkriptio:

1 Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu? Näkökulmia Tampereen seudun rakennesuunnitelmatyöhön Jari Kolehmainen Olli Ruokolainen Tampereen yliopisto

2 University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies Rikastavia näkemyksiä ja sitoutumisen paikkoja: työpajat Tarkoituksena oli:  tuottaa näkemyksiä rakennesuunnitelman tueksi  sitouttaa seudun toimijoita rakennesuunnitelmatyöhön Sekä keväällä että syksyllä 2009 neljä työpajaa, osallistujia yhteensä yli 70  Elinkeinoelämä, osaaminen ja palvelut  Rakennettu ympäristö ja asuminen  Infra ja liikenne  Poliittiset sidosryhmät Työpajojen keskeinen sisältö:  Kevät: rakennesuunnitelmatyön tavoitteet & rakennemallivaihtoehtojen analyysi  Syksy: tavoitteellisen rakennesuunnitelman herkkyyskohdat & toteuttamisen haasteet Hankkeen tuotokset:  ”Näkemykselliset muistiot” syötteenä rakennesuunnitelmaprosessiin  Raportti teoriaväritteisenä summauksena sidosryhmätyöskentelyn keskeisistä huomioista → syöte rakennemalleja ja –suunnitelmia koskevaan tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun

3 University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies Rakennesuunnitelman strategisia ja rakenteellisia reunaehtoja Strategia Seudullisen yhteistyön muoto Kaavoitus Rakenne- suunnitelman ohjaavuus Elintapojen huomioiminen Yhdyskunta- rakenteen Kehityssuunta? Rajoittava / keskittävä Kuntaliitokset Kuntien Yhteinen yleiskaava Staattinen ja rajoittava suunnitelma Oletus urbaanin elämäntavan määräävyydestä Sullova Strategisesti eheyttävä Vapaaehtoinen seutuyhteistyö, maankäyttö keskeinen seudullisen yhteis- työn teema Yhteiset yhdyskunta- rakenteen kehittämisen kriteerit ja joustava kaavoittaminen Yhdyskunta- rakenteen asteittainen muuttaminen, mahdollistavuus ja suunnitelmien päivittäminen Eheytyvä yhdyskuntarakenne/ mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin liikkumisessa ja asumisessa Eheytyvä Hajautunut / pluralistinen Kuntien eriävät intressit Kuntien koordinoimaton kaavoitus Nykyinen, koordinoimaton kehityssuunta Oletus elintapojen heterogeeni- syydestä Hajautuva

4 University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies Strateginen eheyttäminen rakennesuunnitelman toteuttamisessa Strategia Tavoitteiden asettaminen Sitouttaminen ja toteutus Viestintä ja markkinointi Motivointi Yhdyskunta- rakenteen kehityssuunta? Rajoittava / keskittävä Voimakas visio Pitkän aikavälin staattiset suunnitelmat Ammattilaisten keskinäinen kommunikointi / ”yleissuunnitelma” ”Utopia”Sullova Strategisesti eheyttävä Realistinen tavoitetaso Konkreettiset suunnitelmat, rakennesuunnitelman ”pilotointi” ja suunnitelmien jatkuva päivittäminen Yhdyskunta- rakenteen asteittainen muuttaminen, mahdollistavuus ja suunnitelmien päivittäminen Sopiva tavoitetaso, ”helposti” toteutettavat haasteet Eheytyvä Hajautunut / pluralistinen Kompromissit Inkrementalismi Erillisten organisaatioiden ristiriitaiset viestit Dystopia, uhkakuvat Hajautuva

5 University of Tampere Research Unit for Urban and Regional Development Studies Rakennesuunnitelmatyö seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä Tasapainoilu:  Nykyinen yhdyskuntarakenne ↔ tavoitteellinen yhdyskuntarakenne? Tiivistämisen kontekstisidonnaisuus  Sullomista vai eheyttämistä? Pehmeät ja kovat hallintakeinot  Mikä on oikea suhde? Seutuyhteistyön keskeisin hyöty: strateginen joustavuus  Nähdäänkö hyöty, osataanko hyödyntää? Hallinnolliset ja yhdyskuntarakenteelliset haasteet  Kaksinkertainen haaste, vai haaste ja sen ratkaisu? Ei asiakirja vaan prosessi  Miten prosessi pidetään hengissä? Rakennesuunnitelman vakiinnuttaminen kehittämisinstrumentiksi  Kuinka rakennesuunnitelmaprosessin institutionalisoitumista voidaan tukea?

6 Kiitos! Jari Kolehmainen Olli Ruokolainen


Lataa ppt "Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu? Näkökulmia Tampereen seudun rakennesuunnitelmatyöhön Jari Kolehmainen Olli Ruokolainen Tampereen yliopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google