Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tutkimus varasto-virtaussysteemin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tutkimus varasto-virtaussysteemin."— Esityksen transkriptio:

1 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tutkimus varasto-virtaussysteemin ymmärtämisestä Valmiin työn esittely Janne Junes 7.12.2009 Ohjaaja: prof. Raimo P. Hämäläinen / Jukka Luoma Valvoja: prof. Raimo P. Hämäläinen

2 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tavarataloon menevät ja lähtevät ulostulevat sisäänmenevät

3 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tutkimus TKK:ssa  Koe, jossa kokeillaan samalla kuvalla vaikuttaisiko –Kysymysten järjestyksen muuttaminen –Kirjallisen selityksen pyytäminen –4. kysymyksen poistaminen  Yhteensä 2 3 = 8 erilaista lomaketta  Koe järjestettiin Filosofia ja systeemiajattelu –kurssin luennolla 8.4.09

4 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tutkimukseen osallistuneet  Otos 201 ihmistä  69,8 % oli miehiä ja 30,2 % naisia  Lomakkeet eivät jakautuneet sukupuolten mukaan tasaisesti –Naisten osuus vaihteli välillä 16,7 % - 39,6 % lomaketyypeittäin  Nuorin 17- ja vanhin 65-vuotias  Iän kvartiilit 22, 24 ja 29,5 vuotta  Suurin osa osallistujista oli yliopisto-opiskelijoita ja suurin osa tekniikan alalla

5 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tuloksia Alkuperäisessä tutkimuksessa oikein vastanneita: Q1: 96,0 %, Q2: 94,8%, Q3: 43,9 % ja Q4 31,2 %

6 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 P-arvot  Khi^2 –riippumattomuustestin tulokset verrattaessa eroa peruslomakkeeseen:  Lomakkeen muutosten erilliset vaikutukset tilastollisesti merkitseviä, mutta yhteisvaikutus ei!

7 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Syy?  Naiset menestyivät tehtävässä huomattavasti huonommin kuin miehet –Kysymyksessä Q3 oikein vastasi kaikista naisista 28,3 % ja miehistä 73,4 % (p = 0,0000) –Ei varmaankaan johdu sukupuolesta, vaan erilaisista ikä-, ala- ja koulutusjakaumista  Naisten osuus ei jakautunut tasaisesti eri lomakkeille, mikä on ongelma

8 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Miesten osuus  Erikseen tutkittiin miesten, nuorten, yliopisto- opiskelijoiden ja tekniikan alalla olevien menestystä –Järjestys säilyi, mutta erot eivät tilastollisesti merkitseviä

9 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Naisten osuus  Naisilla oli suuria eroja menestyksessä eri lomakkeiden suhteen –Huonoiten menestyttiin peruslomakkeella (n. 10% vastasi oikein kysymykseen Q3) –Parhaiten 3:n kysymyksen vastauskentättömällä lomakkeella (n. 50%) –Liian pieni otos testeihin

10 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Loppupäätelmät  Lomakkeiden välillä eroja menestyksessä, mutta syystä ei olla varmoja –Tutkimus antoi viitteitä siitä, että lomakkeiden muokkaaminen paransi menestystä –Tulokset voivat olla myös sattumaa  Ilmeisesti taustatekijöillä (ikä, koulutus, ala, sukupuoli) on vaikutusta tehtävässä menestymiseen –Uusi tutkimuskohde?


Lataa ppt "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Janne Junes Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Syksy 2009 Tutkimus varasto-virtaussysteemin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google