Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

(c) Kari Salonen - Tampere 13.3.2008 1 - VANHUSTYÖN SOSIAALISET - SOSIAALINEN GERONTOLOGISESSA SOSIAALITYÖSSÄ Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry – Tampere.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "(c) Kari Salonen - Tampere 13.3.2008 1 - VANHUSTYÖN SOSIAALISET - SOSIAALINEN GERONTOLOGISESSA SOSIAALITYÖSSÄ Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry – Tampere."— Esityksen transkriptio:

1 (c) Kari Salonen - Tampere 13.3.2008 1 - VANHUSTYÖN SOSIAALISET - SOSIAALINEN GERONTOLOGISESSA SOSIAALITYÖSSÄ Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry – Tampere 13.-14.3.2008 __________________________ Kari Salonen YTT, FM, lehtori Turun ammattikorkeakoulu __________________________

2 (c) Kari Salonen - Tampere 13.3.20082 SOSIAALIGERONTOLOGIA - sosiaalinen vanhuudessa  Karisto (2007): Sosiaaligerontologiassa tutkitaan ikääntyvien ihmisten elämänkulkua, toimintaa ja kokemusmaailmaa sekä näiden yhteiskunnallista muokkautumista.  Salonen (2007): Sosiaalinen olomuotoisuudon ymmärrettävä ajallisesti, paikallisesti, kulttuurisesti, rakenteellisesti ja yksilöllisesti muotoutuneeksi ja muotoutuvaksi elämänkokonaisuudeksi.

3 (c) Kari Salonen - Tampere 13.3.20083 Sosiaalisen tarkennus sosiaalityössä jatkuu … Mutta mikä edellä kuvatuissa tarkoittaa sitten sosiaalista? Mutta mikä edellä kuvatuissa tarkoittaa sitten sosiaalista? Niukkuudesta huolimatta voimme päätellä niistä sosiaalisen neljä elementaarista tasoa Niukkuudesta huolimatta voimme päätellä niistä sosiaalisen neljä elementaarista tasoa (mm. Layder 1993; Koskinen 1994; Jyrkämä 1995; Karisto 2007; Salonen 2007):  Minän taso – kuka vanhus on  Vanhuksen toimintaa kuvaava taso – mitä vanhus tekee  Vanhuksen ympäristöä kuvaava taso – missä hän elää  Vanhuksen elämän yhteiskunnallinen taso – mistä hän on tullut Näiden lisäksi on huomioitava ajallinen ulottuvuus – yhteiskunnan historia tapahtumineen ja omine kehityspolkuineen.  Olemme päässeet lähelle sosiaalisen ydinrakennetta – mutta entäs sisältö?

4 (c) Kari Salonen - Tampere 13.3.20084 MINÄ (minuus, itseys, identiteetti, tunne) - self Minäidentiteetti, psykobiografinen ainutlaatuisuus Merkitykselliset asiat elämässä - elämänkulku vaiheineen ja elämäntilanne Ajattelu, tunteet ja elämänkokemukset Persoonallisuuspiirteet, yksilölliset tarpeet Hengellisyys ja uskonto Oman olemassaolon kokemus SIJAINNILTAAN MÄÄRITTYVÄ TOIMINTA - situated activity Sosiaalisten suhteiden ylläpito ja kasvokkain tapahtuva toiminta Jokapäiväinen toiminta – sisältö, rytmi, samankaltaisuus, ennustettavuus, tarkoitus Toimintakyky – aktuaalinen, kontekstuaalinen (modaliteetit) Toiminnan sukupuolispesifiset tunnuspiirteet YMPÄRISTÖT – setting Sosiaaliset organisaatiot – vanhuspalvelut; uskonnolliset ja poliittiset yhteisöt Maaseutu- ja kaupunkiympäristöt, asuinalueet, talot, pihat, kodit, esineistö Omaiset, ystävät Omat kokemukset ympäristöistä – kiinnikkeet, tunteet ja murtumat YHTEISKUNTA – context Sosiaalipolitiikka, ikäpolitiikka Kulttuuriset tunnuspiirteet, arvot, normit, talous, uskonto, ideologiat Hyvinvoinnin taso, kehityksen aste, yhteiskuntaluokat, sukupolvi Sosiaalisen olomuotoisuuden tarkastelutasot sisältöineen (Salonen 2007) HISTORIA – AIKA LÄPÄISEE JA YHDISTÄÄ TASOJA

5 (c) Kari Salonen - Tampere 13.3.20085 Huomio sosiaalinen ympäristö (setting), toiminta (activity) ja seniorien ilmeet (self)

6 (c) Kari Salonen - Tampere 13.3.20086 Sosiaalinen minäidentiteetti parhaimmillaan! - huomio ympäristö, keinu, läheisyys ja ilmeet

7 (c) Kari Salonen - Tampere 13.3.20087 Tuttua sosiaalista! - huomio ympäristö (luonto), koti ja toiminta


Lataa ppt "(c) Kari Salonen - Tampere 13.3.2008 1 - VANHUSTYÖN SOSIAALISET - SOSIAALINEN GERONTOLOGISESSA SOSIAALITYÖSSÄ Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry – Tampere."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google