Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuoruus kehitysvaiheena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuoruus kehitysvaiheena"— Esityksen transkriptio:

1 Nuoruus kehitysvaiheena
2010 OJJ

2 Nuoruus nuoruutta pidetään toisena mahdollisuutena korjata aikaisempia kehityksen ongelmia vapautuminen ulkoisesta ja sisäisestä riippuvuudesta vanhempiin eheän itsen rakentaminennuoruuden aikakausi lisääntynyt (nykyisin n v.)

3 Kuka on nuori? sukukypsyys? sosiaalinen kypsyys?
kulttuuriset rituaalit suorittanut (esim. rippikoulu)? elämäntyyli? jaetaan: varhaisnuoruus (12-15 v.), keskinuoruus ( v.), myöhäisnuoruus (18- 26)

4 Nuoruuden kehitysteemat
ruumiinkuvan muutos ihmissuhdemuutokset: suhde vanhempiin ja vertaisiin maailmankuvan muutos: ajattelun kehitys roolit ja vastuut => indentiteettikehitys: kuka minä olen?

5 Fyysinen kehitys Murrosikä: pituuskasvu, lihasvoiman lisääntyminen, rasvakudoksen kasvu, sukukypsyys (kuukautiset, siemensyöksyt) => minäkäsitys kyseenalaistuu, kehon muutokset hämmentävät aluksi, herää kysymys identiteetistä => uusi kehonkaava kehittyy Aivoissa uusia yhteyksiä (vrt. ajattelun kehitys)

6 Ajattelun kehitys Piaget: n. 12 –vuotiaana käsitteellinen ajattelu ja n. 16 –vuotiaana kehittyy formaaliajattelu Informaation prosessoinnin teoria: ajattelu kehittyy eri osa-alueilla eri aikaan, ajattelun kehittyminen on jatkuvaa monen asian huomioiminen saman aikaan metakognitiiviset taidot: tietoisuus omasta ajattelutavasta, motiiveista, tunteista ja niihin vaikuttaminen

7 Opiskelu Metakognitiiviset strategiat: erilaisten opiskelumenetelmien harjoittaminen ja soveltaminen (vrt. Opiskelustrategiat) Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy (kuitenkin merkittäviä yksilöllisiä eroja) Määrälliset muutokset: sanavarasto, matemaattiset ratkaisumallit Keskittyminen, tarkkaavaisuuden valikointi ja jakaminen (motivaation ja tavoitteiden merkitys)

8 Maailmankuvan muuttuminen
Ajattelun kehitys mahdollistaa omien arvojen ja yhteiskunnan arvojen tarkastelun Vaikuttaa identiteetti kehitykseen: mitä arvostan? mihin kuuluun? Aluksi nuori on näkemyksissään ehdoton (arvojen yksiulotteisuus) Erilaisten ideologioiden pohdinta (keski- ja myöhäisnuoruus) Minäkeskeisyyden mahdollinen väheneminen => seurustelusuhteen muuttuminen parisuhteeksi

9 NUOREN PSYKOSOSIAALINEN KEHITYS: PERSOONALLISUUS JA IHMISSUHTEET NUORUUDESSA
NUORUUS PSYKOSOSIAALISEN KEHITYKSEN TOISENA MAHDOLLISUUTENA (VRT. 3- VUOTIAAN MINÄN SYNTY)  VARHAISNUORUUDESSA MINÄKÄSITYS VIELÄ HAUSSA (<- FYYSISET MUUTOKSET, AJATTELUN KEHITYS, SOSIAALISET MUUTOKSET) -> EPÄSELVÄ IDENTITEETTI -> EPÄVARMUUS -> VERTAISRYHMÄN HYVÄKSYNTÄ TÄRKEÄÄ -> MAHDOLLISEN VALEMINUUDEN SYNTYMINEN MYÖHEMMIN MINÄKÄSITYKSEN MONIPUOLISTUMINEN: ERILAISET MINÄKUVAT (<- ROOLIT, METAKOGNITIIVINEN AJATTELU: REFLEKTIO)

10 IDENTITEETTIKRIISI MILLAINEN MINÄ OLEN? KUKA MINÄ OLEN?
MITEN OLEN KÄSITETTÄVISSÄ SUHTEESSA TOISIIN IHMISIIN? ERIKSON: SUBJEKTIIVINEN TUNNE JA HAVAITTAVISSA OLEVA PERSOONAN SAMUUS JA JATKUVUUS; IDENTITEETTI: ITSEN SIJOITTAMINEN AJALLISESTI JA PAIKALLISESTI Seksuaali-identiteetti, sosiaalinen identiteetti, opiskelijaidentiteetti

11 Identiteetin kehitys IDENTITEETTI ON OSA PERSOONALLISUUTTA: ITSEN KÄSITTÄMINEN AJALLISESTI JA PAIKALLISESTI IDENTITEETIN KEHITYSTASOT (J. MARCIA): EPÄSELVÄ IDENTITEETTI LAINATTU IDENTITEETTI IDENTITEETIN ETSINTÄ SAAVUTETTU IDENTITEETTI EIVÄT SEURAA VÄLTTÄMÄTTÄ TIETYSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ

12 Identiteettiongelmat
KAIKKI EIVÄT SAAVUTA IDENTITEETTIÄ VIELÄ NUORUUDEN AIKANA (-> ONGELMAT?): OSALLISTUMATTOMUUS ”SYRJÄYTYMINEN” YMPÄRISTÖN SUHTAUTUMISEN MERKITYS: ESIM. SEKSUAALI-IDENTITEETIN KEHITYKSESSÄ MERKITTÄVÄÄ (YMPÄRISTÖN TULISI OLLA HYVÄKSYVÄ, YMMÄRTÄVÄ JA MAHDOLLISUUSIA AVAAVA) SOSIAALISET MALLIT, KULTTUURISET IHANTEET

13 IDENTITEETTI JA VANHEMMAT
IDENTITEETIN MUOTOUTUMISVAIHEET (HÄGGLUND) SUHTEESSA VANHEMPIIN: PROTESTIVAIHE HAJOAMISVAIHE UUDELLEENLÄHENTYMISVAIHE Nuoren ajattelun kehitys mahdollistaa edellisen sukupolvien toiminna moraalisen arvioinnin Uuden maailman luominen


Lataa ppt "Nuoruus kehitysvaiheena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google