Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveydenhoitaja ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäjänä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveydenhoitaja ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäjänä"— Esityksen transkriptio:

1 Terveydenhoitaja ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäjänä
Minna Niskanen Tanja Karhunen

2 Tavoitteena mahdollisimman hyvä elämä
Edistää ikääntyvien fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä perusturvallisuutta Edistää omatoimisuutta Edistää kuntoutumista  Kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä

3 Ikääntyvien voimavarat
Muodostavat toimintakyvylle perustan Merkityksellistä millaiseksi ikääntyvä kokee toimintakykynsä Yksilöllisiä eroja toimintakyvyssä ja niiden tuntemisessa

4 Fyysinen toimintakyky
Muodostuu fysiologisista perustoiminnoista, peruskunnosta ja terveydentilasta Ikääntymisen vaikutukset näkyvät yleensä selvimmin fyysisellä alueella Fysiologisten perustoimintojen (esim. sairaus) muuttuminen/heikkeneminen saattaa heikentää toimintakykyä

5 Fyysinen toimintakyky…
Terveydenhoitaja tukee ikääntyvää ja hänen omaisiaan ymmärtämään iän tuomia muutoksia fyysisessä toimintakyvyssä Terveydenhoitaja ohjaa terveellisiä elämäntapoja Terveydenhoitaja käyttää tarvittaessa apunaan myös muita ammattiryhmiä esim. fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti

6 Fyysinen toimintakyky…
Terveydenhoitajan ammattitaitoon kuuluu tarjota ikääntyvälle erilaisia vaihtoehtoisia ja realistisia toimintatapoja yksilöllisyys huomioiden Ohjaus, neuvonta ja tukeminen fyysisen kunnon ylläpitämiseksi on tärkeää liikunta, elämäntavat ja elinolosuhteet

7 Psyykkinen toimintakyky
Ihmisen ”älylliset” toiminnot esim. havaitseminen, aistiminen, muistaminen, oppiminen jne. Persoonallisuus, minäkuva, luovuus Elämänkatsomus ja vakaumus  Nämä kaikki vaikuttavat siihen kuinka ihminen ottaa tietoa vastaan ja käsittelee sitä sekä tuntee ja kokee maailman

8 Psyykkinen toimintakyky…
Ikääntyvien psyykkinen toimintakyky perustuu elettyyn elämään  muistot, kokemukset, menneisyys jne. Yleisimmät psyykkiset toimintahäiriöt ovat masennustilat ja sairauteen liittyvät muistihäiriöt yksinäisyys, dementia

9 Psyykkinen toimintakyky…
Terveydenhoitaja tukee ikääntyvää ymmärtämään muutoksia ja puhumaan ajatuksistaan Terveydenhoitaja tukee ikääntyvää näkemään toimintakykynsä realistisesti  Tärkeä taito on aktiivinen, aito kuunteleminen ja välittäminen!!

10 Sosiaalinen toimintakyky
Suhteet ikäännyttäessä lähiympäristöön muuttuvat Myös ympäristön kokeminen ja sen merkitys muuttuu Lähipiiri saattaa kaventua ja arkipäiväisistä asioista huolehtiminen saattaa vaikeutua

11 Sosiaalinen toimintakyky
Sosiaalinen lähiympäristö ja sosiaalisten suhteiden säilyttäminen on erittäin tärkeä osa sosiaalista toimintakykyä ja sen ylläpitämistä Parasta tukea on lähipiirin tarjoama arvostus, hyväksyntä ja RAKKAUS

12 Sosiaalinen toimintakyky…
Terveydenhoitaja antaa ammatillista tukea välittäen ikääntyvästä tarjoamalla apua kotiin esim. kotipalvelu/kotisairaanhoito sekä antamalla tietoa esim. erilaisista ryhmistä joissa voisi tavata toisia ihmisiä Terveydenhoitajan tuki myös lähipiirille tärkeää, sillä heidän tukensa merkitys ikääntyvälle on suuri

13 Vanhustyö on moniammatillista yhteistyötä
Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Ravitsemusterapeutti Lääkäri Kotipalvelu Kotisairaanhoito Mielenterveyspalvelut Unohtamatta LÄHEISIÄ!


Lataa ppt "Terveydenhoitaja ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäjänä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google