Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opinnäytetyöprosessi Perustutkinnot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opinnäytetyöprosessi Perustutkinnot"— Esityksen transkriptio:

1 Opinnäytetyöprosessi Perustutkinnot

2 Opinnäytetyöprosessi; perustutkinnot
Prosessin omistaja/vastuuhenkilö: Reijo Viitanen Hyväksyjä/hyväksymispäivä: Johtoryhmä Prosessikuvaus luotu: Prosessin päivitykset: / Prosessin työryhmä: Arto Lindholm, Päivi Rainó ja Reijo Viitanen Prosessikuvauksen liitteet: Opinnäytetyöohje HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

3 Opinnäytetyöprosessi; perustutkinnot
Prosessin sisältö ja tavoitteet Prosessi kuvaa ohjaavan opettajan näkökulmasta opinnäytetyön toimintavaiheet ennen opinnäytetyön aloittamista, opinnäytetyön teon aikana ja työn valmistumisen jälkeen. Prosessin ala / osaprosessit Perusopetusprosessit ja hankeprosessi. Prosessin tulos Ammattialaa kehittävä opinnäytetyö. Prosessin tuloksen onnistumisen edellytykset Hyvät työelämäyhteydet sekä asiantunteva opetus ja ohjaus. Prosessin tuloksen vaikuttavuus TKI-toiminnassa suoritetut opintopisteet, työelämäyhteydet ja alan kehittäminen sekä tutkintojen läpäisy. HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

4 Prosessin työnkulku OPS Suuntautumis- ja työelämän kehittämisopinnot
Opinnäytetyön tilaajan etsintä Opinnäytetyön yhteistyösopimus Opinnäytetyö-suunnitelma OPS Opetustarjonnan suunnittelu Opintojen toteutus ja sisältö pohjana opinnäytetyölle Humakin TKI-toimintaan ja kumppaneihin tutustuminen Yhteistyösopimus tilaajan kanssa; ohje opinnäyte-työoppaassa Suunnitelman laatiminen ja hyväksyntä Ohjaava opettaja Opettaja ja opiskelija Opiskelija ja ohjaava opettaja Opiskelija, tilaaja ja ohjaava opettaja Opiskelija, tilaaja ja ohjaava opettaja Opinnäytetyö osana oppimista Opinnäytetyötä tukeva tietoperusta Opinnäytetyön ideapaperi Allekirjoitettu sopimus Hyväksytty suunnitelma Ajantasainen opinnäytetyö-ohjeistus Suoritetut opinnot Hyväksytty ideapaperi Hyväksytty sopimus Toteutetta-vissa oleva suunnitelma HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

5 Prosessin työnkulku Opinnäytetyön ohjaus
Opinnäytetyön vertaisarviointi Opinnäytetyön palautus Opinnäytetyön arviointi Prosessin seuranta ja arviointi Opinnäyte-töiden ohjaus ja opiskelijan tukeminen Opinnäytetyön esittely ja kommentointi seminaarissa Opinnäytetyön tallennus Theseukseen ja kampukselle Arvioinnin kirjoittaminen; arviointikriteerit opinnäytetyö-oppaassa Prosessin kehittäminen ja raportointi Ohjaava opettaja Opiskelijat ja ohjaava opettaja Opiskelija Ohjaava opettaja ja toinen arvioija Oliko tulos se mitä prosessilla tavoiteltiin? Tuloksia tuottava ohjaus Opinnäytetyön viimeistely Palautettu opinnäytetyö Arviointi-lausunto Hyväksyt-tävissä oleva työ Valmis opinnäyte-työ Valmis opinnäytetyö Arvosana ja opinto-pisteet HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

6 Prosessin tuloskortti (Käytetään tarvittaessa selventämään prosessin toimintavaihetta)
Tavoite/Tulos Arviointi tai mittari 1. Opinnäytetyöprosessi Prosessikuvauksen toimittaminen laatuvastaavalle Toimijat: opinnäytetyöryhmä Päivi Ruutiainen, Eeva Salmi ja Reijo Viitanen Aikataulu: vuosittaisen tarkastuksen jälkeen tehdään tarvittavat muutokset ja päivitykset 2. Opinnäytetyöprosessin päivitys Konkretisointi ja yksinkertaistaminen Toimijat: opinnäytetyöryhmä Arto Lindholm, Eeva Salmi ja Reijo Viitanen Aikataulu: päivitetty versio luovutetaan laatutyöryhmälle mennessä. 3. Opinnäytetyöprosessin päivitys Muutettu Humakin uuden graafisen ilmeen mukaiseksi ja tarkennettu sisältöä syyskuussa hyväksytyn opinnäytetyöoppaan mukaiseksi. helmikuu 2014 Toimijat: opinnäytetyöryhmä Arto Lindholm, Päivi Rainó ja Reijo Viitanen Aikataulu: luovutetaan laatuvastaavalle Hannu Sirkkilälle Hyväksytty opintoprosssiryhmässä HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU


Lataa ppt "Opinnäytetyöprosessi Perustutkinnot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google