Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius Toimintalinjaus 2012-2014 Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius Toimintalinjaus 2012-2014 Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi."— Esityksen transkriptio:

1 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius Toimintalinjaus 2012-2014 Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi

2 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Toiminnan suunnittelu 2012-2014 Tavoitteet Selkiyttää ja avata osaston valmiuden rakentumista. Käydä läpi ensihuollon ja henkisen tuen käsitteitä ja tavoitteita kolmivuotiskaudelle. Muodostaa yhteinen kuva toimenpiteistä ja tarvittavasta tuesta.

3 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK

4 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Tätä kehitämme 2012-2014 Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi Osastoissa koulutetaan ja kootaan ensihuollon ja henkisen tuen tehtäviin hälytysvalmiuteen vapaaehtoisia koko osastosta, kaikista toimintamuodoista. Tuetaan ensihuollon ja henkisen tuen alueellista yhteistyötä ja alueellisten ryhmien muodostumista.

5 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Tavoite 2014 Henkisen tuen ja ensihuollon valmius on osa osaston hälytysvalmiutta vähintään joka toisessa toimivassa osastossa. (n. 250 osastoa)

6 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Ensihuolto - määritelmä Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea erilaisissa onnettomuus- ja erityistilanteissa. Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukee heidän selviytymistään.

7 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Ensihuolto - sisältö vaatettaminen ruokahuollon järjestäminen hätämajoituksessa avustaminen läsnäolo ja henkinen tuki ensiapu ja terveydentilaan liittyvien tarpeiden selvittäminen neuvonta ja käytännön apu henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen SPR katastrofirahaston käyttö äkill.onnett. maahantulovarautuminen

8 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Valtakunnallisen ensihuolto- valmiuden menestystekijät? Määrittely ja selkiyttäminen koko järjestössä Kouluttajarekrytointi ja kouluttaminen Peruskurssien järjestäminen -> jatkokurssi -> ryhmänjohtajakoulutus ?

9 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Henkinen tuki - määritelmä Omatoiminen, sosiaalisen verkoston, mielenterveystyön ammattihenkilöihin kuulumattomien auttajien, vapaaehtoisjärjestöjen ja mahdollisten muiden organisaatioiden harjoittama tukitoiminta tapahtuman jälkeen.

10 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Henkinen ensiapu (osa henkistä tukea) Henkinen ensiapu on ajallisesti rajattua henkistä tukea, joka toteutetaan välittömästi traumaattisen tapahtuman jälkeen. Se keskittyy uhrin auttamiseen kriisin alkuvaiheessa tavallisesti ensimmäisen vuorokauden aikana. Henkisessä ensiavussa keskitytään uhrin aktiiviseen kuuntelemiseen, rauhalliseen läsnäoloon ja levon turvaamiseen. Uhrille tarjotaan mahdollisuus tapahtuman kertaamiseen ja siitä puhumiseen, mutta auttajan toimesta aktiivinen käsittely ei kuulu vielä henkiseen ensiapuun.

11 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Henkisen tuen koulutus Henkinen tuki osa kaikkea Punaisen Ristin toimintaa Ensiapuryhmät, ensihuolto- ja henkisen tuen ryhmät, ystävätoiminta, terveys- ja pluspisteet, festaritoiminta Tavoitteet: Perustiedon antaminen kriisireaktioista ja ihmisen käyttäytymisestä kriisissä sekä ihmisen kohtaamisesta ja selviytymisestä Henkisen kestävyyden kasvattaminen Positiivinen näkökulma: Selviäminen mahdollista

12 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Koulutustilastoa henkisestä tuesta 2009 -Henkisen tuen peruskursseja56 -Henkisen tuen jatkokursseja4 -Muita henkisen tuen koulutuksia10 Yhteensä: 70 koulutusta/1235 osallistujaa 2010 - Henkisen tuen peruskursseja60 -Henkisen tuen jatkokursseja15 -Muita henkisen tuen koulutuksia 26 Yhteensä: 101 koulutusta/1703 osallistujaa Kouluttajia n. 50

13 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Valmius osastossa Lähtötilanne 2010 Joka neljännessä (25%) osastossa on ensihuollon tai henkisen tuen valmius. Osasto ilmoittanut Vapepan hälytyskortissa toimialueeksi majoitus, muonitus tai henkinen tuki. Toimintatilastosta 2010 poimittu osastojen ehu ja hetu ryhmien lukumäärä.

14 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Valmius osastossa (250 osastoa) Osastossa on ensihuollon ja/tai henkisen tuen osaajia. Heillä on ensihuollon ja/tai henkisen tuen peruskurssi suoritettu. Valmiuden ylläpitämiseksi vapaaehtoiset osallistuvat piirin järjestämiin täydennyskoulutuksiin ja harjoituksiin tai osastoyhteistyössä toteutettaviin harjoituksiin vähintään kerran vuodessa.

15 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Valmius osastossa jatkuu Osaston kotimaanavun yhdyshenkilö on nimetty ja koulutettu. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä ehu ja hetu osaajien kanssa. Osastolla on valmiussuunnitelma ja siihen on kirjattu ensihuollon ja/tai henkisen tuen valmius. Osastolla on valmius tarjota oma-aloitteisesti apua ja yhteistyöviranomaiset voivat hälyttää osaston mahdollisen sopimuksen perusteella. Osasto on ilmoittanut ehu/hetu valmiutensa Vapepan hälytyskortilla.

16 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK Valmiuden mittaaminen Valmiutta ei jatkossa kysytä toimintatilastossa. Piirit/kummit keräävät ja kokoavat tiedon osastojen valmiuden tilasta, on-line. 1. Valmiussuunnitelma 2. Osaston valmius 3. Hälyttäminen.

17 APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius/TL/MK


Lataa ppt "APUA SINUN AVULLASI Kotimaan valmius Toimintalinjaus 2012-2014 Ensihuollon ja henkisen tuen osaaminen ja valmius paremmaksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google