Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa"— Esityksen transkriptio:

1 Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma, II kausi ( )

2 Taustaa Paavo I kaudella tavoitteena oli vastata moniongelmaisten asunnottomien nuorten asumisentarpeeseen sekä kehittää heille toimiva tiiviin asumisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli -> Nuorten Paavo yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistyksen ja Nuorten Ystävien kanssa Nuorten Paavo -> Naisten Paavo, asunnottomille naisille Naisten Paavo -> Kenttä-Paavo, pitkäaikaisasunnottomille II kauden keskiössä asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja riskitekijöiden huomioiminen sekä jo asunnottomuuden piiriin joutuneet vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt Oulussa asunnottomien määrä, joiden asumisen järjestämisessä sosiaalipalveluilla on merkittävä rooli, on vuosittain henkilöä. Heistä pitkäaikaisasunnottomia n henkilöä Asuntojen puute ei ole Oulussa ongelma, vaan asunnottomuus liittyy asumisen taitojen ja talouden hallinnan puutteisiin Katja Karppinen

3 Tavoitteet Vähentää asunnottomuus puoleen sekä poistaa pitkäaikaisasunnottomuus pysyvästi Oulussa Sopia asunnottomien tilastointitavasta ja siihen liittyvistä vastuista Hanketyön tavoitteet täsmentyvät seuraaviin kolmeen kohtaan: asumisen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalliin, asunnottomuuden ennaltaehkäiseviin toimiin sekä pitkäaikaisasunnottomille kohdennettujen asumisratkaisujen ja tuen tarpeeseen vastaamiseen. Katja Karppinen

4 1. Asumisen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalli
Optimoida eri toimijatasoilla tapahtuvan asumisen ohjauksen ja neuvonnan järjestämistapa Oulussa Käydään läpi erilaiset asumisen tuen tarpeet ja kootaan tarpeelliset toimenpiteet. Mallinnetaan asumiseen liittyvät eri toimijatasoilla tapahtuvat tehtävät sekä ohjauksen prosessi ja vastuut Luodaan aktiivinen vuoropuhelu vuokrataloyhtiöiden ja 3.sektorin toimijoiden kanssa ja sovitaan yhteisistä käytännöistä asumisneuvonnan järjestämisessä Selvitetään rikostaustaisten asumiseen liittyvän neuvonnan mahdollisuus järjestöjen tehtävänä työnä (Setlementti, Rise, KRIS?) Katja Karppinen

5 2. Ennaltaehkäisevät toimet asunnottomuuden ehkäisemiseksi
Ottaa käyttöön menettelytavat häätöjen ehkäisemiseksi Laaditaan eri toimijoiden yhteisesti sopimat menettelytavat häätöjen ehkäisemiseksi ja sovitaan yhteistyöstä häätötilanteissa Ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta Erikseen ohjelmakaudella sovittavat ja täsmentyvät teemat yhteistyössä mm. oppilaitosten ja armeijan kanssa. Osallistutaan valtakunnalliseen Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeeseen, tavallinen nuori keskiössä Parantaa asumiseen liittyvän tiedon löytymistä kuntalaisille ja tuen saavutettavuutta asunnottomuuden tai sen uhan alaisuudessa oleville sekä yhteistyökumppaneille mm. luodaan kaupungin www-sivuille asumisen opas ja sähköinen palvelualusta Selvittää sosiaalisen vuokra-asuntokannan lisäksi myös muun asuntokannan tarjoamat mahdollisuudet Yhteistyötä vahvistetaan asuntokannan omistajien kanssa Katja Karppinen

6 2. Ennaltaehkäisevät toimet, Vapautuvien vankien asumisen tuen tavoitteet
Varmistaa ilman valvontaa vapautuvien vankien asumisen tuki Luoda kaupungin toimijoiden (mm. sosiaalitoimi, asuntotoimi), vankiloiden sekä rikosseuraamuslaitoksen yhteinen toimintatapa, jossa otetaan huomioon vangin kokonaisvaltainen elämä vapautumisen jälkeen Asunnottomana koevapauteen tai valvontarangaistukseen tulevien henkilöiden asuminen ja siinä tarvittava tuki Osallistutaan valtakunnalliseen hankkeeseen Parantaa asumiseen liittyvän tiedon löytymistä vapautuville vangeille mm. päivitetään Oma koti – hankkeen opas vapautuville vangeille ja sovitaan oppaan päivitysvastuista jatkossa Katja Karppinen

7 3. Pitkäaikaisasunnottomille kohdennettujen asumisratkaisujen ja tuen tarve
Esittää pitkäaikaisasunnottomien asumisen ja kuntoutumisen tuen tarpeeseen uudenlaisia toimintamalleja Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen asteittain; Kenttätien nykymuotoisen käytön minimoiminen, samalla inhimillisen ensisuojatyyppisen asumisen tarpeen turvaaminen Kesän 2013 aikana nykyisen Kenttätien palvelukeskuksen asiakkaille toteutettu asiakasprofilointi ja -kysely PAAVO -hankkeen nykyisten toimintamallien arviointi; parhaat käytännöt käytäntöön (Nuorten Paavo, Naisten Paavo ja Kenttä-Paavo) mm. asiakaskysely ”paavolaisille” Selvittää ensisuojatyyppisen lyhytaikaisasumisen vaihtoehtoiset järjestämistavat ja niitä tukevat tilaratkaisut sekä tehdä esitys tulevaisuuden toimintamallista Katja Karppinen


Lataa ppt "Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google