Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vapaaehtoisen polku Ari Hakala 16.10.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vapaaehtoisen polku Ari Hakala 16.10.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Vapaaehtoisen polku Ari Hakala

2 jokaiselle läheisiä ja
Punainen Risti Visio johtava ja vetovoimainen humanitaarinen avustusjärjestö helposti lähestyttävä ja innostava vapaaehtoisjärjestö auttamisen elämyksiä läsnä hädässä ja arjessa kehittää ja tukee vapaaehtoistoimintaa toimii yhteistyössä kumppaneiden kanssa keskittyy ydintehtäviinsä aktiivinen osa Punaisen Ristin ja Puolikuun liikettä ja toteuttaa sen toimintastrategiaa Olemme rohkeita, jokaiselle läheisiä ja luotettavia ihmisten auttajia.

3 Toimintamuotoja

4 Vapaaehtoisen polku Kiinnostus ja yhteydenotto
Saa yhteyshenkilön Henkilökohtainen perehdytys Ihmiset tutuksi Sopiva tehtäväalue löytyy, liittyy toimintaryhmään tai esim. hallitukseen Saa peruskoulutuksen tai muun valmennuksen Sovitaan tehtävistä allekirjoittaa vapaaehtois- sopimuksen, kirjautuu vapaaehtoisverkkoon Saa ja antaa palautetta pääsee vaikuttamaan toimintaryhmään (hallitukseen), järjestöön, yhteisöön Saa jatkokoulutusta ja tutustuu uusiin ihmisiin  Saa ohjausta tukea ja tulee palkituksi Aloittaa toiminnassa Itsearviointi ja uusien mahdollisuuk-sien puntarointi Löytää uuden tehtävän Vaihtaa toimintamuotoa Jää tauolle Lopettaa kiitosten kera Otetaan vastaan, esitellään toimintaa Alueellinen perehdytys ja info Kiinnostuu ja ottaa yhteyttä Punaiseen Ristiin Saa tietoa Punaisesta Rististä Kiinnostus ja yhteydenotto Toimii ja kehittää Tehtävän löytyminen ja sitoutuminen Mahdollisuuksien puntarointi

5 ASKEL 1: Vapaaehtoisen kiinnostus herää
OSASTO Osasto on miettinyt etukäteen tarjoamansa toimintamuodot ja nimennyt niiden vastuuhenkilöt. Tekee viestintäsuunnitelman osana toimintasuunnitelmaa ja toteuttaa sen avulla omaa paikallista viestintäänsä. Nimeää tiedottajan, joka huolehtii osaston viestinnän suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. siitä, että kaikissa paikallisissa aineistoissa on osastolle ajantasaiset yhteystiedot ja neuvontanumero. Pitää yllä omia, toimivia nettisivujaan RedNetissä. Nimeää osaston kaksi RedNet pääkäyttäjää, jotka huolehtivat, että Jokainen toimintaryhmä ja osasto on mukana Rednetissä RedNetissä olevat tiedot osaston ja ryhmien toiminnasta ja tapahtumista ovat ajan tasalla. Tiedot päivitetään toimintakausittain tai aina toiminnan, yhteyshenkilöiden tai aikataulujen muuttuessa. Näkyy alueellaan osallistumalla vuosikellon mukaan vähintään Punaisen Ristin viikkoon toukokuun alussa sekä Operaatio Nälkäpäivään syyskuussa. Näiden kahden lisäksi osastot toteuttavat muita rekrytointitapahtumia. Tapahtumia voi järjestää mahdollisuuksien mukaan myös yhdessä muiden alueen osastojen kanssa. Vuosikellon mukaisiin tapahtumiin saa tukea ja materiaaleja muun muassa Tehdään yhdessä –vihkosta ja RedNetistä. Pyrkii myös itse aktiivisesti hankkimaan uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. Vinkkejä rekrytointiin saa keskustoimistosta. Osastot voivat myös kehittää omia paikallisesti hyviä rekrytointitapojaan, kunhan ne noudattavat järjestömme sääntöjä ja periaatteita.

6 PIIRI Tukee osastojen tiedotusta ja varmistaa, että osaston nettisivut ovat ajan tasalla. Kannustaa saman kunnan alueella toimivia osastoja yhteistyöhön. Nimeää pääkäyttäjät, jotka vastaavat RedNetin toiminnasta alueellaan. Pitää yllä omia nettisivujaan, joilta on suorat linkit osastojen sivuille. Markkinoi kaikkien osastojen järjestämiä koulutuksia mm. järjestötiedotteen ja netin tapahtumakalenterin kautta. Näkyy alueellisissa tiedotusvälineissä ja koordinoi osastojen viestintää erityisesti kampanja-aikoina. Järjestää säännöllisesti erilaisia alueellisia rekrytointitilaisuuksia, infotapahtumia ja innostusiltoja kohdennetusti isoissa kaupungeissa esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä yhdessä osastojen kanssa. Rekrytointia kohdennetaan alueellisten tarpeiden mukaisesti.

7 KESKUSTOIMISTO Viestintä- ja varainhankintatiimit vastaavat valtakunnallisesta nettiviestinnästä ja kampanjoista. Suomen Punainen Risti näkyy valtakunnan medioissa säännöllisesti ja laajasti. Vapaaehtoiseksi/jäseneksi/lahjoittajaksi haluava löytää netistä selkeät ohjeet ja yhteystiedot. Tiedot ja kampanjamateriaalit toimitetaan osastoille ja piireille viimeistään 6 kuukautta etukäteen. Viestintätiimi ja varainhankintatiimi tiedottavat vapaaehtoistoiminnasta ja markkinoivat sitä valtakunnallisesti. Verkossa voi tutustua vapaaehtoistoimintaan ja löytää oman tapansa auttaa esimerkiksi tekemällä vapaaehtoistestin. Verkkosivuilla on selkeä vapaaehtoisille suunnattu sivukokonaisuus RedNet, jonka alta löytyvät kaikki vapaaehtoistoimintaan liittyvät asiat ja sieltä voi suoraan ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Kun yksittäisen piirin tai osaston alueella toteutetaan tilaisuus tai kampanja, siitä tiedotetaan alueen piirille ja osastolle. Järjestö- ja nuorisotiimi, viestintätiimi ja varainhankintatiimi tarjoavat yhdessä ohjelmatiimien kanssa tukea ja materiaaleja näkyvyyteen, paikalliseen rekrytointiin ja tapahtumien järjestämiseen. Rekrytointimallien suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös erilaisiin alueellisiin erityistarpeisiin ja erilaisille kohderyhmille suunnattuun markkinointiin. RedNet on toiminnassa ja ajan tasalla. Keskustoimiston tiimit pitävät yhdessä huolta siitä, että vapaaehtoisten rekrytointi toimii ja heidän polkunsa toteutuu.

8 Vapaaehtoisella on oikeus
osallistua taitojensa ja kiinnostuksensa mukaisiin vapaaehtoistehtäviin SPR:n vapaaehtoistoiminnassa. tehtävässä tarvitsemaansa koulutukseen, tietoon, ohjaukseen ja tukeen. osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä jäsenenä vaikuttaa päätöksentekoon. turvalliseen toimintaympäristöön. saada ja antaa palautetta ja kokea arvostusta. mahdollisuuteen kehittyä vapaaehtoisena.

9 Vapaaehtoisella on velvollisuus
toimia Punaisen Ristin arvojen ja periaatteiden, SPR:ssä hyväksyttyjen suuntaviivojen ja sääntöjen mukaisesti. sitoutua toimintaan siltä osin kun on vapaaehtoisesti ja sovitusti lupautunut. osallistua tehtävän edellyttämään perehdytykseen ja koulutukseen. tiedottaa toiminnassa havaitsemistaan puutteista tai vaaroista. sitoutua kulloinkin tehtävän edellyttämään vaitioloon.

10 Järjestöllä on velvollisuus
suunnitella, toteuttaa ja arvioida SPR:n toimintaa vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta vapaaehtoistoiminnan linjauksen mukaisesti. taata vapaaehtoisten oikeuksien toteutuminen. varata vapaaehtoistoimintaan riittävät voimavarat. ottaa vastaan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ja pyrkiä etsimään heille heidän taitojensa mukaisia tehtäviä. tarjota vapaaehtoisille tehtävässä tarvitsemaansa perehdytystä, koulutusta, ammatillista tukea, ohjausta, ja työvälineitä toimintaan ja Punaisen Ristin periaatteiden vahvistamiseen. arvioida toimintamuodoissa toiminnan riskit ja varmistaa riittävän turvallinen toimintaympäristö. määritellä kussakin vapaaehtoistehtävässä vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet. tarjota mahdollisuuksia kehittyä vapaaehtoistoiminnassa. pitää yllä rekisteriä vapaaehtoisista.

11 Järjestöllä on oikeus valvoa toiminnan laatua, arvioida sen tehokkuutta ja päättää sen jatkamisesta. valita vapaaehtoistehtäviin tehtävän mukaisesti sopivia vapaaehtoisia. lopettaa toiminta, jos se on Punaisen Ristin periaatteiden vastaista, laitonta tai se ei ole riittävän turvallista. kannustaa vapaaehtoisia aktiivisesti jäsenyyteen.

12 Vapaaehtoistoiminnan kolmio
järjestön tavoitteet ja voimavarat vapaaehtoisen tarpeet ja voimavarat paikalliset tarpeet ja vahvuudet

13

14

15

16

17 Askel 1: Maijan kiinnostus herää
Oma viestintä => nettisivut! Ajantasaiset tiedot toiminnasta ja yhteystiedot saatavilla => vapaaehtoisverkko Avainhenkilöt nimetty eri toimintamuodoille Osaston tarjoamat toimintamahdollisuudet etukäteen mietitty, jotta tiedetään, mihin voidaan ohjata, myös tiedot siitä, missä muualla voi osallistua tiettyyn toimintaan, jos oma osasto ei sitä tarjoa => kaikilla oikeus vapaaehtoistoimintaan! Aktiivinen rekrytointi

18 Askel 2: Maija ottaa yhteyttä Punaiseen Ristiin
Vastataan yhteydenottoon heti, viimeistään 2 viikon kuluessa Kutsutaan mukaan ja pohditaan yhdessä sopiva tehtävä Varmistetaan, että vapaaehtoisverkko on ajantasalla

19 Askel 3: Maija löytää sopivan toiminnan paikan
Osaston toiminnan ehdoton minimi: Sääntömääräiset asiat hoidettu Kotimaanavun yhdyshenkilö nimetty Valmiussuunnitelma olemassa Nälkäpäivä ja Punaisen Ristin viikko + 1 muu kampanja (perustuu sääntöihin ja voimassa olevaan toimintalinjaukseen) Lisäksi toiminta pitää olla kaikille avointa, joten se pitää suunnitella etukäteen

20 Askel 4: Maija saa soiton Pekalta ja saa perehdytyksen
Tulijalle vastuuhenkilö, joka toivottaa tervetulleeksi tutustuttaa ihmisiin ja huolehtii, että pääsee osastoon sisälle perehdyttää osastoon ja Punaiseen Ristiin tarjoaa jäsenyyttä ohjaa suorittamaan perehdytyspassin netissä tai ohjaa Tämä on Punainen Risti kurssille

21 Askel 5: Maija aloittaa ensiapuryhmässä ja tuntee itsensä tervetulleeksi
Vastuuhenkilö toimintaryhmässä tukee tulijaa Huolehtii tulijalle tarvittavat materiaalit ja koulutuksen Huolehtii tulijan rekisteröitymisestä vapaaehtoisverkkoon Osasto varmistaa, että kaikki vastuuhenkilöt ovat saaneet koulutuksen tehtäviinsä ja ylläpitävät sitä

22 ASKEL 6: Maija saa lisäkoulutusta ja ohjausta sekä tapaa muita toimijoita
Osaston yhteiset tapaamiset Kannustus osallistumiseksi alueellisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin Hyvät suhteet naapuriosastoihin Taitojen ylläpito jatko- ja täydennyskoulutuksissa

23 ASKEL 7: Maija antaa palautetta ja tulee palkituksi
Mahdollisuus tulla kuulluksi kaikille vapaaehtoisille Toiminnan yhteinen kehittäminen Kaikilla toimintaryhmillä yhteys hallitukseen Palkitseminen, harrastus- ja ansiomerkit + muut

24 ASKEL 8: Maija arvioi omaa toimintaansa ja pohtii jatkoa
Osaston palautteen antokeskustelu, pitäisikö jotakin tehdä toisin Ryhmät arvioivat omaa toimintaansa ja antavat palautetta hallitukselle Promot ja muut vastuuhenkilöt voivat kysellä vapaaehtoisilta, miten menee, sillä kaikki eivät sano, jos kyllästyttää uusi tehtävä uusi toimintamuoto

25 ASKEL 9: Maija vaihtaa ystävätoimintaan ja saa luottamustoimen
Jos sama toiminta kyllästyttää ja vapaaehtoinen haluaa vaihtelua, vastuuhenkilö tukee uusien tehtävien etsimisessä ja saattaa uuteen toimintamuotoon Vaikka ei haluaisi luopua hyvästä vapaaehtoisesta, on parempi, että hän jatkaa Punaisessa Ristissä kuin lopettaa. Näin tympiminen ei myöskään tartu! Jos vapaaehtoinen muuttaa paikkakuntaa, otetaan yhteyttä uuden paikkakunnan osastoon ja saatetaan hänet sinne

26 ASKEL 10: Maija ei halua jatkaa
Osasto kannustaa vapaaehtoista pysymään jäsenenä ja antaa tietoa, miten hän voi halutessaan ryhtyä lahjoittajaksi tms Pyytää vapaaehtoiselta palautetta, miksi ei halua jatkaa ja vie tiedon tarvittaessa hallitukselle Varmistaa, että Maija tuntee aina olevansa tervetullut takaisin


Lataa ppt "Vapaaehtoisen polku Ari Hakala 16.10.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google