Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEKOJA JA TEKIJÖITÄ ! Seniorivuosi 2013 Suomen Punaisen Ristin seniorivuosi 2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEKOJA JA TEKIJÖITÄ ! Seniorivuosi 2013 Suomen Punaisen Ristin seniorivuosi 2013."— Esityksen transkriptio:

1 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ ! Seniorivuosi 2013 Suomen Punaisen Ristin seniorivuosi 2013

2 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Seniorivuoden toimintaympäristö • Ikäihmisten määrä kasvaa • Elinikä pitenee • Suurin osa elää itsenäisesti omaa arkeaan • Joka neljäs yli 75-vuotias tarvitsee säännöllisesti sosiaali- ja/tai terveyspalveluja • Yksinäisyyden kokemus lisääntyy iän myötä > heikentää henkistä hyvinvointia • Hyvään arkeen kuuluvat mielekäs tekeminen ja osallistuminen > haaste palveluille ja järjestöille Lähde: Vanhustyön Keskusliitto/Eloisa ikä -ohjelma

3 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!

4 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Seniorit toimijoina ja avun tarvitsijoina Kolmas ikä: eläkkeelle jäävät -Aktiivisia toimijoita eri elämänalueilla -Kaipaavat mielekästä toimintaa ja yhteisöllisyyttä -Monet omaishoitajia Neljäs ikä: yli 75-vuotiaat -Monet aktiivisia, osalla toimintarajoitteita -Tarvitsevat yhteisön tukea, osallisuutta, turvallisuuspalveluja ja ohjausta Viides ikä: yli 85-vuotiaat -Monet tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa -Myös puolesta puhumista, ystäviä

5 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Seniorivuoden tavoitteet • Näemme ja autamme muitakin näkemään seniorit aktiivisina toimijoina ja hyvinvoinnin vahvistajina > haastamme seniorit vapaaehtoisiksi, nostamme seniorivapaaehtoisia esiin • Edistämme ikäihmisten oikeutta olla arvostettu osa yhteisöään ja oikeutta saada apua > puhumme heidän puolestaan sanoin ja teoin  Teemme Punaisen Ristin seniorityötä näkyväksi

6 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!

7 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Miten saavutamme tavoitteet? Koko toimintojemme kirjolla! Erityisesti näillä: • Ystävätoiminta > seniorit ystäviksi, senioreille ystäviä • Ensiapukoulutus > mahdollisimman moni osaa auttaa • Maahanmuuttajien kotoutumisen tuki > maahan muuttaneille senioreille toimintaa ja tukea • Omaishoitajien tuki > ikääntyvien omaishoitajien tarpeet • Huono-osaisuushankkeet > keskiössä syrjäytymisvaarassa olevat seniorit • Henkisen tuen koulutus > henkisen tuen taidot myös senioreille • Terveyden edistäminen > tukea oman terveyden hoitamiseen  Ks. toimintalinjaus, strateginen tavoite 2: vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää

8 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Seniorit esiin kampanjoissa ja tapahtumissa Teemoissamme seniorit ovat toimijoina, mutta myös avunsaajina: • Sydäntalvi: valmiusharjoitus ja ystävänpäivätapahtuma 16.2. • Punaisen Ristin viikko 6. -12.5. • Ensiaputapahtuma 7.- 8.6. • Ensiapu- ja ensihoitosymposiumi 21.– 22.11. • Omaishoitajien tukitoiminta 20 vuotta, päätapahtuma 23.11.

9 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Seniorit toimijoiksi • Haastakaa erityisesti eläkkeelle juuri jääneet tai pian jäävät vapaaehtoisiksi > lähestykää työpaikkoja • Huolehtikaa, että osaston yhteystiedot, toimintamuodot ja tapahtumat näkyvät RedNetissä ja muissa keskeisissä viestintäpaikoissa • Ideoikaa erilaisia tapoja nostaa esiin seniorivapaaehtoisia (vrt. ”kuukauden vapaaehtoinen” netissä) • Viestikää, mihin tehtäviin tarvitsette vapaaehtoisia

10 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Seniorit autettavina • Kutsukaa kunnan päättäjät keskustelemaan senioreiden avun tarpeesta ja ideoikaa puolesta puhumisen keinoja yhdessä ikäihmisten parissa työskentelevien järjestöjen/tahojen kanssa • Hyödyntäkää Sydäntalvi ja muut kampanjat & teemapäivät aiheen esille nostamiseksi • Käyttäkää hyödyksi myös omaishoitajien tukitoiminnan merkkivuoden alueelliset tilaisuudet • Pitäkää esillä osastonne ystävätoimintaa, seniorikerhoja ja muita ikäihmisille suunnattuja vapaaehtoispalveluja

11 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ!

12 Seniorivuosi 2013 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ! Senioriaiheista materiaalia Valmiita: • Hoito- ja huolenpitokoulutus Koulutuksen kesto 8-12 oppituntia. Vähintään 8 tunnin kurssi oikeuttaa Punaisen Ristin kurssitodistukseen. Kouluttajana voi toimia ETK. • Turvallisuutta senioreiden arkeen Koulutuksen kesto 4 oppituntia. Sisältö: kodin turvallisuus, kotitapaturmat, arkipäivän uhat, paloturvallisuus, tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu. • Päihdetyön koulutusaineisto ikäihmisiä kohtaaville Aineisto keskustelun tueksi, kun puheenaiheena on ikääntyneiden päihteiden käyttö. Tulossa: • Ystävänä seniorille, jatkokurssi ystäville


Lataa ppt "TEKOJA JA TEKIJÖITÄ ! Seniorivuosi 2013 Suomen Punaisen Ristin seniorivuosi 2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google