Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Anna tutki: Naisen asema työelämässä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Anna tutki: Naisen asema työelämässä."— Esityksen transkriptio:

1 Anna tutki: Naisen asema työelämässä

2 Tutkimuksen tausta ja toteutus
Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimus toteutettiin IRONET Internetpaneelissa Otoskoko 1001, otos edustaa internetiä käyttäviä työssäkäyviä vuotiaita suomalaisia Tulokset painotettiin iän ja sukupuolen mukaan IRONetPanel on noin kuluttajan ja 8000 päättäjän internet-paneeli. Kaikki paneelin jäsenet on erikseen värvätty paneeliin puhelinhaastatteluin, paneelin jäseneksi ei siis voi päästä ilmoittautumalla Tutkimuksen virhemarginaalia on enimmillään + 3,2 % (95 % luottamustasolla) Taulukoiden tulkintaohje: * merkitty tulos poikkeaa kokonaistuloksesta tilastollisesti merkitsevästi 99 % -luottamustasolla + merkitty tulos poikkeaa kokonaistuloksesta tilastollisesti merkitsevästi 95 % -luottamustasolla Tasa-arvoa ja naisten asemaa työelämässä kysyttiin väittämäpatteristolla, jossa vastaajat arvioivat väittämiä 5-portaisella asteikolla (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en eri enkä samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä) Tulokset esitetään prosenttiosuuksina ja keskiarvoina

3 Naisella ja miehellä on hyvin erilaiset näkemykset naisen asemasta työelämässä
Tulokset voimakkaasti polarisoituneet eli miehet ja naiset ovat selkeästi eri mieltä tasa-arvon toteutumisesta ja naisten asemasta työelämässä (kuvio 1) 23 % kaikista vastaajista on kokenut sukupuoleen perustuvia ennakkoasenteita työelämässä Naisista 33% ja miehistä 12 % Johtavassa asemassa olevista naisista 45 % vuotiaista naisista 42 % vuotiaista naisista 39 % Naisista n. 16 % ja miehistä n. 5 % ilmoittaa kokeneensa työelämässä syrjintää sukupuolen vuoksi Johtavassa asemassa (ylin johto+johtaja+päällikkötaso) (N=70) tai esimiesasemassa (N=80) olevista naisista neljännes on kokenut sukupuolensa vuoksi syrjintää Naisista: 96 % ilmoittaa; On väärin, että miehet saavat parempaa palkkaa samasta työstä kuin naiset 80 % ilmoittaa; Suomessa miehen on helpompi saada palkankorotus kuin naisen 76 % ilmoittaa; Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaikuttavat naisen etenemiseen uralla 75 % ilmoittaa; Suomessa naisen pitää olla pätevämpi kuin miehen tullakseen nimitetyksi johonkin tehtävään 45 % on kokenut, että naisten mielipiteitä työelämässä vähätellään 33 % on kokenut sukupuolensa vuoksi ennakkoasenteita 25 % on kokenut työelämässä seksuaalista häirintää 24 % on kokenut sukupuolen vaikuttavan urakehitykseensä

4 Kysymyskeskiarvot sukupuolen mukaan
Ranking: suurin poikkeama keskiarvossa naisten ja miesten vastauksissa Naisten ja miesten asenteet eroavat tilastollisesti merkitsevästi

5 Väittämät, joista miehet ja naiset ovat eniten erimieltä Täysin samaa mieltä + jokseenkin samaa mieltä %

6 Olen kokenut sukupuoleni vuoksi ennakkoasenteita työelämässä, 33 % naisista
Johtavassa asemassa olevista naisista 45 % täysin/jokseenkin samaa mieltä. vuotiaista naisista 42 % täysin/jokseenkin samaa mieltä. vuotiaista naisista 39 % täysin/jokseenkin samaa mieltä. Miehistä Täysin samaa mieltä 4 % Jokseenkin samaa mieltä 8 % En eri enkä samaa mieltä 7 % Jokseenkin eri mieltä 11 % Täysin eri mieltä 68 % Naiset, N=500

7 Olen kokenut työelämässä syrjintää sukupuoleni vuoksi, 16 % naisista
Johtavassa asemassa olevista naisista 25 % täysin/jokseenkin samaa mieltä. Miehistä Täysin samaa mieltä 1 % Jokseenkin samaa mieltä 4 % En eri enkä samaa mieltä 18 % Jokseenkin eri mieltä 18 % Täysin eri mieltä 68 % Naiset, N=500

8 Suomessa miehen on helpompi saada palkankorotus kuin naisen.
%

9 Olisi hyvä asia jos naisia olisi enemmän johtotehtävissä.
%

10 Suomessa naisen pitää olla pätevämpi kuin miehen tullakseen nimitetyksi johonkin tehtävään.
%

11 Naisjohtajan pitää olla ”hyvä jätkä” pärjätäkseen.
%

12 Naiset eivät halua pyrkiä johtotehtäviin yhtä usein kuin miehet.
%

13 Miehet sopivat paremmin yrityksen johtotehtäviin kuin naiset.
%

14 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaikuttavat naisen etenemiseen uralla.
%


Lataa ppt "Anna tutki: Naisen asema työelämässä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google