Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu"— Esityksen transkriptio:

1 Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu
Esittelytilaisuus , osa 2 Kuva: Turun AMK.

2 Pisteiden laskeminen ja valinta
Valintapalvelussa suoritetaan pisteiden laskentaa ja siihen perustuvaa hakijoiden järjestämistä Käytännössä laskentapalvelu yhdistää hakukohteessa laskentakaavan ja hakijoiden tiedot Kullekin hakijalle suoritetaan laskenta mallinnetun kaavan mukaisesti siten, että ”tietueisiin” tulee hakijan arvo (esimerkiksi yo-arvosana tai valintakokeen tehtäväpistemäärä) Laskennan tuloksena hakijoita järjestetään koko ajan valintatapajonoihin keskinäiseen järjestykseen

3 Pisteiden laskeminen ja valinta
Pisteiden laskenta suoritetaan laskentakaavan mukaisesti automaattisesti Virkailija käynnistää laskennan, minkä jälkeen laskenta jatkuu automaattisesti aina uusien tietojen tullessa käyttöön kunnes virkailija päättää sen (tai keskeyttää) Voidaan laskea myös osakokonaisuuksia, kun kaikkia pistetietoja ei ole vielä käytettävissä Pisteitä (tms.) voi syöttää manuaalisesti tai tiedonsiirrolla Syöttönäytölle tuodaan vain ne tiedot, joiden tiedonsaantitapana on kaavassa ”syötettävä” Vastaava periaate tiedonsiirrolla tuotavissa

4 Pisteiden laskeminen ja valinta
Valintaryhmässä yhteen hakukohteeseen tallennettu tieto on oletusarvoisesti sama kaikissa hakukohteissa Valintaryhmässä esim. ”koepisteet” tietue on sama kaikille hakukohteille, ellei sitä ole muokattu muuksi kaavassa Sinällään kaikki syötettävät/ siirrettävät tiedot tulevat näkymään kuitenkin kaikissa hakukohteissa riippumatta siitä, missä tieto pitäisi tallentaa On siis tärkeää olla tarkkana, kelle tietoja tallennetaan Tiedonsiirrolla tuotavat tiedot voi tuoda joko tiedostosta (.csv) tai rajapinnan yli omasta järjestelmästä

5 Pisteiden laskeminen ja valinta
Laskentakaavaan annetut säännöt vaikuttavat siihen, millaista tietoa laskentaan voi tallentaa Pisteiden laskennan seurauksena hakijoita järjestetään valintatapajonoihin siitä lähtien, kun ensisijaisena järjestämisperusteena olevaan tietueeseen on tullut arvoja Esim. jos ”koepisteet” jonon järjestys perustuu ”koepisteet” –tietueen arvoon, järjestetään jono ensimmäisen kerran, kun pisteidenlaskenta synnyttää arvon ”koepisteisiin” Jonossa hakija saa tilakseen ”hyväksyttävissä oleva” tai ”hylätty”

6 Pisteiden laskeminen ja valinta
Pisteiden laskemisen päättyessä muodostuneet valintatapajonot muodostavat ”valintaehdotuksen” Vastaa hakukohteen valinnan tulosta Ei enää tiettyä yhtä ajallisesti sidottua ”valinta-ajoa” Pisteiden laskemisen ja valinnan päättyessä muodostunut valintaehdotus voidaan siirtää sijoitteluun Edellyttää virkailijan hyväksymisen siirtämiseen Korkeakoulu voi tässä vaiheessa hyväksyä listan omassa hallinnollisessa menettelyssään

7 Tiedonsiirrot / rajapinnat
Opintopolkuun tuodaan tiedonsiirroilla YTL:n arvosanat (vrt. nykyiset rekisterit) Kaikki tiedot yhdistetään hakijan hakemukselle (myös muut siirrettävät ja tallennettavat tiedot) Koosteisessa palvelussa tieto kulkee eri palveluiden välillä rajapinnan kautta Palveluista tullaan tarjoamaan tietojen viennille / tuonnille avoin rajapinta Siirto tiedostoina (”eräsiirto”) Siirto webservice –pinnan kautta

8 Tiedonsiirrot / rajapinnat
Tunnistettuja siirtotarpeita: Hakijoiden tiedot korkeakoulun valintajärjestelmään Valintakoetulokset (tai muita pistetietoja) valintapalveluun Valintaehdotuksen valintatapajonot korkeakoulun valintajärjestelmästä sijoitteluun Valintaesitys (sijoittelun jälkeinen tulos) korkeakouluun Valinnan hakijat ja valinnan tulos (erillishaut) korkeakoulusta opintopolkuun Opiskelupaikan vastaanottotiedot ja ilmoittautumistiedot korkeakoulun järjestelmään (tai korkeakoulusta opintopolkuun)

9 Tiedonsiirrot / rajapinnat
Nykyiset rekisterijärjestelmät poistuvat vuoden 2014 aikana käytöstä Näin ollen myös siirtotiedostot tulevat muuttumaan Opintopolun mallin mukaisiksi Tarkempia tiedosto- ja rajapintakuvauksia toimitetaan korkeakouluille, kun niitä on käytettävissä Ensimmäiset hahmotelmat saatavissa keväällä 2013, lopulliset vasta loppusyksystä 2013.

10 Sijoittelu Sijoittelussa verrataan hakijan hakutoivejärjestystä kyseisten hakukohteiden valintaehdotuksiin Sijoittelun tuloksena hakijalle etsitään hakutoivejärjestyksessä korkein hakukohde, jonne hän on ”hyväksyttävissä oleva” ja jossa hän on sijoittunut aloituspaikkamäärän mukaiseen joukkoon Hakija tulee ”hyväksytyksi” tähän kohteeseen, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti

11 Sijoittelu Käytännössä logiikka toimii seuraavasti:
Sijoittelua suoritetaan jatkuvasta aina siitä saakka, kun ensimmäisen hakukohteen valintatapajonot siirretään sijoitteluun siihen saakka, kun sijoittelu päätetään Kerralla käsitellään kaikki sijoittelussa olevat valintatapajonot. Jonot käsitellään alkaen siitä hakukohteesta, jonka tunniste (OID) on pienin. Jonot käsitellään ensiksi hakukohteittain virkailijan antamassa järjestyksessä Jonoja voi siirtää sijoitteluun useassa erässä (suoravalinnat) Hakijat ovat jonoissa järjestyksessä ja joko ”hylättyjä” tai ”hyväksyttävissä olevia”. Kullakin jonolla on siitä hyväksyttävien määrä. Kukin jono käsitellään uudelleen jokaisella sijoittelukerralla Ensiksi tarkistetaan, tuleeko muilta hakukohteilta jonon hakijoihin vaikuttavia tuloksia (hyväksyntä ylemmälle hakutoiveelle), tästä johtuvat peruuntumiset tuodaan hakijoille ennen jonon varsinaista käsittelyä Ohjelma täyttää jonon muuttamalla jonon alusta aloituspaikkamäärän verran ”hyväksyttävissä olevia” ”hyväksytyiksi”. Peruuntuneita ei oteta huomioon käsittelyssä. ”Hyväksytyt” perutaan hakukohteen myöhemmistä jonoista

12 Sijoittelu Hakija voi ”siirtyä” valintatapajonosta toiseen sijoittelun edetessä, eli myöhemmin käsiteltävässä jonossa ”hyväksytty” hakija voi nousta ”hyväksyttävissä olevasta” ”hyväksytyksi” aiemmin käsiteltävässä jonossa, kun siihen tulee peruuntumisia Kerran hyväksytty hakija ei voi enää pudota pois hyväksyttyjen joukosta, mutta hänen valintatapansa voi näin ollen muuttua Kun jonot on käsitelty, verrataan hakijoiden menestystä tässä hakutoiveessa heidän hakutoivejärjestykseensä sekä menestykseen toisissa hakutoiveissa Tämän seurauksena tehdään tarvittavat tilamuutokset (alemmat toiveet peruuntuvat, jos hakija hyväksytään ylempään toiveeseen) Hakijalle ilmoitetaan tuloksesta, kun hänet on ”hyväksytty” johonkin kohteeseen Hakija näkee tilanteensa kussakin kohteessaan koko ajan todenmukaisesti (jos hänellä on omapolku) Jos jonoihin vaikuttaa hakijaryhmiä, on sekä valintatavan että hakijaryhmien ehtojen täytyttävä hyväksyttävien osalta

13 Sijoittelu Logiikka tarkoittaa käytännössä:
Hakijalle voidaan ilmoittaa tuloksesta heti, kun kohde on viety sijoitteluun Hakijalle ei välttämättä voida heti ilmoittaa valintatapaa, jolla hänet on valittu Kullakin sijoittelun kerralla valitaan ”aloituspaikkojen verran hyväksyttävissä olevia jonossa parhaiten sijoittuneita”. Ei siis yritetä valita esim. 20 ensimmäistä, vaan 20 ensimmäistä, jotka eivät ole peruuntuneet mistään syystä Ei erillistä varasijamenettelyä ”Varasijoilta” noustaan automaattisesti sijoittelun jatkuessa Jonot täytetään aina kaikista jonoista siihen saakka, kun uusia tuloksia voi tallentaa sijoitteluun Vasta tämän jälkeen sovelletaan mahdollisia varasijasääntöjä, kuten vain tietyn jonon käyttämistä tai varasijoilta huomioitavien määrän rajaamista

14 Kummastakin jonosta valitaan 2 hakijaa.
Esimerkki pohjautuu Jukka Tiiton (UEF) materiaaliin Sijoittelu Hakija Jono 1 (yht.pst. arvo) Jono 2 (koepst. arvo) A 24 12 B 22 11 C 20 10 D 19 5 E 18 4 F 14 7 G 9 H 6 I J 8 K 2 L 3 1 Kummastakin jonosta valitaan 2 hakijaa. Jonosta 1 ”hyväksytään” ensiksi hakijat A ja B sekä jonosta 2 hakijat C ja G. Ei aiemmin tulleita vaikuttavia tuloksia.

15 Valituksi tulevat siis B, C, F ja J.
Esimerkki pohjautuu Jukka Tiiton (UEF) materiaaliin Hakija Jono 1 (yht.pst. arvo) Jono 2 (koepst. arvo) A 24 12 B 22 11 C 20 10 D 19 5 E 18 4 F 14 7 G 9 H 6 I J 8 K 2 L 3 1 Ensimmäisen sijoittelun jälkeen hakijat A ja G hyväksytään korkeammalle hakutoiveelle. C siirtyy hyväksytyksi aiemmin käsiteltävässä jonossa, ja hänen tilalleen nousee seuraava henkilö jonosta 2. Valituksi tulevat siis B, C, F ja J.

16 Esimerkki pohjautuu Jukka Tiiton (UEF) materiaaliin
Hakija Jono 1 (yht.pst. arvo) Jono 2 (koepst. arvo) A 24 12 B 22 11 C 20 10 D 19 5 E 18 4 F 14 7 G 9 H 6 I J 8 K 2 L 3 1 Jos taas A ja G olisivat olleet peruuntuneita jo tämän kohteen sijoittelun alkaessa, ei heitä olisi huomioitu, vaan C olisi hyväksytty suorana yhteispisteiden mukaan. Logiikka toimii näin siihen saakka, kun uusia tuloksia voi tallentaa ( )

17 Esimerkki pohjautuu Jukka Tiiton (UEF) materiaaliin
Hakija Jono 1 (yht.pst. arvo) Jono 2 (koepst. arvo) A 24 12 B 22 11 C 20 10 D 19 5 E 18 4 F 14 7 G 9 H 6 I J 8 K 2 L 3 1 Tämän jälkeen huomioidaan varasijasäännöt. Esimerkiksi jos tässä tapauksessa varasijat huomioitaisiin vain jonosta 2, tarkoittaisi C:n päätös jättää paikka vastaanottamatta (tehty ) sitä, että tilalle nousisikin H.

18 Sijoittelu Hakija voi edelleen olla ”varalla” kaikkiin korkeammalle priorisoimiinsa hakutoiveisiin (valintamenestyksen salliessa tämän) Jos jonkin lopulliseen tulokseen vaikuttavan hakukohteen tuloksia ei ole vielä tullut, on tämä kohde ”kesken” ”Hyväksytylle” hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä automaattisesti Korkeakoulu voi kuitenkin pidättää itselleen oikeuden vahvistaa hakijan ”hyväksyminen” ennen tuloksen ilmoittamista

19 Sijoittelu ”Hyväksytty” hakija voi ottaa paikan vastaan sitovasti (ei ylempiä kesken olevia hakutoiveita) tai ”ehdollisesti” (ylempiä toiveita kesken tai hakija haluaa odottaa ylempien varasijojen kohtalon ratkeamista) Paikan vastaanottaminen ”vahvistaa” kyseisen paikan hyväksytylle hakijalle Korkeakoulu saa hakukohteensa ”valintaesityksen” opiskelijaksi otettavista, kun aloituspaikkamäärän mukainen joukko hakijoita on ottanut paikan vastaan sitovasti

20 Sijoittelu Muualle hyväksyttyjen tai paikkaa vastaanottamattomien tilalle valitaan automaattisesti seuraava henkilö ”varalta” sijoittelun vaiheen ja mallinnettujen valintaperusteiden mukaisesti Tarvittaessa voidaan huomioida myös ”ilmoittautuminen”, mikäli hakukohteelle on määritelty ehto, jonka mukaan poissaolevaksi ilmoittautuvien tilalle valitaan varasijalta Valintaehdotukseen tai hakukohteen valintaperusteisiin ei voi tehdä muutoksia, kun se on siirretty sijoitteluun

21 Korkeakoulujen yhteishaku 2014
Sijoittelun kulku, korkeakoulujen yhteishaku 2014 (virkailijan näkökulma hakijoittain tarkasteltuna) Hanna Hakija Olli Oppija Sören Sökare Lisa Learner Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK Kuvat luvattomasti netistä kopioituja, ulkoisessa käytössä korvattava jollain muulla. Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY Korkeakoulujen yhteishaku 2014

22 Korkeakoulujen yhteishaku 2014
Hakija Oppija Sökare Learner VS 1 VS 12 EI VV VS 48 Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY VS 89 VS 25 OK VS 24 Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK EI EI OK VS 1 Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY EI VV OK OK VS 14 Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK VS 3 OK SV OK VS 42 Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia OK OK OK OK SV Estetiikka, HY Matematiikka, HY Viestintä, SAMK Tradenomi, Haaga-Helia Korkeakoulujen yhteishaku 2014

23 Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne 22.5. järjestelmä/virkailija
Hakija Oppija Sökare Learner ? VS 1 ? VS 12 ? EI VV ? VS 48 Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY ? VS 89 VS 24 VS 25 OK OK VS 23 VS 24 Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK ? EI ? EI X OK ? VS 1 Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY ? EI VV ? OK X OK ? VS 14 Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK ? VS 3 OK OK SV X OK ? VS 42 Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia OK VS 1 X OK X OK OK SV OK SV Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY Viestintä, SAMK Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

24 Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne 10.6. järjestelmä/virkailija
Hakija Oppija Sökare Learner ? VS 1 VS 6 VS 12 ? EI VV VS 48 VS 48 Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY VS 73 VS 89 VS 6 VS 25 OK OK VS 5 VS 24 Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK EI EI EI EI X OK ? VS 1 Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY EI EI VV ? OK X OK VS 8 VS 14 Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK ? VS 3 OK OK ehd OK SV X OK VS 26 VS 42 Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia OK OK ehd VS 1 X OK X OK OK SV OK SV Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY Viestintä, SAMK Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

25 Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne 30.6. järjestelmä/virkailija
Hakija Oppija Sökare Learner VS 1 T VS 1 VS 1 X VS 12 EI EI VV VS 48 T VS 48 Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY VS 40 T VS 89 VS 4 X VS 25 OK OK OK VS 2 VS 24 Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK EI T EI EI EI X OK VS 1 VS 1 Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY EI EI VV OK OK OK X OK VS 3 VS 14 Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK VS 2 VS 3 X OK OK SV X OK T VS 8 VS 42 Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia OK ehd OK VS 1 X OK X OK OK SV OK SV Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY Viestintä, SAMK Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

26 Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne 15.8. järjestelmä/virkailija
Hakija Oppija Sökare Learner VS 1 OK T VS 1 VS 1 X OK VS 12 EI EI VV VS 48 T VS 48 Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY VS 40 T VS 89 VS 4 X X T VS 25 OK OK OK VS 3 T VS 24 Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK EI T EI EI EI X OK T VS 1 VS 1 Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY X EI EI VV OK OK X OK X OK T VS 3 VS 14 Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK T VS 2 VS 3 X OK OK SV X OK VS 8 T VS 42 Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia OK OK VS 1 X OK X OK OK OK SV OK SV Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY Viestintä, SAMK Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

27 Tulosten ilmoittaminen hakijalle
Valintaesitys toimii pohjana päätökselle opiskelijaksi ottamiseksi Lain mukaan oikaisumenettelyn mahdollinen kohde Tulokset valmistuvat hakukohteen hakijoille eri aikaan Tuloksen voi ilmoittaa hakijalle heti, kun hän voi reagoida siihen (ei ylempiä kesken olevia kohteita) Tieto ilmoitetaan sähköisesti hakijan omapolkuun ja sähköpostilla Järjestelmään tulee lisäksi hyväksymiskirjepohjia, mutta OPH ei postita ilmoituksia tuloksista

28 Tulosten hallinta opintopolussa
Valintapalveluihin toteutetaan käyttöliittymä, joka mahdollistaa hakijoiden valintatietojen (hyväksytty, hylätty, jne.) tallentamisen silloin, kun valinta- ja sijoittelupalvelua ei käytetä Saman käyttöliittymän kautta voidaan myös muokata manuaalisesti tuloksia Esimerkiksi korjata virheet, tai hyväksyä oikaisumenettelyn kautta otetut Muokkaus koskee aina tiettyä hakijaa, eikä koskaan voi koitua jonkin toisen hakijan tappioksi

29 Raportit ja tilastot Valinnan ja sijoittelun yhteyteen tullaan toteuttamaan erilaisia valmisraportteja Tarkempaa luettelua tai raporttien tietosisältöä ei ole vielä olemassa Mahdollisesti toteutetaan myös ainakin joihinkin osiin vapaa raportti (.csv –tyylisenä) Tilastot ovat saatavissa raportteja hyödyntämällä, varsinainen tilastointiratkaisu toteutuu Vipusen kautta

30 Millaisia valintaperusteita voi toteuttaa 2014?
Valintapalvelu on erittäin geneerinen, näin ollen valintaperusteiden pitäisi olla toteutettavissa, kunhan ne noudattavat tässä esityksessä kuvattua logiikkaa Epävarmassa tapauksessa kannattaa kysyä yksittäisten vaihtoehtojen toteutettavuutta suoraan OPH:sta. Aikataulun tiukkuudesta johtuen ei ole mahdollista listata kaikkea, mitä voi tehdä Olennaista on, että hakijat voidaan asettaa jonoihin sijoittelua varten

31 Millaisia valintaperusteita ei voi toteuttaa 2014?
Jonojen käsittelyssä on linjattu (ohjausryhmä) toteutettavaksi vain jonojen käsittely järjestyksessä. Ei siis ole mahdollista toteuttaa sellaisia valintaperusteista, jotka edellyttävät: Jonojen vuorottaista käsittelyä (esim. ensin koepisteiden paras, sitten yhteispisteiden paras, sitten koepisteiden kakkonen jne.) Muuta kuin virkailijan antamaa käsittelyjärjestystä (esim. hakijan parhaan jonosijan mukaan tai hakijan priorisoimassa järjestyksessä). Kaikki sijoiteltavat jonot on järjestettävä toisiinsa nähden (huomioitava, jos hakijaryhmälle tehdään oma jono, tai jonoja siirretään eri valinnan vaiheista)

32 Millaisia valintaperusteita ei voi toteuttaa 2014?
Hakijan valitsemista jollekin muulle tasolle kuin hakukohteeseen (esim. valintaryhmään) Jonojen pitkälle menevää dynamiikkaa edellyttäviä Jos jono menee tyhjäksi voi sen aloituspaikat siirtää toiseen jonoon Kuitenkaan ei ole mahdollista huomioida reaaliaikaisesti sellaisia rajoitteita kuten ”hakijaryhmään kuuluvan on saatava vähintään 80% viimeisen hakijaryhmään kuulumattoman pistemäärästä tullakseen valituksi” tai ”koepistejonossa valittavan on aina saatava vähintään yhtä paljon koepisteitä kuin yhteispisteillä valittavan”.

33 Millaisia valintaperusteita ei voi toteuttaa 2014?
Edellä mainitut esimerkit edellyttäisivät toteutuakseen sitä, että sijoittelussa voitaisiin seurata reaaliaikaisesti toisessa jonossa olevien yksittäisten henkilöiden tilannetta (rajat muuttuvat sijoittelun aikana) Enintään voidaan verrata henkilöiden pistemääriä manuaalisesti toisten pisteisiin ennen tuloksen siirtämistä sijoitteluun Jonojen täyttäminen on automatisoitua. Jonossa ei siis voi valita alemmalla jonosijalla olevaa ylempänä olevan ohitse Huom. Poikkeuksena hakijaryhmä, manuaalinen hyväksyminen Valintapalvelussa valintaperusteet on voitava mallintaa laskennallisiksi, muut eivät käy

34 Mitä seuraavaksi? Tähän kokonaisuuteen liittyviä asioita voi kommentoida sähköpostitse Koska korkeakoulujen erityistarpeet tulevat toteutettaviksi vasta myöhemmin, voidaan tarpeita huomioida vielä ainakin lähimmän parin kuukauden ajan Kovin suureen logiikan muutokseen ei välttämättä ole kuitenkaan enää mahdollisuuksia

35 Mitä seuraavaksi? Korkeakoulujen katselmointiryhmä katselmoi valintaperusteiden mallinnuksen, valintojen toteuttamisen ja sijoittelun kokonaisuuden maaliskuussa siinä laajuudessa, kuin määrittely tuolloin mahdollistaa Varsinaiseen toteutukseen perustuvaa demoamista ei nykyaikataulussa voida toteuttaa korkeakoulujen kannalta täydessä laajuudessaan ennen syksyä

36 Mitä seuraavaksi? Wikissä materiaalin löytää helpoiten palvelukortilta: On kuitenkin huomattava, että tällä hetkellä sitä ei ehditä pitämään täysin ajantasaisena Informaatiota aikataulusta saatte Opintopolun uutiskirjeen kautta

37 KIITOS!


Lataa ppt "Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google