Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valintalaskentapalvelu 05.11.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valintalaskentapalvelu 05.11.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valintalaskentapalvelu 05.11.2012

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisältö 1.Muodostetaan laskentakaava 2.osoitetaan laskettaviin osiin sisällöt 3.liitetään ehtoja, jos sellaisia on käytössä 4.valintatapajonomuodostus

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Muodostetaan laskentakaava Voi koostua uudelleenkäytettävistä osista (ns. ”pisteitysmallit”) Voi koostua yksittäisistä laskettavista osista Laskentakaavaa voidaan käyttää useissa hakukohteissa ja edelleen valintaryhmässä (yleistys) 1.Valintaryhmän kaava on sellaisenaan siihen kuuluvien muiden valintaryhmien ja hakukohteiden kaava, ellei näiden kaavaa muokata kyseisellä hierarkkisesti alemmalla tasolla 2.Valintaryhmätasolla olevaan kaavaan tallennettu tieto tallentuu sellaisenaan myös hierarkkisesti alempiin kohteisiin, joiden kaavaa ei ole muokattu (kopio?) Laskentakaava tallennetaan hakukohteelle tai valintaryhmälle, ei erikseen valintatapajonoille -> voi vaihdella hakukohteen valintatapajonoittain (eriyttämistä) Sama laskentakaava voi tuottaa usean valintatapajonon tuloksen 1.Yhden laskennan jokin osa voi olla sellaisenaan yhden valintatapajonon tulos 2.Samasta kaavasta voidaan osoittaa arvo usean eri hakukohteen erillisten valintatapajonojen muodostamiseen

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Muodostetaan laskentakaava Voi koostua kokonaisuuksista ja yksittäisistä tiedoista, joita yhdistävät mahdollisesti laskentafunktiot 1.Esim. ”Koepisteet” –pisteityskokonaisuus on periaatteessa ”laskentakaava laskentakaavassa”. Sitä voi käsitellä ja kopioida kokonaisuutena. Vastaavasti ”Koepisteet” voi olla yksittäinen tietue. Kaavan tietueen tulee olla aidosti uniikki silloin, kun ei käytetä valintaryhmästä tulevaa laskentakaavaa 1.Kopioimalla tietty kokonaisuus halutaan kopioida sen rakenne, ei tietueita sellaisenaan. Eri kohteissa voidaan käyttää samaa rakennetta, mutta tuoda tietueisiin eri arvoja 2.Valintaryhmässä tietueen arvo säilyy kaikilla alahierarkkiatasoilla

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osoitetaan laskettaviin osiin sisällöt Käytetään surrogaattiavainta (tiedon yksilöiminen) Nimeämiskäytäntö mietittävä kuntoon 1.Kaavaan voidaan viedä vapaasti nimettyjä osia, mutta ne on voitava erottaa toisistaan Sidos hakukohteeseen (+organisaatioon) Liitos henkilöön (hakija) ja sitä kautta tietoon 1.Kullekin hakijalle tulee juuri kyseistä hakijaa koskeva tiedon arvo sille varattuun tietueeseen Määritettävä tavat, millä tiedon voi tuoda tietueeseen Osoitetaan tieto, milloin sen arvo tuodaan jostakin muualta palvelukokonaisuudesta

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Liitetään ehtoja, jos sellaisia on käytössä Esim. yhteispisteistä tulee saada 50 % maksimimäärästä (=pisteissä 73,5), jotta voi tulla hyväksytyksi Tietyssä tehtävässä tulee saavuttaa jokin pistemäärä tai hakija hylätään Konversiot ja skaalaukset arvoa tietueeseen tuotaessa sekä osana laskentakaavaa Jonkin tiedon pakollisuus (tiedon puuttuminen johtaa hylkäämiseen) Tiedossa huomioitava minimi- tai maksimipistemäärä Sallitun arvon rajaukset (merkkirajaus tai sallitun arvon maksimi/minimi) Valinnan vaiheet Vertailujärjestys, joilla pyritään saamaan yksiselitteinen paremmuusjärjestys 1.Ensin yhteispisteet, sitten koepisteet, sitten matematiikka ja sitten tehtävä 2 2.Käytännössä osoittaa valintatapajonon muodostamisperusteet 3.Tasapistesääntö käsitellään vertailujärjestyksen viimeisenä Hakijaryhmät Ja muut säännöt, joita esitelty sijoittelun yhteydessä

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valintatapajonomuodostus Laskennan tuloksena muodostuvat valintatapajonot, joissa hakijat ovat keskinäisessä paremmuusjärjestyksessä Valintatapajonon järjestäminen perustuu niiden tietueiden arvoihin, jotka on osoitettu sen muodostumisen lähteiksi Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen laskennassa saamiensa pisteiden mukaisesti laitetaan paremmuusjärjestykseen ja tämä paremmuusjärjestys on samalla valintatapajonosijaluku (kokonaisluku 1-n) 1.Samalla jonosijalla voi olla monta hakijaa, jollei tasapistesääntönä ole ”arvonta” Valintatapajonojen yleisemmät säännöt: ei voi tulla hyväksytyksi kuin yhdessä jonossa (pl. Esivalinta -> varsinainen valinta) Hylätylle tulee voida antaa peruste hylkäämiselle Kaikki laskettavat tiedot ja laskennan tulokset (sekä hylkäyksen syyt, jonosijat yms.) tulee pystyä liittämään tuloskirjeille 1.Vrt. linkitetään laskettaviin osiin sisällöt

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Muita huomioita eLectus: https://confluence.csc.fi/display/oppija/Valintojen+tulevaisuus +%28eLectus%29 https://confluence.csc.fi/display/oppija/Valintojen+tulevaisuus +%28eLectus%29 Toimintavarmuus, riittävä helppokäyttöisyys Raportit ja tiedonsiirrot Linkitykset muihin palveluihin Hyväksyminen – varalla – hylätty, tulokset jos ei käytössä sijoittelua Vaiheet: laskentakaava – tietojen tuonti – laskenta – valinnan tuloksen muodostus – tuloslista sijoitteluun Referenssit: Valtsu / Tampereen yliopisto, VALLE / Jyväskylän yliopisto Access / Itä-Suomen yliopisto, Vilja / Turun yliopisto, eAge / Aalto yliopisto, Valssi / Helsingin yliopisto


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valintalaskentapalvelu 05.11.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google