Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorisotoimen ja oppilaitosten yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorisotoimen ja oppilaitosten yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet"— Esityksen transkriptio:

1 Nuorisotoimen ja oppilaitosten yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet
koulutuskeskus Agricola Seija Laitinen Aino Kauppinen

2 Mitä on etsivä nuorisotyö?
Mitä on erityisnuorisotyö? Mitä on monialainen yhteistyö?

3 Etsivä nuorisotyö Mitä? ”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.” Nuorisolaki 7 b § Etsivä nuorisotyö on nuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Perustana ihmiskäsitys, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on sama kiistämätön arvo hänen taustastaan, kohtalostaan tai elämäntilanteestaan riippumatta Etsivän nuorisotyön palvelut on nuorelle vapaaehtoisia ja luottamuksellisia

4 Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle
Nuorisolaki 7 c § ( /693) Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti: 1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin; 2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa; 3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

5 Kenelle? Peruskoulun päättäneet, jotka ovat vailla toisen asteen koulutuksen vaatimaa osaamista Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, jotka jäävät ”pysyvästi” työttömäksi Koulutuksensa, erityisesti ammatillisen perustutkinnon keskeyttäneet koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävät Putoamisvaarassa olevat, esim. alhaisesta motivaatiosta kärsivät nuoret tai elämänhallinnassa tukea tarvitsevat.

6 Etsivä työ Pieksämäellä
Nuoria ohjautuu oppilaitosten, TE- toimiston, sosiaalitoimen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, nuorten työpajan, yksityishenkilöiden ja nuoren oman huolen kautta. Palveluohjaustoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen -> Työ pohjautuu palveluohjaukseen ja itsenäisyyden tukemiseen, työn lähtökohtana ovat tiedot jotka nuori itsestään antaa Moniammatillisen verkostotyön kehittäminen Koulupäivystykset 2. asteella ja toimintojen kehittäminen Toimintojen ja yhteistyön kehittäminen nuorten tarpeista lähtien 2. asteella Perusnuorisotyö Nettinuorisotyön kehittäminen Katupartiotoiminnan vahvistaminen

7 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyön tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja elämänhallinnan tukeminen sekä kannustaminen päihteettömään elämään. Erityisnuorisotyön tarkoituksena on kulkea nuoren rinnalla vaikeina hetkinä sekä vahvistaa nuoren itsetuntoa ja ohjata sekä auttaa häntä nuoruuden myllerryksien keskellä. Tavoitteena on myös saada aikaan uusia toiminnan malleja eri yhteistyötahojen kanssa. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä poliisin, sosiaalitoimen, terveystoimen, oppilaitosten, koulujen, seurakunnan, yhdistysten sekä nuorten vanhempien kanssa. Pieksämäellä 3 erityisnuorisotyöntekijää Koulunuorisotyö Sosiaalinen vahvistaminen ( etsivän työpari) Osallisuus ja vaikuttaminen

8 Erityisnuorisotyö- etsivänuorisotyö- monialainen asiantuntijuus
Työparitoiminta Yhteinen toimintamalli Peruskoulu Toinen aste Monialainen asiantuntijuus (pedagoginen, psykologinen, sosiaalityö, päihde - ja mielenterveystyö) yhteistyön voimavara edellyttää jatkuvaa, avointa, toisia kuuntelevaa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. On tärkeää kuulla moniäänisesti nuorta, eri ammattialojen näkökulmia ja monialaista osaamista ennen kuin päätetään toimenpiteistä nuoren kanssa.

9 Monialainen yhteistyö- mahdollisuus ja voimavara
Nuorten tavoitettavuus, aito läsnäolo -> yhteiset nuoret Toimivan verkoston tiiviys, ”putoamisen” vaara pienenee. Varhaisen tuen antaminen helpottuu Uusien mallien syntyminen Yhteiset pelisäännöt helpottavat työn tekemistä verkostossa Yhteisen mallin avulla taataan myös varhainen, nopea, riittävän tehokas sekä aikuistahojen ja nuoren yhteistoimintaan velvoittava puuttuminen. = asiakaslähtöinen, kuunteleva ja osallistava työote Katiska

10 Käytännön yhteistyön haasteet
Luonteva ”sijoittuminen” koulumaailmaan hidasta, mutta eteenpäin vievää Koulun ja nuorisotyön organisaatiorakenteet erilaiset -> yhteistyömuotojen sovittelu ja käytäntöön saattaminen ajoittain haasteellista -> tahtotila tärkeintä Eri kouluilla erilaiset toimintatavat – yhteisen toimintamallin kehittäminen Pieksämäelle Tiedonkulku – 8 eri tahoa Väärin ymmärretty työn kuva Seuranta puutteellista, OKM Laskentapäivän kirous versus varhainen puuttuminen

11 Nuoruus on seikkailu Nuoruus on seikkailu suunnaton Kokeile vain, hämmästy vain Sä maailmaa Nuoruus on nousussa auringon Uinailevan, salatuimman Se paljastaa Nuoruus on sadussa Tuhkimon Peloista sen, toiveista sen Se voimaa saa Nuoruus on vaikeaa.” (Katri Helena, nuoruus on seikkailu) ”Mitä silloin tapahtuukaan Ensisuudelma kun ohi on Epätoivo, eikä muukaan, Oli onni niin vaatimaton Näin kun sanotaan Mä miettiä saan Nuoruus on seikkailu suunnaton Kokeile vain, hämmästy vain Sä maailmaa Nuoruus on nousussa auringon Uinailevan, salatuimman Se paljastaa Missä onkaan henkes siteet, Missä voimasi todellinen Mistä saatkaan mielipiteet, Mistä tiedon ja kokemuksen Näin kun kysytään Mä miettimään jään


Lataa ppt "Nuorisotoimen ja oppilaitosten yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google