Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Haukipudas-Kiiminki –työpajahanke Tenho Jaakola

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Haukipudas-Kiiminki –työpajahanke Tenho Jaakola"— Esityksen transkriptio:

1 ETSIVÄN TYÖN OHJAUSPROSESSI 3 NUORELLE, JOKA KESKEYTTÄÄ TOISEN ASTEEN OPINNOT
Haukipudas-Kiiminki –työpajahanke Tenho Jaakola Oulun seudun etsivän työn hanke Virpi Huittinen Harri Martinsen © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

2 Ohjausprosessin tavoitteet
Ohjausprosessin tavoite Tavoittaa II-asteen opinnot keskeyttävä nuori Saada nuori monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston palvelujen piiriin Tukea nuorta niin, että; hän motivoituu jatkamaan opiskelua saavuttaa opiskelun edellyttämät valmiudet saa jatko-opiskelupaikan saa muun hänelle tarkoituksenmukaisen toimenpiteen Prosessikuvauksen käyttötarkoitus Selkiyttää nuorten monialaisen verkoston toimijoille ohjausprosessin vaiheet ja tavoitteet Selkiyttää toimijoiden vastuu prosessin eri vaiheissa Perehdyttää nuori siihen, miten ja miksi häntä ohjataan ja tuetaan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

3 Ohjausprosessin käsitteitä
Nuori Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuva nuori Peruskoulu Perusopetuksen yksikkö (perusopetus, erityisopetus, 10-luokka) II-asteen oppilaitos Lukio, ammatillinen oppilaitos tai ammattistartti Etsivä nuorisotyö Nuoren kotikunnassa monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston toiminnasta vastaava henkilö (esim. etsivän nuorisotyön vastuuohjaaja tai muu tehtävään nimetty henkilö) Koti Ohjattavan nuoren vanhemmat tai muu alle 18-vuotiaan nuoren huoltajaksi nimetty henkilö(t) Monialainen ohjaus- ja palveluverkosto Nuoren yksilölliseen ohjaamiseen ja tukemiseen tiiviisti osallistuvat viranomaiset ja toimijat © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

4 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

5 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät PYYTÄÄ TIEDONSIIRTOLUVAN NUOREN KOTOA Vastuu: opinto-ohjaaja Tavoite: varmistaa alle 18-vuotiaan nuoren kotoa, että etsivällä nuorisotyöllä on lupa ohjata nuorta ja siirtää nuoren ohjaamisessa tarvittavia tietoja noudattaa lakia yksilöä koskevasta tietosuojasta Menetelmät: suullinen tai kirjallinen tiedustelu Dokumentit ja asiakirjat: kirjallinen lupapyyntö (tarvittaessa) Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

6 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun MYÖNTÄÄ LUVAN OHJATA NUORTA JA SIIRTÄÄ TIETOJA Vastuu: alle 18-vuotiaan nuoren vanhemmat tai huoltaja 18 vuotta täyttänyt nuori voi myöntää luvan itse Tavoite: myöntää etsivälle nuorisotyölle lupa ohjata nuorta ja siirtää ohjauksessa tarvittavia tietoja Menetelmät: suullinen tai kirjallinen lupa Dokumentit ja asiakirjat: kirjallinen lupa (tarvittaessa) II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

7 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto ILMOITTAA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TYÖNTEKIJÄLLE Vastuu: opinto-ohjaaja Tavoite: välittää tieto opinnot keskeyttäneestä nuoresta varmistua, että nuori pääsee ohjauksen piiriin Menetelmät: kirjallinen tai suullinen ilmoitus Dokumentit ja asiakirjat: Etsivän työn asiakastietolomake 1 (ilmoitusosa) Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

8 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät OTTAA YHTEYTTÄ NUOREEN JA SOPII TAPAAMISESTA Vastuu: etsivä nuorisotyö Tavoite: saada luottamuksellinen kontakti nuoreen sopia nuoren monialaisen verkoston kokoontumi-sesta (tarvittaessa) saada nuori sitoutumaan ohjausyhteistyöhön Menetelmät: puhelin, sähköposti ja/tai henkilökohtainen tapaaminen Dokumentit ja asiakirjat: Etsivän työn asiakastietolomake 2 (ohjausprosessi) Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

9 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät SUORITTAVAT TILANNEARVION Vastuu: etsivä nuorisotyö ja nuori koti, II-asteen oppilaitos ja monialainen toimijaverkosto (nuoren tarpeen mukaan) Tavoite: kartoittaa keskeytyneiden opintojen tilanne selvittää nuoren taustatiedot ja sen hetkinen elämäntilanne muilta osin tiedostaa nuoren mielenkiinnon kohteet, vah-vuudet ja tavoitteet tunnistaa nuoren kehittämistarpeet => Nuoren ja ohjaustyön tavoitteet Menetelmät: yhteisneuvottelu Dokumentit ja asiakirjat: Etsivän työn asiakastietolomake 2 (ohjausprosessi) Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

10 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun LAATIVAT TOIMINTASUUNNITELMAN Vastuu: etsivä nuorisotyö ja nuori koti, II-asteen oppilaitos ja monialainen toimijaverkosto (nuoren tarpeen mukaan) Tavoite: laatia nuoren tavoitteita vastaava ohjaus- ja palvelusuunnitelma Menetelmät: yhteisneuvottelu Dokumentit ja asiakirjat: Etsivän työn asiakastietolomake 2 (ohjausprosessi) II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

11 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto ETSIVÄ NUORISOTYÖ OHJAA Vastuu: etsivä nuorisotyö Tavoite: ohjata nuorta hänen yksilöllisen ohjaus- ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti kannustaa ja tukea nuorta suunnitelman toteut-tamisessa seurata ja arvioida nuoren suoriutumista ja ohjaustyön toteutumista tarkistaa suunnitelmaa tarvittaessa Menetelmät: yksilöohjaus yhteistyö nuoren monialaisen palveluverkoston kanssa Dokumentit ja asiakirjat: Etsivän työn asiakastietolomake 2 (ohjaus-prosessi) Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

12 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät TOTEUTTAA NUOREN TARVITSEMAT PALVELUT Vastuu: monialaisen palveluverkoston toimijat Tavoite: toteuttaa nuoren jatko-opiskeluvalmiuksia ja/tai elämänhallintaa edistävät palvelut Menetelmät: puuttuvien opintosuoritusten täydentäminen opiskelutaitojen vahvistaminen TE-toimiston palvelut nuoriso-, sosiaali- ja terveyspalvelut työpajapalvelut muut palvelut (esim. kolmas sektori) Dokumentit ja asiakirjat: Palvelun toteuttajien dokumentit Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

13 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät TOTEUTTAA NUOREN TARVITSEMAT PALVELUT Vastuu: monialaisen palveluverkoston toimijat Tavoite: toteuttaa nuoren jatko-opiskeluvalmiuksia ja/tai elämänhallintaa edistävät palvelut Menetelmät: puuttuvien opintosuoritusten täydentäminen opiskelutaitojen vahvistaminen TE-toimiston palvelut nuoriso-, sosiaali- ja terveyspalvelut työpajapalvelut muut palvelut (esim. kolmas sektori) Dokumentit ja asiakirjat: Palvelun toteuttajien dokumentit Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa NUORI OSALLISTUU PALVELUUN Tavoite: suoriutua ohjaus- ja palvelusuunnitelman mukaisista tavoitteista ja toimenpiteistä Menetelmät: etsivän nuorisotyön ohjaus palvelukohtaiset toimenpiteet Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

14 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle ETSIVÄ NUORISOTYÖ JATKAA OHJAAMISTA Vastuu: etsivä nuorisotyö Tavoite: tarvittaessa jatkaa nuoren yksilöllistä ohjausta hänen ohjaus- ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti auttaa nuorta saavuttamaan jatko-opiskelun edellyt-tämät valmiudet kannustaa ja tukea nuorta opiskelupaikan hakemisessa Menetelmät: yksilöohjaus Dokumentit ja asiakirjat: Etsivän työn asiakastietolomake 2 (ohjausprosessi) Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

15 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle ETSIVÄ NUORISOTYÖ JATKAA OHJAAMISTA Vastuu: etsivä nuorisotyö Tavoite: tarvittaessa jatkaa nuoren yksilöllistä ohjausta hänen ohjaus- ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti auttaa nuorta saavuttamaan jatko-opiskelun edellyt-tämät valmiudet kannustaa ja tukea nuorta opiskelupaikan hakemisessa Menetelmät: yksilöohjaus Dokumentit ja asiakirjat: Etsivän työn asiakastietolomake 2 (ohjausprosessi) Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORI SOPIVAT JATKO-SEURANNASTA JA TUESTA Tavoite: varmistaa varsinaisen ohjausprosessin päättyessä, että nuori etenee suunnitelman mukaisesti nuori tietää saavansa tukea tarvittaessa © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

16 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun NUORI HAKEE OPISKELUPAIKKAA Vastuu: nuori Tavoite: löytää tapa jatkaa keskeytyneitä opintoja hakea uutta opiskelupaikkaa yhteishaun tai muun hakumenettelyn kautta Menetelmät: keskeytyneiden opintojen jatkaminen puuttuvien opintojen täydentäminen oppisopi-muksen tai näytön kautta yhteishaku tai oppilaitoskohtainen hakumenettely oppisopimus Dokumentit ja asiakirjat: hakuasiakirjat II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

17 Etsivän työn ohjausprosessi 3 Nuorelle, joka keskeyttää II-asteen opinnot
Yhteishaku -syksy -kevät Monialainen verkosto Toteuttaa palvelun II-asteen oppilaitos Nuori keskeyttää opinnot Pyytää tiedon-siirtoluvan Ilmoittaa etsivälle n-työlle Nuori Hakee yhteis-haussa Nuori saa opiskelu- paikan Osallistuu palveluun Suorittavat nuoren tilannearvion Laativat toiminta- suunni-telman Etsivä nuo- risotyö Sopii ta-paamisen Ohjaa Ohjaa Koti Myöntää tiedon-siirtoluvan Jos nuori ei jatka keskeytyneitä opintoja tai saa uutta opiskelupaikkaa, suoritetaan uusi tilannearvio © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen

18 TE-toimiston nuorten palveluja
Alle 17-vuotiaille Ammatinvalinnanohjaus työkokeilu (ylläpitokorvaus) koulutuskokeilu Koulutus- ja ammattitietopalvelu 17-vuotiaille Koulutuskokeilu Mahdollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työharjoittelu (työmarkkinatuki) Ohjaava työvoimakoulutus 18 vuotta täyttäneille Vastaavat palvelut kuin 17-vuotiaille mahdollisuus työttömyyden aikaiseen työmarkkinatukeen (tietyin edellytyksin) Täysi-ikäisenä voi itse päättää häntä koskevista asioista ja tietojen luovuttamisesta © Tenho Jaakola, Virpi Huittinen, Harri Martinsen


Lataa ppt "Haukipudas-Kiiminki –työpajahanke Tenho Jaakola"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google