Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palveluketjujen kehittäminen ja laadullisen vaikuttavuuden mittaaminen Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminta 2012–2014 Reetta Pietikäinen, kehityspäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palveluketjujen kehittäminen ja laadullisen vaikuttavuuden mittaaminen Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminta 2012–2014 Reetta Pietikäinen, kehityspäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Palveluketjujen kehittäminen ja laadullisen vaikuttavuuden mittaaminen Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminta 2012–2014 Reetta Pietikäinen, kehityspäällikkö 25.6.2014 Alueelliset etsivän nuorisotyön päivät 30.10.2013 Tampere

2 Kehitetään OKM:n sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuutta • Työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja Nuotta-valmennus Määrittely (tutkija) • Käsitteiden määrittely ja palveluiden yhteiskunnallinen asemointi  Yhteisen kielen vahvistuminen, vaikuttamistyön helpottuminen Vaikuttavuus (asiantuntija & kehityspäällikkö) • Palveluiden laadullisen vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen: mittari • Tiedontuotannon kehittäminen: dokumentointi, tilastointi  Vaikuttavuuden osoittamisen helpottuminen Yhteistyö (kehityspäällikkö & koordinaattori) • Palveluihin liittyvien yhteistyökäytäntöjen kehittäminen: haasteet ja kehittämistarpeet  Hyviä yhteistyökäytäntöjä koskevan tietouden leviäminen, palveluiden kehittäminen 25.6.2014 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminta 12/2012–12/2014 (OKM)

3 Sosiaalisen vahvistamisen määrittelystä Taustaa: 2006 nuorisolaki • Lainsäädäntöön sosiaalisen vahvistamisen käsite • Korvattiin syrjäytymisen ehkäisy: ei leimaava – prosessi, jossa parannetaan asteittain nuoren elämäntilannetta ja -hallintaa Keskeisiä käsitteitä • Minäpystyvyys (käsitys omista kyvyistä vaikuttaa oman elämän asioihin) • Resilienssi (sitkeys, joustavuus, kestävyys) • Koherenssi (merkityksellisyys, ymmärrettävyys, hallittavuus) • Elämänhallinta (ulkoinen: puitteet, sisäinen: mielekkäät valinnat) 25.6.2014

4 Miksi sosiaalisen vahvistumisen mittaaminen? • Palvelujen vaikutusten arviointi sijoittumisena / ohjautumisena riittämätön  Hyvän kehityksen näkyväksi tekeminen • Olennaista: sosiaalinen vahvistuminen lisää valmiuksia selviytyä jatkossa o Väliin tulevia muuttujia ei pystytä eristämään  Nuoren kokemus tuen saamisesta ja eteenpäin menosta o Esille yhteinen laatu, pohjaa vaikuttamistyöhön • Alku- ja loppuarviointi • Kysytään nuoren kokemus muutokseen vaikuttaneista syistä (itsearviointi) • Lisäksi työntekijän näkemys • Pilotointi kentän ammattilaisten ja nuorten kanssa  Mahdollisuus luoda valtakunnallisesti vertailukelpoista vaikuttavuustietoa 25.6.2014

5 Etsivän työn tulokset ja vaikutukset • Luottamuksen rakentuminen • Itsearvostuksen kohentuminen, identiteetin vahvistuminen • Arjen- ja elämänhallinnan koheneminen • Nuoren omatoiminen asioidensa hoitaminen • Nuoren omien tavoitteiden toteutuminen • Tarpeidenmukaisiin palveluihin kiinnittyminen Miten hyvät tulokset saadaan näkyviin • Nuorten tarinat esille • Tilannekatsaus asiakkuuden alussa ja lopussa: tyytyväisyys omaan elämään • Monialainen yhteistyö: työ tutuksi, yhteisten tavoitteiden rakentaminen Laadullisen vaikuttavuuden taustalla 25.6.2014 Etsivän työn selvitys

6 Laadullisen vaikuttavuuden taustalla Miten etsivä tukee nuoren elämänhallintaa • Antaa tilaa ja aikaa • Kohtaa, kulkee rinnalla • Herättää toivoa, avaa näköaloja • Motivoi muutokseen ja haastaa toimimaan • Tuo kehityksen näkyväksi Mitä tarvitaan, että hyviä tuloksia saadaan • Toimiva verkostoyhteistyö, vahva ennakointi • Yhteiset näkemykset esimiehen ja kuntatoimijoiden kanssa • Onnistunut työn rajaaminen • Pysyvyyttä työsuhteisiin • Työnohjaus • Muut palvelut saavutettaviksi ja vastaamaan nuorten tarpeita 25.6.2014 Etsivän työn selvitys

7 Näkemyksiä palveluketjujen kehittämisestä Mitä tarvitaan • Matalan kynnyksen kuntouttavia palveluja o Nuorille räätälöityjä mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä asumispalveluita o Toimintakeskustyyppisiä palveluita • Etsivään työhön kytkeytyvää: ryhmätoimintaa ja starttivalmennusta • Vahvaa yhteyttä terveyspalveluihin • Kuntien välistä yhteistyötä ja monialaista yhteistyötä • Te-palvelut lähemmäs nuorta (vrt. harvennettu toimistoverkko, sähköiset palvelut) • Etsivää työotetta muihin palveluihin o Nuoret saaneet paljon palveluita – mutta eivät aitoa, kohtaavaa tukea 25.6.2014 Etsivän työn selvitys


Lataa ppt "Palveluketjujen kehittäminen ja laadullisen vaikuttavuuden mittaaminen Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminta 2012–2014 Reetta Pietikäinen, kehityspäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google