Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Diagnosis Related Groups (DRG) SerAPI-työpajaseminaari 19.8.2005 Työpaja 3 Heli Mäki Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Diagnosis Related Groups (DRG) SerAPI-työpajaseminaari 19.8.2005 Työpaja 3 Heli Mäki Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS."— Esityksen transkriptio:

1 Diagnosis Related Groups (DRG) SerAPI-työpajaseminaari 19.8.2005 Työpaja 3 Heli Mäki Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS

2 2 Alustus Yleistä Mitä tehty ja mistä löytyy? Syöteparametrit Paluuarvot Virhetilanteet Pohjaa jatkokeskustelulle

3 3 Yleistä: DRG ja NordDRG 1/2 DRG on akuuttisairaalan vuodeosastohoitojen ja päiväkirurgian kuvaamista varten laadittu potilasryhmittely. NordDRG  perustuu HCFA (Health Care Financing Administration) DRG versioon 12  diagnoosit: ICD-10  toimenpiteet: NCSP, pohjoismainen toimenpideluokitus (Nomesco Classification of Surgical Procedures)  Suomessa määrittelyn omistaa Suomen Kuntaliitto  Suomessa luokittelustandardia ylläpitää Kansallinen DRG-keskus Efeko Oy:ssä  Suomessa DRG-ryhmittelyohjelmaa myy Datawell Oy

4 4 Yleistä: DRG ja NordDRG 2/2 Käyttötarkoituksia:  Vuodeosastohoitojen kuvaaminen  Valtakunnallinen ja alueellinen tuottajien ja käyttäjien vertailu (benchmarking)  Kuntalaskutus ja palvelutuotteiden hinnoittelu (sopimusohjaus, kunta- ja ulkokuntalaskutus)  Sairaalan johtaminen (sisäinen hoitolinjapohjainen suunnittelu, klinikkabudjetointi, seuranta)

5 5 Yleistä: DRG-kohde DRG-kohteen tavoitteena on tuottaa rajapinta, jonka avulla DRG-luokittelu voidaan liittää eri järjestelmiin ja erilaisiin käyttötilanteisiin ja helpottaa integrointia osaksi potilastietojärjestelmiä. Reaaliaikainen ryhmittely

6 6 Mitä tehty ja mistä löytyy? http://www.uku.fi/tike/his/serapi/yhteys/kohteet.html#drg Kohdekuvaus http://www.uku.fi/tike/his/serapi/yhteys/DRG/DRG_kohdekuvaus.doc Tekniikkariippumaton määritys, v0.4 http://www.uku.fi/tike/his/serapi/yhteys/DRG/DRG_tekniikkariippumaton_liitt ymamaarittely_v0.4.doc Tekninen WSDL/SOAP-määritys, v0.2 http://www.uku.fi/tike/his/serapi/yhteys/DRG/DRG_tekninen_maarittely_Wsd lSoap_v0.2.doc WSDL http://www.uku.fi/tike/his/serapi/yhteys/DRG/NordDRGv1.wsdl

7 7 Syöteparametrit (DRGRequest) DRG-ryhmittelijän versio (grouperVersion) ? Diagnoosit (diagnosis) +  yksilöllinen tunniste (id)  tieto, onko päädiagnoosi (principal)  ICD-10-koodiston mukainen syykoodi (etiology) ?  ICD-10-koodiston mukainen oirekoodi (manifestation) ? Toimenpiteet (procedure) *  yksilöllinen tunniste (id)  NCSP-koodiston mukaiset toimenpidekoodit (code) + Potilaan ikä päivinä (age) Potilaan sukupuoli (gender) Potilaan poistumistapa (dischargeStatus) Hoidon kesto päivinä (duration) Laajennukset (inputExtension) *  yksilöllinen tunniste (id)

8 8 Paluuarvot (DRGResponse) 1/2 DRG-ryhmä (drg)  koodi (code)  selite Päädiagnoosiryhmä (mdc)  koodi (code)  selite DRG-painokerroin (drgWeight) ? DRG-hinta (drgPrice) ? Hoitopäivien lukumääräiset rajat (dayLimits) ?  minimi (min) ?  maksimi (max) ? Hoitokustannusten rajat (costLimits) ?  minimi (min) ?  maksimi (max) ?

9 9 Paluuarvot (DRGResponse) 2/2 Tilaliput (statusFlags) *  Ikä-tilalippu (fAge)  Sukupuoli-tilalippu (fGender)  Poistumistapa-tilalippu (fDischargeStatus)  Hoidon kesto -tilalippu (fDuration)  Kullekin diagnoosille diagnoosi-tilalippu (fDiagnosis) + diagnoosin yksilöllinen tunniste (id)  Kunkin toimenpiteen tilaliput yhtenä kokonaisuutena (fProcedure) * toimepidekoodin (code)  laajennukset (statusFlagsExtension) * Laajennukset (outputExtension) *  yksilöllinen tunniste (id)

10 10 Virhetilanteet exception  JOKO ryhmittelijän tekninen paluuarvo (rtc) koodi (code) selite  TAI tekninen virhe (technicalError) virheen tyyppi  GeneralFailure  UnknownGrouperVersion  TooManyDiagnoses  TooManyProcedures  UnknownInputExtension  virheen tarkempi kuvaus (explanation) ?

11 11 Pohjaa jatkokeskustelulle Pilotointi Julkistaminen Standardointi Jatkokehitys / uudet versiot Uudet rajapinnat?  Avohoidon potilasryhmitys terveyskeskusten avopalvelujen ohjaus-, seuranta- ja vertailujärjestelmä  Hoitoisuusluokitus sairaaloiden hoitotyön arviointijärjestelmä, Rafaela


Lataa ppt "Diagnosis Related Groups (DRG) SerAPI-työpajaseminaari 19.8.2005 Työpaja 3 Heli Mäki Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google