Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiedosta hyvinvointia Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1 Tapaus hoitotakuu - sähköinen tiedonvälitys Itella-seminaari 23.11.2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiedosta hyvinvointia Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1 Tapaus hoitotakuu - sähköinen tiedonvälitys Itella-seminaari 23.11.2005."— Esityksen transkriptio:

1 Tiedosta hyvinvointia Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1 Tapaus hoitotakuu - sähköinen tiedonvälitys Itella-seminaari 23.11.2005 Olli Nylander kehittämispäällikkö Stakes-StakesTieto-tilastot

2 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 2 Valtakunnalliset rekisterit hoitoprosessin sujuvuus: - toteutuneet ajat -jonojen pituus -kriteerien käyttö Hoidon saatavuuden seuranta Ajanvaraus PTHESH PTH Käynti Lähete Ajanvaraus Käynti Jonoon asetta- minen Toimen- pide Epikriisi Käynti Jälkitarkastus Ajanvaraus Aluetaso Paikallinen taso Valtakunnallinen taso Hoitoprosessi Laissa määritellyt enimmäisajat

3 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 3 Aika- välit ja mittarit

4 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 4 Raportoinnin käyttäjät 1) kansalainen, kuntalainen, kunnan päättäjä: jatkossa www.Sotkanet.fi - näkökulma: saako kuntalainen terveyspalvelunsa hoitotakuulaeissa määriteltyjen periaatteiden ja määräaikojen puitteissa? - raportoinnin ehdot: tietoperustana kuntakoodi ja viivemittarit, vertailumahdollisuudet vastaaviin kuntiin ja koko maahan 2) potilas, mahdollinen asiakas: primaari lähde pitäisi olla shp:n nettisivut - näkökulma: tarjoaako toimintayksikkö (terveyskeskus, sairaala) potilaalle hänen ongelmaansa palvelut määriteltyjen periaatteiden ja määräaikojen puitteissa? - raportoinnin ehdot: tietoperustana toimintayksikkö (toimintayksikkökoodi, myöhemmin OID-koodi), viivemittarit, potilaan ongelman hakuominaisuudet (sairauden nimi, ICD-koodi), vertailumahdollisuudet toisiin toimintayksiköihin 3) toimintayksikkö: Stakesin olap-kuutiot - näkökulma: miten toimintayksikkö suoriutuu hoitotakuulaeissa määritellyistä enimmäismääräajoista ja onko toimintayksikkö muihin vastaaviin yksiköihin verrattuna tavoitteiden toteuttamisessa missäkin asemassa (ns. benchmarking-ominaisuus)? - raportoinnin ehdot: tietoperustana toimintayksikkö; viivemittarit; monipuolinen porautumismahdollisuus keskeisiin ongelma-alueisiin palvelutuotannossa; benchmarking- ominaisuudessa vertailussa olevien toimintayksiköiden tietojen riittävä suojaus 4) terveyspolitiikka/stm - valvonta/läänit: Stakesin olap-kuutiot - näkökulma: toteutuvatko kansalaisten oikeudet hoitotakuulaeissa maan eri osissa ja maan eri toimintayksiköissä? - raportoinnin ehdot: seuranta-aineistoon voitava pureutua kaikista edellä esitetyistä kolmesta eri näkökulmasta; maan eri osia koskeva visuaaliset (kuten kartat) vertailut mahdollisiksi

5 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 5 Sähköisen tiedonsiirron idea hoitotakuu- tapauksessa  nopeus, tehokkuus, tiedon laatu  osavuotisseuranta: ajankohtaisuus, prosessin etenemisen seuranta eli potilasjoukon eteneminen hoitoprosessissa  välityspalvelulla apu suuren toimintayksikköjoukon hallintaan - 21shp, 280 tk  hoitotakuuseen liittyvä välityspalvelu vain osa sähköistä tiedonsiirtoa - tulevaisuudessa hoitotapahtumaan liittyvän tiedonsiirron lisäarvo

6 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 6 Hoidon saatavuuden seuranta Hoidon saatavuuden raportointi eri käyttäjäryhmille PTH 1 PTH 2 ESH 1 ESH 2.... Perusjärjestelmät Yhdenmukainen tietojen keruu Stakesin manuaalin mukaisesti Stakesin vastaanottokeskus Stakesin tietovarasto Virheilmoitukset ja korjauspyynnöt Siirrettävä aineisto: Potilaskohtaiset hoitoprosessin tapahtumat kerran kuukaudessa

7 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 7 Tilastosanoma HL-7-yhdistyksen hyväksymänä standardina, tilanne 21.11.05 äänestys käyty, tulos hyväksyvä  Sisältö on sanoma eikä dokumentti  Sanomalle tehdään oma schema (=xml-rakennekuvaus) eikä käytetä CDA R2 schemaa, joka on dokumentteja varten  Tilastoinnin tietosisällön esittäminen tehdään HL7 tietotyyppejä käyttäen (joita käytetään myös CDA R2 sisällössä)  Tilastoinnin tiedonsiirtoon käytetään HL7 SOAP kehyksiä ja adaptereita

8 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 8 Hoidon saatavuuden seurannan tiedonsiirron pilotti Stakes vastaanottokeskus Musti Tiedonsiirto- adapteri (L-Force) Itella välityspalvelu SairaalaSeniori (SofTieto) Satakunnan sairaanhoitopiiri Hoidon saatavuuden adapteri (TietoEnator) Välitys-adapteri (Itella) Tiedonsiirto- adapteri (Datawell) Testiympäristö Tuotantoympäristö Hoidon saatavuuden adapteri (Datawell) CSV

9 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 9 Hoitotakuun välityspalvelu - malli vuodelle 2006 Stakes x x Sairaanhoitopiirit  Stakes tekee sopimuksen tiedon vastaanotosta välityspalvelun kautta samoilla ehdoilla kaikkien neljän välityspalvelun toimittajan kanssa sillä hinnalla, mihin Stakesin käytettävissä oleva rahoitus riittää  Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset toimittavat seurantatiedot valitsemansa välityspalvelun kautta sillä hinnalla, jonka välityspalvelun toimittaja tarjoaa  Sairaanhoitopiirit toimivat yhteistyössä alueensa terveyskeskusten kanssa siten, että näillekin tulee mahdolliseksi toimittaa seurantatiedot sähköisesti  Stakes tuottaa seurantaraportit ja kuutiot kaikille tiedon lähettäjille  Siirtymäkauden ajan sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset voivat toimittaa tiedot myös manuaalisti Välityspalvelut: - Itella - TeliaSonera - TietoEnator - WMData x x Terveyskeskukset x x Raportit ja kuutiot

10 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Tiedosta hyvinvointia 10 Hoitotakuun seuranta alku tilastotiedon uudistusprosessille v. 2007-  kaikkeen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen tilastointiin uusi tiedonsiirron, varastoinnin ja raportoinnin arkkitehtuuri (mm. hoitoilmoitus, muu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rekisterit)  perustana sähköisen asiakas- ja potilaskertomuksen standardi sekä tiedon varastoinnin valtakunnallinen kokonaisratkaisu  tilastotiedonsiirto, varastointi ja raportointi oma tiedon ja tietämyksen hallinnan kokonaisuus, joka irrallaan asiakkaita/potilaita palvelevista perusjärjestelmistä  yksi välityspalvelu Stakesin suuntaan ja strateginen yhteys valtakunnallisen toimijan kokonaisratkaisuun


Lataa ppt "Tiedosta hyvinvointia Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1 Tapaus hoitotakuu - sähköinen tiedonvälitys Itella-seminaari 23.11.2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google