Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Dosentti, LKT Outi Elonheimo Professori, LKT Mats Brommels

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Dosentti, LKT Outi Elonheimo Professori, LKT Mats Brommels"— Esityksen transkriptio:

1 Dosentti, LKT Outi Elonheimo Professori, LKT Mats Brommels 4.11.2012
Terveyskeskuksen tuotannon kuvaaminen ja mittaaminen (=tuotteistus) Kuntapäättäjät Dosentti, LKT Outi Elonheimo Professori, LKT Mats Brommels

2 Tuotannon kuvaamiseksi tarvitaan
Potilaskunnan kuvaus Mitä sairauksia tai toisiinsa liittyviä sairauksia potilaat sairastavat  potilasryhmät Tuotannon kuvaus Mitä toimintoja (toimenpiteitä) potilaiden hoitamiseksi tehdään Toiminnoille annettu km. kustannuspaino, joka kuvaa eri ammattiryhmien työaikapanostusta Tietyn potilasryhmän hoitamiseksi tehdyt toiminnot yhteen laskettuna ovat sairauden hoitamiseksi tehty terveyspalveluiden tuotanto Terveyskeskuksen kokonaistuotanto on kaikkien potilasryhmien yhteenlaskettu tuotanto

3 MITÄ POTILAITA MEILLÄ HOIDETAAN?
POTILASKIRJO MITÄ POTILAITA MEILLÄ HOIDETAAN? PALJONKO PALVELUJA TUOTETAAN? Kokonaistuotanto

4 Tuotannon kuvausta tarvitaan
Eri yksiköiden (esim. terveysasemien) panostuksen kuvaamiseksi yhteismitallisella tavalla Kokonaistuotannon ja hoidettavan olevaan väestöön suhteutetun palvelutuotannon laskemiseksi Eri yksiköiden työpanoksen vertailemiseksi Tuotannon määrän laskemiseksi siten, että otetaan huomioon väestön erilainen sairastavuus  tuottavuusmittausten pohjaksi

5 Tuotannon määrän kuvausta voidaan käyttää esim
Tuotannon määrän kuvausta voidaan käyttää esim. ulkoistuksen vaikutusten seuraamiseen ja eri yksiköiden vertailuun terveyskeskuksen sisällä tai välillä Syys-marraskuu 2009 terveysasemien kaikkien potilasryhmien kokonaistuotanto (APR-pisteet) Suomen Lääkärilehti 13/2011: 5

6 Tuotannon kuvausta tarvitaan (2)
Hoidettavan väestön sairauksien ja niiden vaikeusasteiden kuvaamiseksi  resurssien tasaamiseksi TK-työn sisällön kuvaamiseksi PTH:n tuotannon kuvausta tarvitaan, jotta voidaan osoittaa tehokkaan/tehottoman toiminnan vaikutus erikoissairaanhoitoon ja sen kustannuksiin  tarvitaan yhtenäinen potilasprosessien ja resurssien käytön määrän kuvaus läpi koko terveydenhuollon

7 Kouvolan terveyskeskuksen avohoidon palvelutuotannon (=resurssien käytön) jakauman muutos sairaustyypeittäin MIHIN TK:N RESURSSIT KÄYTETÄÄN?

8 Terveysasemien tuotannon vertailu

9 Tuotannon kuvausta tarvitaan (3)
Kustannuslaskennan pohjaksi Tuotantokustannukset (mm. henkilöstökustannukset, lääke- ja materiaalikustannukset, lab- ja rtg-kustannukset, hallinnon vyöryt ja tilakustannukset) kohdennetaan tilikartassa niihin yksiköihin, jotka potilastyön tekevät Kustannukset jyvitetään sairauksien hoitotuotannon määrän mukaan Tuotehinnoitteluun ulkopaikkakuntalaskutusta varten Lasketaan terveyskeskuksen oma APR-pisteen hinta avohoidon kokonaiskustannuksista Kuvataan potilaan hoidon hinta vuoden aikana, yhdellä kontaktilla sekä koko potilasryhmän hoidon hinta

10 APR-tuotteistus Ulkopaikkakuntalaskutushinnasto

11 Samaa sairautta hoidetaan erilailla eri vastaanotoilla.
Eroja sekä työnjaossa ja palkkakustannuksissa että tekemisen sisällössä (tuotetuissa toimenpiteissä)

12 Hinnoittelussa on käytetty terveysasemien omia tuotantokustannuksia.
Erot johtuvat poikkeavista hoitokäytännöistä.

13 Tuotteistamisen (potilasryhmityksen) on
oltava kliinistä työtä tekevälle yksinkertaista Työntekijät kirjaavat käynnin syyt ja tekemänsä toimenpiteet Ryhmittely tapahtuu automaattisesti annettava johtamisen, toiminnan kehittämisen ja seurannan kannalta tarpeellista tietoa Raportointi tapahtuu automaattisesti Potilaskuntaa ja toimintaa kuvaavat vakioraportit Toiminnan sisältöä kuvaavat vuosiraportit Johdon ongelmiin suunnitellut räätälöidyt raportit

14 Lisätietoja www.apr.fi/kampanja2012
Anne Puumalainen (asiakasprojektipäällikkö) p Outi Elonheimo (toimitusjohtaja) p


Lataa ppt "Dosentti, LKT Outi Elonheimo Professori, LKT Mats Brommels"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google