Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteenvetoa ydin- rajapintojen 27.10 aamupäivän PlugIT-työpajasta Marko Sormunen PlugIT, Kuopion yliopiston atk-keskus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteenvetoa ydin- rajapintojen 27.10 aamupäivän PlugIT-työpajasta Marko Sormunen PlugIT, Kuopion yliopiston atk-keskus"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteenvetoa ydin- rajapintojen 27.10 aamupäivän PlugIT-työpajasta Marko Sormunen PlugIT, Kuopion yliopiston atk-keskus Marko.Sormunen@uku.fi

2 Yhteenveto –yleiset asiat •HTTP koettiin ainoana oikeana vaihtoehtona perustason viestiprokollaksi –ainoa yhdistävä tekijä perinnejärjestelmien ja ja uudempien sovellusarkkitehtuurien välillä •HTTP/XML koettiin toimivana ratkaisuna, tosin pohdittiin XML:n tarpeellisuutta kutsujen parametrien esittämisessä •Palvelu-pohjainen lähestymistapa nähtiin hyvänä ja ”suunta on oikea”

3 Yhteenveto –potilas-rajapinnat •PlugIT-rajapintojen yhteydessä pitäisi olla potilaan minimi-perustietojoukko määritelty –hoitosuhde-tiedot myös esillä •Potilaiden perustietojen päivitys pitää olla mukana rajapintamäärityksissä varalta, vaikka sitä ei tarvittaisikaan yleensä. •Myös kliinisiä tietoja voisi saada ProfileAccess- rajapinnan kautta –sama rajapinta potilaiden, käyttäjien ja kliinisten tietojen hakemiseen –miten esim. CDA-dokumenttien haku tapahtuisi? •get_profile_list –metodia ei tarvita minimi-rajapinnassa

4 Yhteenveto –potilas-rajapinnat •Potilas-rajapintojen esittely demossa –Web-erillissovellus, tekniikkoina HTTPS/XML •Laajentaminen referenssi-toteutukseksi, jossa mukana käyttäjän autentikointi ja työpöytäintegrointi jne?

5 Yhteenveto –käyttäjä/käyttöoikeus - rajapinnat •Käyttäjän ja työaseman autentikaatio on monimutkainen ja vaikeasti lähestyttävä aihe •Tällä hetkellä riittää, kun käyttäjän työaseman tunnistetaan IP-osoitteen perusteella eli oletetaan että ympäristönä on suojattu intranet(?) –PlugIT selvittää Web-erillissovellusten luotettavaa autentikaatiota Internet-ympäristössä •Myös käyttöoikeuksien rooli-tieto koettiin monimutkaiseksi ja laajaksi ongelma-alueeksi. •Käyttöoikeuksien kyselymetodit voisivat palauttaa vain ”on lupa/ei ole lupaa” tyyppisiä vastauksia •Eri käyttöoikeuksien minimi-tason määrittely PlugIT:issa

6 MediciDatan puheenvuoro •MediciData pyrkii tukemaan kaikkia PlugIT:issa määriteltäviä ydin- ja kontekstinhallinta-rajapintoja, tarpeen mukaan.

7 Yhteenveto –jatko •Kommentteja rajapintoihin kaivattaisiin ennen 5.11 •Ensimmäiset versiot rajapinnoista 11.11 johtoryhmälle –käyttäjä –käyttöoikeus –potilas –kontekstinhallinta •määrittelyjen tarkentamista •… eli tekemistä riittää!


Lataa ppt "Yhteenvetoa ydin- rajapintojen 27.10 aamupäivän PlugIT-työpajasta Marko Sormunen PlugIT, Kuopion yliopiston atk-keskus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google