Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoa huipulta-sarja: eHealth Pohjois-Savon alueella, Kuopio, 6.6.2005 Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke eHealth osana.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoa huipulta-sarja: eHealth Pohjois-Savon alueella, Kuopio, 6.6.2005 Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke eHealth osana."— Esityksen transkriptio:

1 Tietoa huipulta-sarja: eHealth Pohjois-Savon alueella, Kuopio, 6.6.2005 Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke eHealth osana terveydenhuollon informatiikan tutkimusta

2 2 Tässä esityksessä •ylätasolta kohti konkretiaa ja paikallisuutta –eHealth – merkitykset –terveydenhuollon informatiikan tutkimus ja eHealth –terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimuksen ajankohtaisia aiheita –esimerkkejä: Hyvinvointi-IT-tutkimushankeryväs ja SerAPI –paikallinen näkökulma / tutkimus ja koulutus terveydenhuollon tietotekniikassa

3 3 eHealth •eHealth on rajakäsite – epätäsmällinen iskusana –termin merkitykset ja kattama alue voidaan määritellä hyvin eri tavoin •”e” – sähköinen, verkottunut –  virtuaalinen, näennäinen? –  uutta tekniikkaa hyödyntävä – tehokas?? –tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen •Health – terveys, sen hoito ja edistäminen –vrt. eBusiness •ei ole olemassa sähköistä terveyttä ilman reaalimaailman terveyttä –myös reaalimaailman terveyden määrittely hankalaa

4 4 Terveydenhuollon tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan tutkimus (Health Informatics) •Medical Informatics  Health Informatics •Tietojenkäsittelytieteiden (informatiikka, ohjelmistotekniikka, tietojärjestelmätiede, algoritmit, tekoäly jne.) soveltamista terveyden, lääketieteen ja hyvinvoinnin tavoitteita tukien •Paljon eri osa-alueita, esim. [muk. www.hiww.org] –Tekoäly, Bioinformatiikka, Tiedonhaku ja louhinta, Robotiikka, Virtuaalitodellisuus, Kuvantaminen, Lääketieteellisen kielen käsittely, Signaalinkäsittely, –Tietokoneavusteinen koulutus, Asiakkaalle suunnatut sähköiset palvelut, Hoidon tulosten arviointi, Kansanterveyttä tukeva tietotekniikka, Sosiaaliset seikat ja lainsäädäntö, Biolääketieteellinen kognitiivinen tutkimus, –Hoitoon liittyvän tiedon hallinta, Terveydenhuollon tietojärjestelmät, Kliinisen päätöksenteon tuki, Sähköinen potilas/terveyskertomus, Terminologiat ja koodistot, Sähköiset hoito-ohjeet, Hoitotyön tietotekniikka, Standardit, Telelääketiede

5 5 eHealth ja Health Informatics •eHealth-määritelmässä (eEurope) lähdetään ihmisistä –terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa hoitoa potilaille –sairaaloissa, perusterveydenhuollossa, avohoidossa (eri tietojärjestelmät, sähköinen terveyskertomus, telekonsultaatio..) •ja tiedon saattamisesta sähköiseen muotoon –jatkuva terveydenhuollon koulutus –kansalaisille tarjottava terveyteen ja lääketieteeseen liittyvä tieto •laajentuen kohti kauppaa ja tuotteita –lääkkeet, laitteet, ohjelmistot, tietojärjestelmät, osaaminen –kehittäjät, toimittajat, sertifioijat, asiakkaat

6 6 Näkökulmia esim. eHealth- hankkeiden sijoitteluun [Saranto ja Korpela (toim.): Tietotekniikka ja tiedonhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa] Seuraavat esimerkit

7 7 Esillä olevia aiheita terveydenhuollon tietojärjestelmien ja ohjelmistotekniikan tutkimuksessa •tietojärjestelmien yhteentoimivuus (interoperability) •integraatio, standardointi, järjestelmien liitettävyys –kohti erikseen määritellyistä osaratkaisuista koostuvia profiiliratkaisuja ja testattavuutta •semanttinen yhteentoimivuus – mahdollistaa myös tietämyksen koneellisen käsittelyn •toimintaprosessien kehittäminen –saumattomuus (organisaatio- ja ammatilliset rajat) –arviointi, seuranta, automatisointi •sähköinen asiakas/potilaskertomus –terveydenhuollon ammattilaisen, kansalaisen, yhteisön näkökulmasta? –sisältö, rajapinnat, turvallisuus, siirtymät, kansainvälisyys

8 8 Laaja alue  monitieteisyys, eri seikkoihin keskittyvien hankkeiden yhteistyö •esimerkki: ”Terveydenhuollon prosessit ja ohjelmistotuotanto 2007” tutkimushankeryväs (Tekes/FinnWell, Kuopion Centekistä 4 tutkimusyksikköä, 5 shp/kuntaa, 27 yritystä) www.centek.fi/fi/thverkosto/index.php

9 9 Esimerkki: eri näkökulmien huomiointi yhdessä hankkeessa (SerAPI)

10 10 Esimerkki: eri näkökulmien huomiointi yhdessä hankkeessa (SerAPI) –Tuettava organisaation muuttuvia työnkulkuja ja prosesseja –mukautuvilla, uudelleenkäytettävillä ja tehokkaasti kehitetyillä sovelluksilla ja integrointiratkaisuilla –joissa hyödynnetään avoimia ja yhdenmukaisia palveluita, arkkitehtuuria ja infrastruktuuria

11 11 Esimerkki: hankkeen toiminta (SerAPI) •Yhteistyö –osapuolet (3 tutkimusyksikköä, 4 terv.huollon org., 14 yritystä) –kotimaassa (mm. AVOINTA, ZipIT, Export HIS, FinnWell-ohjelma) –kansainvälisesti (mm. HL7, OMG, Eclipse, tutkimusyhteistyö) •Soveltamiskohteet –kolmikantayhteistyö: terveydenhuollon organisaatiot (tarpeet, vaatimukset), yritykset (tuotteet, ratkaisut, välineet), tutkimusryhmät (ratkaisut, menetelmät, esimerkit, tutkimus) –terveydenhuollon ammattilaisten, tietohallinnon ja sovellusten tarpeisiin vastaavia rajapintoja ja ohjelmistoja –esim. Koodistorajapinnat, työpöytäintegraatio, resurssin ajanvaraukset, OID, DRG, potilastietojen haut arkistosta •Standardointi –HL7 Finland Common Services SIG -taustaprojekti –Healthcare Services Specification Project / HL7 ja OMG – kansainvälinen terveydenhuollon ohjelmistopalvelujen standardointi –Terveydenhuollon tietojärjestelmien standardoinnin kehittäminen - raportti •www.centek.fi/serapiwww.centek.fi/serapi

12 12 Terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvä tutkimus ja koulutus Kuopion alueella •Kuopion yliopisto perustetu 1970-luvun puolivälissä •Lääketiede, terveys  kiinnostus myös terveydenhuollon tietotekniikkaan •Avainasema suomalaisten sairaalatietojärjestelmien kehityksesstä 80-l. •Ainoa valikoima tervh.huollon tietotekniikan koulutusta Suomessa •Terveydenhuollon tietotekniikka alueellisesti tärkeä •Teknologiakeskus ja yritystoiminta terveydenhuollon tietotekniikassa [Mikko Korpela]

13 13 Yhteenveto •eHealth-tutkimus –tukee tiedon soveltamista ja hyödyntämistä siten, että hoito, tiedon saanti ja eri osapuolten toiminta edistyy (-terveys?) –haasteita: mittaus ja arviointi, hankeähky, eri alojen yhteistyö •paikallisuus, alueellisuus, kansallisuus, kansainvälisyys –kaikki standardit, menetelmät ja ratkaisut lopulta paikallisessa käytössä tai kehityksessä –korkean tason paikallista osaamista voi kehittyä useilla (mutta ei kaikilla) alueilla •esim. yliopiston ja teknologiakeskuksen profiili, alueelliset ohjelmat – kansallinen merkittävyys, kansainväliset huiput •hyödynnettäv(iss)ä myös paikallisessa/alueellisessa kehittämisessä •”oma eHealth” – rohkeus ja mahdollisuudet luoda ja levittää muillekin

14 14 Kiitos •Tämä työ on osa SerAPI-hanketta, johon osallistuvat TEKES (päätös nro 40437 / 04 ), Medici Data Oy, Datawell Oy, Fujitsu Services Oy, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, WM-data Oy, Commit; Oy, Intersystems B.V. Finland, Mediconsult Oy, Microsoft Oy, Oracle Finland Oy, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Bea Systems Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Kustannus Oy Duodecim, Mawell Oy •sekä Kuopion yliopiston –HIS-tutkimusyksikkö (Tietotekniikkakeskus), –Shiftec-tutkimusyksikkö (Terveyshallinnon ja –talouden laitos) –Ohjelmistotekniikka (Tietojenkäsittelytieteen laitos) Juha.Mykkanen@uku.fi


Lataa ppt "Tietoa huipulta-sarja: eHealth Pohjois-Savon alueella, Kuopio, 6.6.2005 Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke eHealth osana."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google