Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimusosasto Vanhempainvapaiden kustannusten kohdentumisesta työnantajille Sosiaaliturvan kuumat perunat Kela 19.01.2011 Anita Haataja, Tutkimusosasto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimusosasto Vanhempainvapaiden kustannusten kohdentumisesta työnantajille Sosiaaliturvan kuumat perunat Kela 19.01.2011 Anita Haataja, Tutkimusosasto."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimusosasto Vanhempainvapaiden kustannusten kohdentumisesta työnantajille Sosiaaliturvan kuumat perunat Kela 19.01.2011 Anita Haataja, Tutkimusosasto

2 Tutkimusosasto Työnantajille vanhempainvapaista (epätasaisesti nais- ja miesvaltaisille aloille) aiheutuvat kustannukset on pohjoismaisittain erityinen "suomalainen keskustelu" Välittömät vanhempainvapaista aiheutuvat työvoima- kustannukset korvataan lähes kokonaan julkisin varoin Kuitenkaan: Välillisten kustannusten kohdentumisesta ja suuruusluokista ei ole tehty empiiristä tutkimusta, julkisuudessa vain yksittäisiä tapauksia –Potentiaalisesti välillisten kustannusten kohdentumista on mahdollista arvioida Kela-korvausten avulla (tässä esityksessä alustavia kuvauksia) Taustaksi: Puolet äideistä on työvoiman ulkopuolella aiheuttamatta työnantajille minkäänlaisia kustannuksia

3 Tutkimusosasto Välittömien kustannusten kompensointi Äitiysrahan voimaantulosta asti (1964) päiväraha on korvattu Kelasta työnantajille, jotka tarjoavat palkallista vapaata –1982 lähtien päiväraha on ollut ansioon sidottu (ja veronalainen) 80 % –1992-1993 ansiopäivärahan leikkaukset 80%->70% ym. kasvattivat myös työnantajien palkallisten vapaiden kustannuksia –2007 – äitiysrahan korotus 70->90% (56 arkipäivältä) Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta karttuu vuosiloma samoin kuin työssä –Vuosilomien palkat on kompensoitu 1994 alkaen työnantajille –Jatkossa: Jos vanhempainvapaata tulevaisuudessa pidennetään, ei lisävapaan tarvitsisi kartuttaa palkallista vuosilomaa

4 Tutkimusosasto Työantajalle korvattujen palkallisten päivien osuus päivärahakustannuksista (%) ja korvatut päivät keskimäärin 1982-2009

5 Tutkimusosasto Nykyisin runsas 40 % äideistä saa ainakin jonkin aikaa palkallista äitiyslomaa

6 Tutkimusosasto Henkilöt, joista on maksettu työnantajille vuosilomakorvauksia, ja henkilöt suhteessa päättyneisiin vanhempainrahakausiin Uusi tilastointitapa

7 Tutkimusosasto Suomen yritykset vuonna 2008 koon mukaan: työvoimakustannusten rakenteesta tietoa vähintään 10 hengen yrityksistä Lähde: Yritystilasto, TK 2010

8 Tutkimusosasto Työvoimakustannusten rakenne yksityisissä yrityksissä 2008: välittömät kustannukset keskimäärin 0,1-0,3 % Lähde: TK työvoimakustannukset 2010, s. 191

9 Tutkimusosasto Miten vanhempainvapaille jäävien työt hoidetaan? Kolme yleisintä tapaa 10+ hengen yrityksissä. Lähde: ESWT 2004/2005 Vanhempainvapaista aiheutuu Suomessa ongelmia 13:een % yrityksiä, harvemmin kuin muissa Pohjoismaissa

10 Tutkimusosasto Kuinka suureen osaan yksityisistä yrityksistä kohdentuu potentiaalisesti myös välillisiä kustannuksia? Niihin, joissa on myös välittömiä kustannuksia, eli 53 prosenttiin yrityksistä Lähde: Työvoimakustannustutkimus joka 4. vuosi, Tilastokeskus, tuorein 2008

11 Tutkimusosasto Esimerkiksi: maksetut korvaukset yleistyvät yrityskoon kasvaessa – suurissa yrityksissä töiden organisointi kuitenkin helpompaa?

12 Tutkimusosasto Yritykset toimialoittain ja maksettujen korvauslajien mukaan, %

13 Tutkimusosasto Yhteenveto Välittömien kustannusten kompensoinnilla on pitkä perinne –Palkalliset vapaat ja vuosiloma ovat tulos työmarkkinapoliittisista sopimuksista, pitkältä aikaväliltä. Viime vuosina huomio välillisissä kustannuksissa ja epätasaisessa jakautumisessa –Jos ne halutaan korvata yrityksille, joille niistä syntyy merkittäviä kustannuksia, asia olisi hoidettava pois päiväjärjestyksestä (tutkimus ja keinojen etsiminen korvauksille). –Nykyinen keskustelu voi ylläpitää pelotetta, joka rajoittaa yrityksiä palkkaamasta naisia pysyviin työsuhteisiin Edellä esitetyn perusteella: –Ei voida ratkaista pelkästään kannustamalla isiä vapaiden käyttöön, koska suurella osalla (etenkin pienistä) yrityksistä ei ole lainkaan työvoimaa, joka olisi jo tai olisi jäämässä vapaille –Kohdennettu, suhteellisesti (tms.) suurten välillisten kustannusten korvaus (pienille yrityksille) tuskin nostaisi kohtuuttomasti työvoimakustannusten korvausten koko pottia?


Lataa ppt "Tutkimusosasto Vanhempainvapaiden kustannusten kohdentumisesta työnantajille Sosiaaliturvan kuumat perunat Kela 19.01.2011 Anita Haataja, Tutkimusosasto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google