Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus"— Esityksen transkriptio:

1 Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus
Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa + Metallurginen termodynamiikka (KO) Syksy 2014 Johdantoluento Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

2 Johdantoluennon sisältö
Prosessimetallurgian laboratorio Prosessimetallurgia Prosessimetallurgian opinnot Ilmiöt prosessimetallurgiassa ja niiden mallinnus Tavoitteet Aikataulu ja sisältö Oppimateriaalit Suoritustapa Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

3 Prosessimetallurgian laboratorio
Opintosuunta prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Opetuksen painopiste korkealämpötilakemiassa ja -rakenteissa Tutkimuksen painopiste raudan, terästen ja ferroseosten prosessimetallurgiassa Laboratoriolla on opetuksen kehittämisryhmä, jonne opiskelijat voivat tuoda palautetta, ja jonka toimintaan he voivat vapaasti osallistua Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

4 Prosessimetallurgian laboratorion opettava henkilökunta
Lisäksi kursseilla toimivat vierailevina opettajina prosessimetallurgian laboratorion tutkijat. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

5 Opettaja: Eetu-Pekka Heikkinen
Puh.: Huone: PR125 Ei erillistä ’vastaanottoaikaa’ Voi tulla koputtamaan oveen milloin vain Kannattaa kuitenkin ilmoittaa asiasta etukäteen mailitse, jotta tiedän olla paikalla Lähtökohtaisesti en lue maileja viikonloppuisin! Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

6 Sovellukset Työkalut Ilmiöt
Prosessimetallurgia Sovellukset Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Ilmiöt Reaktiot Rakenteet Siirtoilmiöt Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

7 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

8 Prosessimetallurgian opinnot
Metallurgisen osaamisen perustana ovat ILMIÖT Reaktiot: Termodynamiikka ja kinetiikka Rakenteet (sis. pinnat) ja rakennemuutokset Aineensiirto: virtaukset ja diffuusio Keskeistä on myös näiden SOVELTAMINEN Pyro- ja hydrometallurgiset prosessit Raaka-aineet, tuotteet, rakennemateriaalit Kierrätys ja ympäristö Yhdistävä tekijä ovat TYÖKALUT ja MENETELMÄT Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

9 Prosessimetallurgian opinnot
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

10 prosessimetallurgiassa
Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Sovellukset Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Ilmiöt Keskeistä Reaktiot Rakenteet Siirtoilmiöt Tärkeää Sivuavaa Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

11 Sovellukset Työkalut Ilmiöt
Metallurgisen tutkimuksen kokeelliset menetelmät Sovellukset Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Ilmiöt Keskeistä Reaktiot Rakenteet Siirtoilmiöt Tärkeää Sivuavaa Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

12 Metallurgiset prosessit
ja niiden mallinnus Sovellukset Prosessit Ympäristö Materiaalit Työkalut Kokeellinen toiminta Analyysit Mallinnus Ilmiöt Keskeistä Reaktiot Rakenteet Siirtoilmiöt Tärkeää Sivuavaa Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

13 Ilmiömallinnuksen rooli prosessimetallurgiassa
Prosessitekniikassa (ja -metallurgiassa) on keskeistä hallita, optimoida, säätää ja ohjata tuotantoprosesseja Tämän vuoksi on ymmärrettävä prosesseissa esiintyvät ilmiöt ja niiden lainalaisuudet sekä osattava mallintaa niitä Ko. ilmiöitä tutkivat tieteenalat tarjoavat metallurgille työkaluja/menetelmiä Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

14 Ilmiömallinnuksen rooli prosessimetallurgiassa
Esimerkkejä tieteenaloista, jotka tarjoavat metallurgille menetelmiä, ovat sähkökemia ja termodynamiikka Teoreettisen taustan osaaminen on edellytys työkalun mielekkäälle ja järkevälle käytölle: Insinöörin(kin) on ymmärrettävä käyttämiensä menetelmien luotettavuus, mahdollisuudet, rajoitukset sekä sopivat käyttökohteet Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

15 Tavoitteet Tutustua metallurgisten prosessien toiminnan kannalta keskeisimpiin ilmiöihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin sekä oppia hyödyntämään ilmiöiden mallinnukseen ja kuvaukseen kehitettyjä malleja ja menetelmiä metallurgisessa tutkimuksessa. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

16 Tavoitteet Oppia käyttämään ilmiömallinnukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä metallurgisessa tutkimus- ja kehitystyössä Termodyn. tasapainotarkastelut Tasapainopiirrosten tulkinta ja laadinta Sähkökemiallisten kuvaajien tulkinta ja laadinta Pintailmiöiden huomiointi Metallurgisia sovelluskohteita ovat mm. kuonat, poltto ja palaminen sekä sulaminen ja jähmettyminen Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

17 Sisältö/Teemat 1. Yhdisteiden stabiilisuuksien tarkastelu
2. Metallurgisten sulien termodyn. mallinnus 3. Tasapainolaskentaohjelmistot 4. Sähkökemiallisten reaktioiden tarkastelu 5. Korroosio 6. Poltto ja palaminen 7. Pinnat 8. Kuonat 9. Sulaminen ja jähmettyminen Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

18 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

19 Metallurgisten prosessien esittelyluennot tarvittaessa
Suomessa käytössä olevien metallurgisten valmistusprosessien esittely kurssilla S: Metallurgiset prosessit ja niiden mallinnus Ilmiömallinnus-kurssille osallistuville opiskelijoille järjestetään tarvittaessa lyhyet esittelyluennot raudan, teräksen, ruostumattoman teräksen, kuparin, nikkelin ja/tai sinkin valmistuksesta Onko tarvetta? Sopiva ajankohta? Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

20 Suoritus pareittain osatehtävillä
Yksi jokaiseen teemaan liittyen (yht. 9 kpl) Suoritustavat vaihtelevat Teemat 1 ja 2: Kotitehtävät (5 kpl luentojen aikana) Teema 3: Mikroluokkaharjoitus (dl ) Teema 4: Oppimispäiväkirja (dl. 5.11) Teemat 5 ja 6: Suullinen esitys annetusta aiheesta (esitykset ja ) Teema 7: Kirjallinen kooste annetusta aiheesta (dl ) Teemat 8 ja 9: Kirjallinen välikoe (19.11 & 3.12) Tarkemmat ohjeet kurssin www-sivulla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

21 Suorituksen edellytykset
Kaikki osatehtävät palautettuna määräaikaan mennessä ja jokaisesta vähintään 5 p. (max 10) Läsnäolo on pakollista seuraavilla luennoilla: Teeman 3 mikroluokkaharjoitukset (väh. 3-4 kertaa) 10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 8.10 Teemojen 5 ja 6 tehtävänanto- ja purkutilaisuudet 1.9 sekä 27.10, 28.10, 29.10, 8.12, 9.12, 10.12 Suositeltavaa: Teeman 7 tehtävänanto 1.9 Teemojen 8 ja 9 välikokeet 19.11, 3.12 Kandidaatintyö oltava tehtynä Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

22 Arvostelu Jokaisesta osatehtävästä saatava väh. 5 pistettä
Muuten palautetaan korjattavaksi Kokonaisarvosana määräytyy oheisen taulukon mukaan Korvaavista ja korottavista suorituksista sovitaan tarvittaessa kurssin lopussa Ota yhteys vastuuopettajaan Pisteet Arvosana 0-45 hyl. 45-55 1 55-65 2 65-71,5 3 71,5-78 4 78-90 5 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

23 Kurssin www-sivulta löytyvät kurssimateriaalit
Kaikki tehtävänannot Tehtävien ratkaisut deadlinen jälkeen Kaikki luentojen ja opetuskertojen PowerPoint-materiaalit Jokaiseen teemaan liittyvä luentoja/tehtäviä tukeva kirjallinen materiaali (mikäli sellainen on ylipäätään olemassa) Itsenäisesti suoritettavat tehtävät (teemat 5, 6 ja 7) edellyttävät lisäksi aineiston hakua Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

24 Kurssin aikataulu Kontaktiopetusta 3 x 2 h viikossa koko syksyn
Ma 8-10 PR302 (vkot 36,38-45,47-50) Maanantain luentoja ei ole viikoilla 37 ja 46 Ti SÄ114 (vkot 36-45) Ti PR405 (vkot 47-50) Tiistain luentoja ei ole viikolla 46 Ke KO101 (vkot 37-41) Ke PR302 (vkot 43-45,47,49-50) Keskiviikon luentoja ei ole viikoilla 36, 42, 46 ja 48 Tarkemmat tiedot kurssin www-sivulta Luentojen aiheet, deadlinet, perutut luennot, KO:n kurssiin kuuluvat luennot, etc. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

25 Työskentely pareittain
Tehtävät, jotka on tehtävä pareittain Esitelmät ja kirjallisuustyöt (teemat 5, 6 ja 7) Tehtävät, jotka on suositeltavaa tehdä pareittain Kotitehtävät, mikroluokkaharjoitusten työselostus ja oppimispäiväkirja (teemat 1, 2, 3 ja 4) Yksin tekemisestä ei rangaista Tehtävät, jotka tehdään itsenäisesti Välikokeet (teemat 8 ja 9) Parit = ??? Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014

26 Ja vielä lopuksi Kurssin ensisijainen tiedotuskanava on kurssin www-sivu osoitteessa: Muutoksista esim. aikatauluissa pyritään tiedottamaan myös sähköpostitse, mutta SEURATKAA SILTI WWW-SIVUA! Esim. Oodissa, Nopassa ym. järjestelmissä olevat tiedot kuvaavat alkuperäistä aikataulusuunnitelmaa, johon voi tulla muutoksia! Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2014


Lataa ppt "Kurssin tavoitteet, sisältö ja toteutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google