Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Stadia-Dehko. Taustaa Vuonna 2001 aloitettiin diabeetikoiden hoidonohjaukseen keskittyvä moniammatillinen valinnainen opintojakso Opintojakson tavoitteena.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Stadia-Dehko. Taustaa Vuonna 2001 aloitettiin diabeetikoiden hoidonohjaukseen keskittyvä moniammatillinen valinnainen opintojakso Opintojakson tavoitteena."— Esityksen transkriptio:

1 Stadia-Dehko

2 Taustaa Vuonna 2001 aloitettiin diabeetikoiden hoidonohjaukseen keskittyvä moniammatillinen valinnainen opintojakso Opintojakson tavoitteena on –opiskelijat saavat perustietoa tyypin 2 diabeteksen hoidosta – perehtyvät pienryhmäohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin –harjaantuvat työskentelemään monialaisessa opiskelijatiimissä oman koulutusalansa asiantuntijana

3 Opintojakson rakenne Opintojaksoon kuuluvat suunnittelu, toteutus, raportointi ja arviointi. Opintojakson sisältö rakentuu tyypin 2 diabeetikoille suunnattujen neljän teemaillan ympärille Teemat valitaan suunnitteluvaiheen aikana (yleensä liittyneet diabeetikon ruokavalioon, liikuntaan, jalkojen omahoitoon ja suun terveyteen)

4 Suunnitteluvaihe - neljä tapaamista Opintojakso alkaa ensimmäisellä tapaamisella, jolloin kuvataan opintojakson vaiheet ja aikataulu ja jaetaan orientoivaa materiaalia. Toisella tapaamisella järjestetään orientoiva tentti Dehkosta ja sen keskeisistä kehittämisalueista ja toimenpide-esityksistä. Kolmannella tapaamisella perehdytään ryhmäohjaukseen Neljännellä tapaamisella viimeistellään teemailtojen kokonaisuus ja sovitaan työnjaosta iltojen sujumiseksi.

5 Teemaillat Suunnitteluvaiheen jälkeen toteutetaan neljä kahden tunnin pituista teemailtaa. 1.Minäkö remontin tarpeessa? 2.Kadonneen vyötärön metsästys 3.Tuumasta toimeen 4.Tästä eteenpäin Diabeetikot saavat omahoitoa tukevaa lisätietoa diabeteksesta ja sen hoidosta sekä tilaisuuden jakaa kokemuksia toisten diabeetikkojen kanssa. Iltoihin kuuluu myös käytännön harjoittelua. Osallistuvat diabeetikot ovat pääasiassa jo sairastuneita tyypin 2 diabeetikoita, myös riskiryhmään kuuluvia on jonkin verran.

6 Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, orientoivan tentin ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista, osallistumista vähintään yhden teemaillan toteutukseen ja toisen seuraamiseen sekä raportin kirjoittamista omasta teemaillasta.

7 Opintojakson kokonaisuus Lähde: Huupponen ym. Stadia-Dehko 2005.

8 Palautetta pidetystä teemailloista Diabeetikoilta, opiskelijoilta ja opettajilta kerätään palautetta opintojaksosta. Diabeetikoilta arviointi pyydetään kirjallisena viimeisellä tapaamiskerralla. He ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä. Ruokapäiväkirja ollut kaikkein mielenkiintoisin yksityiskohta. Opiskelijat antavat palautetta kirjoittamissaan raporteissa. He ovat pitäneet opintojaksoa opettavaisena ja mielekkäänä. Opettajat arvioivat opintojaksoa omasta näkökulmastaan. Heille opintojakso on pääsääntöisesti ollut innostava ja mieluisa kokemus.

9 Yhteenveto Stadia-Dehko toteutetaan vapaasti valittavissa opinnoissa kahdeksan viikon projektina. Projektissa harjoitellaan moniammatillista yhteistyötä teemailtojen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikana. Projektiin osallistuneiden mielestä olisi tärkeää, että kaikille terveysalan opiskelijoille olisi mahdollista osallistua joko koko projektiin tai osaan siitä, koska kaikki hoitavat diabeetikkoja tulevaisuudessa ja tarvitsevat vastaavat tiedot ja taidot.

10 Lähde: Stadia-Dehko. Tyypin 2 diabeetikon elintapaohjaus osana ammattikorkeakouluopetusta. Huupponen T, Kalalahti K, Kolehmainen S, Koljonen M, Liukkonen I, Luukkanen M & Ruotsalainen T. DEHKO-raportti 2005:5.


Lataa ppt "Stadia-Dehko. Taustaa Vuonna 2001 aloitettiin diabeetikoiden hoidonohjaukseen keskittyvä moniammatillinen valinnainen opintojakso Opintojakson tavoitteena."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google