Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2013 Teema 2 - Luento 2

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2013 Teema 2 - Luento 2"— Esityksen transkriptio:

1 Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2013 Teema 2 - Luento 2
Standarditilat Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2013 Teema 2 - Luento 2 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

2 Tavoite Tutustua standarditiloihin Miksi käytössä? Millaisia käytössä?
Miten huomioitava tasapainotarkasteluissa? Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

3 Miten standarditilat näkyvät tasapainotarkasteluissa?
Tasapainojen määrityksessä keskeisessä roolissa on Gibbsin vapaaenergia (tai liuosten tapauksissa kemiallinen potentiaali) Kemiallinen potentiaali sisältää standardiarvon ja liuosominaisuudet kuvaavan termin: i = i0 + RTlnai = i0 + RTlnxi + RTlnfi Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

4 Miten standarditilat näkyvät tasapainotarkasteluissa?
i = i0 + RTlnai = i0 + RTlnxi + RTlnfi Tästä seuraa, että aktiivisuus ja aktiivisuuskerroin eivät ole yksiselitteisiä, vaan riippuvaisia valitusta standarditilasta Ilmoitettaessa jonkin aineen aktiivisuus(kerroin) tietyssä liuoksessa on aina ilmoitettava myös käytetty standarditila! Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

5 Miten standarditilat näkyvät tasapainotarkasteluissa?
i = i0 + RTlnai = i0 + RTlnxi + RTlnfi Esimerkiksi edellä on todettu, että aktiivisuus saavuttaa arvon 1 puhtaille aineille Oikeampaa olisi sanoa, että aktiivisuus saavuttaa arvon 1, kun aine esiintyy standarditilaisena Jos standarditilaksi on valittu puhdas aine (kuten usein tehdään) niin ensimmäinen väitekin pitää paikkansa Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

6 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

7 Miksi standarditilat? Mittaustekniset syyt Käytännön laskenta
Aktiivisuuksien mittaus galvaanisia kennoja käyttäen (mitataan esim. jännitettä) Ei absoluuttisia arvoja On valittava joku nollapotentiaali johon verrataan (esim. puhdas aine) Standarditilat Käytännön laskenta Valitaan sovelluksen kannalta käytännöllisin standarditila Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

8 Standarditiloja valittaessa voidaan muuttaa ...
... pistettä, jossa aktiivisuus saavuttaa arvon 1 ja kemiallinen potentiaali saavuttaa standardiarvonsa (i = i0) Koostumus (Pitoisuudet 0 ja 1 yleisimmät) Olomuoto (Yleensä komponentin tai liuoksen stabiilein olomuoto) ... sitä, miten aktiivisuus lähestyy arvoa 1 ja kemiallinen potentiaali standardiarvoaan, kun koostumusta muutetaan Pitoisuuskoordinaattien muutokset Ainemääräosuus, painoprosenttiosuus, ... Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

9 Erilaisista standarditilavalinnoista
Jos mahdollista, kannattaa valita käytännön kannalta sopivin vaihtoehto Periaatteessa standarditilat voidaan valita äärettömän lukuisilla eri tavoilla, mutta käytännössä ne rajoittuvat muutamaan yleisimmin käytössä olevaan tapaukseen Pyrometallurgiassa keskeisimpiä Raoultin aktiivisuus Henryn aktiivisuus Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

10 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013
Kuva: Niemelä (1981) Diplomityö. TKK. Kuva: Chang et al.: Journal of phase equilibria. 18(1997)2, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

11 Raoultin aktiivisuus, aiR
Raoultin aktiivisuus on puhtaan osaslajin suhteen määritetty aktiivisuus Raoultin standarditila on puhtaan osaslajin suhteen määritetty standarditila ai = 1 kun i on puhdas aine i = i0 + RTlnaiR = i0 + RTln(xifiR) = i0 + RTlnxi + RTlnfiR i0 on puhtaan osaslajin i kem. potentiaali Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

12 Henryn aktiivisuus , aiH
Henryn aktiivisuus on äärettömän laimean liuoksen suhteen määritetty aktiivisuus Vastaavasti Henryn standarditila on äärettömän laimean liuoksen suhteen määritetty standarditila ai  1 kun i on puhdas aine (paitsi erikoistapauksissa (= ideaaliliuos)) Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

13 Raoultin ja Henryn lait
Raoult: lim fiR = 1 kun xi  1 Henry: lim fiH = 1 kun xi  0 Käytetty pitoisuusmuuttuja ilmoitetaan yleensä (paino)prosentteina; ei mooliosuutena (xi) lim fiH = 1 kun (p%-i)  0 Henryn laki ei ole kuitenkaan sidottu mihinkään tiettyyn pitoisuusmuuttujaan Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

14 Raoultin ja Henryn lait
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

15 Raoultin ja Henryn lait
Aktiivisuus lähestyy Raoultin lakia, kun xSi → 1 Aktiivisuus lähestyy Henryn lakia, kun xSi → 0 Sulaan rautaan liuenneen piin aktiivisuus Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

16 Raoultin ja Henryn lait
Mikä on aFe, kun xFe on 0,4? Mikä on aCu, kun xFe on 0,7? Mikä on fRFe, kun xFe on 0,2? Mikä on fHCu, kun [p%]Cu on 35 %? Raoultin ja Henryn lait Kuva: Elliott, Gleiser & Ramakrishna (1963) Thermochemistry for steelmaking. Volume II. Thermodynamic and transport properties. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

17 Raoultin ja Henryn lakien mukaiset aktiivisuudet
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

18 Raoultin ja Henryn lakien mukaiset aktiivisuudet
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

19 Raoultin lain mukainen atomiprosenttiaktiivisuus
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

20 Raoultin lain mukainen painoprosenttiaktiivisuus
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

21 Raoultin mukaisten standarditilojen muuttaminen Henryn mukaisiksi
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

22 Raoultin mukaisten standarditilojen muuttaminen Henryn mukaisiksi
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

23 Standarditilojen muuttaminen toisikseen
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

24 Si (l) = [Si]Fe (p-%) G0 = -28500-5,8T (cal/mol)
Sulaan rautaan liuenneen piin aktiivisuuskerroin määrättiin seuraavasti: sulan raudan (T = 1600 C) ja puhtaan kvartsin SiO2(s) annettiin asettua tasapainoon atmosfäärissä, jossa oli 97,55 til-% H2 ja 2,45 til-% H2O ja tämän jälkeen analysoitiin raudan piipitoisuus, joksi saatiin 0,50 p-%. Mikä on piin aktiivisuuskerroin tällä pitoisuudella sulassa raudassa (T = 1600 C), kun standarditilana on puhdas sula pii samassa lämpötilassa? Mikä on piin aktiivisuuskerroin tällä pitoisuudella sulassa raudassa (T = 1600 C), kun standarditilana on hypoteettinen p-% piiliuos? G0f(H2O,1873K) = cal/mol G0f (SiO2,1873K) = cal/mol Si (l) = [Si]Fe (p-%) G0 = ,8T (cal/mol) MSi = 28,09 g/mol MFe = 55,85 g/mol Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013

25 Teema 2 - Tehtävä 2 (Deadline: 24.9.2013)
Kuva: Elliott, Gleiser & Ramakrishna (1963) Thermochemistry for steelmaking. Volume II. Thermodynamic and transport properties. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Eetu-Pekka Heikkinen, 2013


Lataa ppt "Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2013 Teema 2 - Luento 2"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google