Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi 5op

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi 5op"— Esityksen transkriptio:

1 Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi 5op
Tammi-maaliskuu 2014 Maija Lanas

2 Tämän luennon sisältö:
Kurssin nettisivu Kurssin rakenne ja aikataulut Odotukset opiskelijoille Kurssisuoritukset Aiheen aloitus

3

4 LUENTORUNKO tila aihe luennoitsija KTK122 Johdanto kurssiin
aika tila aihe luennoitsija to    KTK122 Johdanto kurssiin Maija Lanas pe    KTK112 Johdanto aiheeseen to    YB210 koulun kehittäminen ja arviointi ma    ops teoriassa Leena Syrjälä to    Opetussuunnitelman rakentuminen pe    ops koulujen välineenä Jaana Anttonen to    piilo-ops pe    oppimista tukeva arviointi to    kolmiportaisen tuen huomiointi opetuksen suunnittelussa sekä koulunkäyntiä ja opiskelua tukeva arviointi Kaisu Markus-Hanka pe    HU106 koulun kehittäminen ja koti-koulu yhteistyö Sari Manninen  to    yhteenveto pe    luentotentti LUENTORUNKO

5 KURSSIRUNKO ryhmä 2 11.03.14 ti 12.30-14.00 KTK215 johdanto 14.03.14
ke    KTK215 ti    KTK215 johdanto pe    KTK215 pe    KTK215 ryhmätyö ke    KTK215 ti    KTK215 pe    KTK215 pe    KTK215 esitykset ke    KTK215 ti    KTK215 pe    KTK215 pe    KTK215

6 ODOTUKSET OPISKELIJOILLE
5x26=130h KUORMITTAVUUS 5op Luennot ja harjoitukset 36 h Itsenäinen työ pienryhmissä n.94h TUNTIEN JAKAANTUMINEN luentotentti Ryhmätyö: pienoistutkimus KURSSISUORITUKSET tentti Essee ja sen suullinen esitys (50/50) ARVIOINTI oppimisraportti Tältä kurssilta ei jää rästejä.

7 KURSSIARVIOINTI HARJOITUKSET: LUENNOT: Hankesuunnitelma Luentotentti
Suullinen esitys: Vertaisarviointi 1-5 Kirjallinen esitys: Ohjaaja arvioi 1-5 1-5 oppimisraportti Vaikuttaa arvosanaan TARKOITUKSENA ON TEHDÄ ARVIOINTI NÄKYVÄKSI, EI TUODA PAINEITA! ARVIOINNIN TARKOITUS ON TUKEA OPPIMISTA

8 Luentotentti Yksilö- tai paritentti, rutkasti aikaa.
koska näin tentin ajatellaan tukevan tämän kurssin kannalta relevanttia oppimista: itseohjautuvuus, käytetyn tiedon perusteleminen alan ajankohtaisella tiedolla, yhteistyö, aikaa ajatella ja koota tietoa Arvioinnissa painotetaan sitä, että essee esittää perusteltuja väitteitä ja keskustelee kurssin oppisisällön kanssa.

9 harjoitustehtävä: pienoistutkimus ryhmätyönä
Raportoidaan suullisen esityksen muodossa (n. 15min) ja esseen (n. 5s) muodossa, luennoilla opittua hyödyntäen 55/ 3= n.18 ryhmää 270min/18 = n. 15 min Liittyy koulun kehittämiseen, arviointiin tai opetussuunnitelmaan (ei ainekohtaiseen). Pienoistutkimuksessa opiskelijat hakevat itsenäisesti tietoa valitsemastaan tarpeellisesta aiheesta, ja välittävät tiedon tovereilleen. Painotus voi olla käytännöllinen, jolloin opiskelijat kuvaavat ja arvioivat toteutuvaa hanketta, jossa ovat itse osallisena. (Tehtävä voi integroitua muihin opintoihin, esimerkiksi harjoitteluun.) Painotus voi myös olla teoreettinen, jolloin opiskelijat puolestaan hakevat syvällisesti lisätietoa johonkin kysymykseensä. Pienoistutkimus voi myös selvittää käytännön ja teorian välistä yhteyttä (esim. kuinka ‘oppimista tukeva arviointi’ toteutetaan käytännössä xxx koulussa?)

10 Mikä on opetussuunnitelma?
ORIENTAATIOTEHTÄVÄ Mikä on opetussuunnitelma? Mitä on koulun, koulutuksen opetuksen ja oppimisen arviointi? Mitä tarkoittaa koulun kehittäminen? Kirjatkaa yhdessä tai yksin vastaukset paperille ja antakaa Maijalle (nimet mukaan)

11 HUOMENNA: Katsotaan yhdessä, mitä vastasitte Johdanto kurssin sisältöön, muokataan sitä opiskelijatoiveiden (ja mahdollisuuksien) mukaisesti. Nähdään huomenna!


Lataa ppt "Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi 5op"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google