Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Minkälainen on hyvä gradu?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Minkälainen on hyvä gradu?"— Esityksen transkriptio:

1 Minkälainen on hyvä gradu?
Gradunteon eväät

2 Hyvän gradun eväät 1: aihe
Mitä? Miksi? Aiheen valinta Aihe on relevantti tieteenalan kannalta Aihe kiinnostaa tekijää Aiheen uutuus, tuoreus Aihe on hallittavissa kohtuullisessa ajassa käytettävissä olevin resurssein Empiirinen – teoreettinen? Aiheen rajaus Tutkimustavoitteen asettaminen → tutkimuskysymys

3 Hyvän gradun eväät 2: aineisto
Aineiston sopivuus aiheeseen Aineiston riittävyys

4 Hyvän gradun eväät 3: teoria
Miten? Mitä aiheesta on aiemmin sanottu? Millä välineistöllä lähestyn aihetta? käsitteet menetelmät

5 Hyvän gradun eväät 4: menetelmät
Miten? Yksi vai useampia? Menetelmän sopivuus aiheeseen Menetelmän hallinta teoria Mitä? aineisto menetelmät

6 Arvosteluperusteita ks. myös http://www. uta
Tutkimusongelman täsmentäminen ja tutkimustavoitteiden asettaminen Tutkimuksen haasteellisuus Tutkimuksen suhteuttaminen sen kannalta relevanttiin teoriaan ja aikaisempaan tutkimukseen Tutkimusmenetelmien luonnehdinta ja perustelut Teorian ja aineiston käsittelyn nivoutuminen toisiinsa Aineiston valinta ja koostaminen; kokoamisen ja analysoinnin vaatima työmäärä Analyysin syvällisyys Päätelmien teko Pohdinnan kypsyys, itsenäisyys ja kriittisyys Tutkimuksen kokonaisrakenteen tasapainoisuus Tekstin johdonmukaisuus ja luettavuus Esityksen havainnollistaminen Tyylin asianmukaisuus ja kielenkäyttö


Lataa ppt "Minkälainen on hyvä gradu?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google