Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistyksen markkinointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistyksen markkinointi"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistyksen markkinointi

2 Miksi tarvitaan markkinointia?
Jäsenistön aktivointi, yhdistystoiminnan tehostaminen, vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen Jäsenmäärän kasvattaminen, uusia vapaaehtoistoimijoita Toiminnan kehittämiseksi aktiivisempaan ja yksilön erilaisuutta huomioivampaan suuntaan Lisätä yhdistyksen tunnettavuutta ja säilyttää yhdistys elinvoimaisena Yhdistyksen ja liiton toiminnan ja niiden suomien etuuksien tunnetuksi tekeminen Tuotteen tai palvelun tunnettavuuden ja brändin luomiseen

3 Mitä yhdistys markkinoi?
Jäsenyyden tuomat edut, esim. kuntoutus, lehti, tärkeimpänä vertaistuki Yhdistyksen toiminta erityisesti perheille ja nuorille suuntautuen Liiton kuntoutumiskursseja ja liikuntapäiviä Vertaistukea, virkistystä, tietoa, uusia kokemuksia Mitkä ovat tavoitteet, millaisia palveluita, yhteisöllisyyttä ja vertaistukea sillä on antaa Epilepsiatietoutta, vertaistukea, virkistystoimintaa

4 Kenelle yhdistys markkinoi?
Perheenjäsenet, ystävät, päättävät elimet Epilepsiaa sairastaville ja omaisille, terveydenhuoltohenkilökunnalle, muista asiasta kiinnostuneille, esim. opiskelijat Keskussairaala, Terveystietokeskus Palanssi, terveyskeskukset, oppilaitokset Ammattinsa takia epilepsian kanssa tekemisissä olevat, alueen asukkaat Alueen päättäjät ja vaikuttajat Rinnakkaisille yhdistyksille ja toimijoille Vastasairastuneet, vertaistukea tarvitsevat, Hyvis- omahoitokeskus

5 Missä alueella yhdistys markkinoi?
Sairaanhoitopiirin alueella Omalla toiminta-alueella Mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti

6 Millä keinoin markkinoidaan?
Jäsenkirjeet, myyjäiset, yleisöluennot Tiedottaminen yhdistysten tilaisuuksissa, vertaistukiryhmissä, koulutus- ja luentotilaisuuksissa, Epilepsialehdessä, jäsenkirjeissä, esitteissä sekä internetissä Mobiiliviestintä, epilepsiakansiot Materiaali alueen hoitoyksiköihin, kotisivut, toimialueen tiedotusvälineet Sähköposti- ja Facebook- markkinointi Sähköinen, suullinen ja kirjallinen viestintä

7 Mitkä kanavat ja apuvoimat käytössä?
Paikallinen ja valtakunnallinen lehdistö sekä paikallisradio, alueellinen ”puskaradio” Rinnakkaiset NV- järjestöt Yhdistyksen toimintaa mukaan julkisesti kiinnostava henkilö tai vahvaa identiteettiä ja kokemusta omaava persoona Epilepsialiiton henkilökunta, aluesihteeri Keskussairaala, ensitietopäivät Kokemuskoulutus oppilaitoksissa Järjestöjen yhteistyöelimet, vammaisneuvosto

8 Tarvitaanko investointeja?
Kustannukset mobiilimarkkinoinnista Asiantuntijoiden hyödyntäminen te loissa/yleisöluennoilla→ lisärahoitus markkinointiin Tietokone, monitoimikone Luennoitsijoiden palkkiot, lehti-ilmoittelu

9 Tarvitaanko asiantuntijaa?
Luennoitsijat Rahoitus ei riitä kattamaan ulkopuolisen ammattilaisen käyttöä markkinoinnissa markkinointialan opiskelijoiden opinnäyte- tai lopputyönä Asiantuntijana tarvittaessa Epilepsialiiton työntekijöitä, tuttuja neurologeja

10 Kuka tekee mitäkin? Yhdistyksen hallitus mukana, yhdistyksen tiedottamisesta vastaava henkilö Yhdistyksen hallituksesta ja jäsenistöstä työryhmä toteuttamaan markkinointisuunnitelmaa Markkinointi ryhmitellään suunnitteluun, yhteistyöverkoston rakentamiseen, kohderyhmien kartoittamiseen ja yhteydenottoihin sekä markkinoinnin toteutus- ja arviointitiimiin

11 Miten arvioidaan markkinoinnin tuloksellisuutta?
Jäsenmäärä, jäsenkyselyt, toimintasuunnitelman ja kertomuksen vertaaminen Yhdistyksen näkyvyys alueen tiedotusvälineissä Toimijoiden määrä Yhteistyöverkoston kasvu, toimiva yhteistyö

12 Miten raportoidaan markkinoinnin tuloksia?
Kirjaaminen vuosikertomukseen Yhdistyksen yleisille kokouksille ja Epilepsialiiton hallitukselle Vuosittainen seuranta jäsenistön määrästä, toiminnan laadusta ja yksilön tyytyväisyydestä

13 Hyvien käytäntöjen kerääminen!
Vuoden lopussa kokemukset kerätään ja hyödynnetään seuraavan vuoden markkinointisuunnitelmassa Sähköinen tiedon kerääminen → yhdistysten yhteinen tietopankki


Lataa ppt "Yhdistyksen markkinointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google